Τι προσβάλλει τους ανθρώπους με αναπηρία ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ►

Καταναλωτές προσοχή σε αγορά χριστουγεννιάτικων

* Τοποθετήστε το χριστουγεννιάτικο δέντρο κάπου που να σας ικανοποιεί σε θέση, αλλά να έχει και την απαιτούμενη ασφάλεια σε ό τι αφορά την στήριξη του αλλά και την αποφυγή επαφής με άλλα αντικείμενα στο χώρο σας.
Μην ξεχνάτε ότι πολλά δέντρα και αληθινά έχουν πάρει φωτιά από τσιγάρο ή επειδή έχουν τοποθετηθεί κοντά σε τζάκι.
* Οι καταναλωτές όταν προβαίνουν σε αγορά χριστουγεννιάτικων γιρλαντών προσέχουν τα κάτωθι:
Τα προϊόντα να φέρουν πάνω στο σώμα τους τη σήμανση CE, να αναφέρονται τα
στοιχεία λειτουργίας ή εναλλακτικά να έχουν αυτοκόλλητο μη αποσπόμενο με τη σήμανση CE και τα λειτουργικά χαρακτηριστικά, να αναφέρεται σαφώς ο τύπος του προϊόντος κατασκευαστή και τα στοιχεία του ή ο υπεύθυνος εισαγωγέας στην Ελλάδα. Επίσης το πάχος της εξωτερικής καλωδίωσης να είναι τουλάχιστον 5mm, να υπάρχουν οδηγίες χρήσης στα ελληνικά, το φις να είναι διπολικό και κανονικού μεγέθους και εάν προορίζονται για εξωτερικό χώρο να αναγράφεται εμφανώς.

* Επιθεωρήστε τα χριστουγεννιάτικα λαμπιόνια σας για διαρροές, κοψίματα ή καμένες λάμπες καθώς και το φις για καλή προσαρμογή με την πρίζα για την αποφυγή σπινθηρισμού.
Αν τοποθετείτε εξωτερικά φωτιστικά να το κάνετε πάντα την ημέρα για να μπορείτε να βλέπετε τυχόν κοψίματα ή υγρασία που μπορεί να έχει εισχωρήσει στις επαφές. Αν έχουν επαφή με μεταλλικά αντικείμενα μην τα ανάψτε έως ότου βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος και λειτουργούν κανονικά. Αν αγοράσετε καινούργια προσέξτε να υπάρχει πιστοποίηση καταλληλότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΣΧΟΛΙΑ

0 Σχόλια