Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ►

Δικαιολογητικά για ΓΑΜΟ

Θρησκευτικός Γάμος
Δικαιολογητικά
Μετά το μεγάλο σας «ναι» στην πολυπόθητη πρόταση γάμου από τον αγαπημένο σας, μη βιαστείτε να εξορμήσετε στα καταστήματα για την ανεύρεση του νυφικού σας! Το πρώτο μέλημά σας πριν από οποιαδήποτε άλλη προετοιμασία είναι να συγκεντρώσετε τα απαιτούμενα έγγραφα για την έκδοση των αδειών γάμου και φυσικά μετά την τέλεση του μυστηρίου να δηλώσετε ότι πλέον είστε παντρεμένη! Παρ’ όλο που η διαδικασίες για την έκδοση των σχετικών εγγράφων δεν είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα, καλό είναι να τις τακτοποιήσετε το συντομότερο δυνατό ώστε να ασχοληθείτε με το οργανωτικό και δημιουργικό κομμάτι του γάμου σας.
Προϋποθέσεις
Για να «συνέλθετε εις γάμου κοινωνία» εσείς και ο σύντροφός σας πρέπει απαραιτήτως να πληρούνται και από τους δυο σας ορισμένες προϋποθέσεις:
Θα πρέπει να έχετε συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας σας. Εάν αυτό δε συμβαίνει για τον έναν ή και τους δύο σας τότε είναι απαραίτητη η συγκατάθεση των γονέων σας, η οποία πιστοποιείται με δικαστική απόφαση.
Δεν επιτρέπεται να έχετε μεταξύ σας μέχρι και τρίτου βαθμού συγγένεια.
Η ψυχική και διανοητική σας υγεία είναι απαραίτητη ώστε να έχετε επίγνωση της απόφασής σας να νυμφευθείτε αλλά και για να κατανοήσετε το μυστήριο. Σε αντίθετη περίπτωση, η εγκυρότητα και η νομιμότητα του γάμου μπορεί να προσβληθεί από κάποιο τρίτο πρόσωπο.
Αν ένας από τους δυο σας είναι αλλοδαπός τότε αυτός θα πρέπει να διαθέτει άδεια παραμονής εν ισχεί.
Να μη συντρέχουν λόγοι οι οποίοι προκαλούν θρησκευτικό κώλυμα, παραδείγματος χάριν να είστε αλλόθρησκοι.

Πριν το γάμο: 
Άδειες γάμου
Για την έκδοση της άδειας γάμου, απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:
1) Πιστοποιητικό αγαμίας: για την έκδοσή του, εσείς και ο σύντροφός σας θα απευθυνθείτε ο καθένας στη δική του ενορία συνοδευόμενοι από έναν ενήλικα μάρτυρα με τον οποίο δεν θα έχετε συγγένεια πρώτου βαθμού. Η παρουσία του είναι απαραίτητη ώστε να πιστοποιήσει ότι δεν έχετε τελέσει πρότερο γάμο και ότι δεν έχετε συγγένεια με τον μελλοντικό σας σύζυγο πρώτου ή δευτέρου βαθμού. Στην περίπτωση που έχει προηγηθεί πολιτικός γάμος, θα σας ζητηθεί να προσκομίσετε το σχετικό αντίγραφο της ληξιαρχικής πράξης. Αν δεν πρόκειται για τον πρώτο σας γάμο, θα πρέπει να προσκομίσετε το αντίστοιχο έγγραφο από το γραφείο διαζυγίων της Αρχιεπισκοπής ή πιστοποιητικό χηρείας.

2) Δημοσίευση αναγγελίας του γάμου σε ημερήσια τοπική εφημερίδα.Δεκαπέντε ημέρες πριν από την ημερομηνία του γάμου σας θα πρέπει να δημοσιεύσετε σε μια ημερήσια τοπική εφημερίδα την αναγγελία του γάμου σας. Σε αυτήν θα αναφέρονται το ονοματεπώνυμό του συντρόφου και το δικό σας, όνομα μητρός, όνομα πατρός και γένος, τόπος γέννησης, κατοικίας και τέλεσης του γάμου. Το απόκομμα της εφημερίδας θα το προσκομίσετε στην ενορία σας ως ένα από τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση της άδειας γάμου.

3) Παράβολο 18 ευρώ, το οποίο θα πάρετε από την εφορία

4) Άδεια γάμου
Προσκομίζοντας όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά στον εφημέριο της ενορίας όπου θα τελεστεί το μυστήριο, εσείς και ο σύντροφός σας θα κλιθείτε να επιδείξετε την ταυτότητά σας και να υπογράψετε ορισμένα απαραίτητα για την έκδοση των αδειών έγγραφα Εσείς και ο σύντροφός σας θα προσκομίσετε όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά, μαζί με την ταυτότητά σας, στον εφημέριο της ενορίας όπου θα τελεστεί το μυστήριο. Σε αυτόν θα δηλώσετε το επώνυμο που θέλετε να πάρουν τα παιδιά σας και θα υπογράψετε τα απαραίτητα έγγραφα για την έκδοση της άδειας. Αυτά τα έγγραφα θα καταθέσετε στο γραφείο γάμων της Αρχιεπισκοπής από όπου θα παραλάβετε αυθημερόν την άδεια γάμου.

Μετά το Γάμο
Μετά την τέλεση του γάμου, σας δίδετε ένα χρονικό περιθώριο σαράντα ημερών μέσα στο οποίο υποχρεούστε να δηλώσετε τον γάμο σας στο Ληξιαρχείο της περιοχής σας, προσκομίζοντας την βεβαίωση που θα έχετε υπογράψει μετά το μυστήριο εσείς και οι κουμπάροι σας. Αν υπερβείτε την προθεσμία των σαράντα ημερών θα αναγκαστείτε να πληρώσετε κάποιο πρόστιμο το οποίο μέχρι και στις 130 ημέρες από την ημερομηνία του γάμου ανέρχεται στο ποσό των 4,5ευρώ. Μετά την παρέλευση των 130 ημερών το ποσό το οποίο οφείλετε να καταβάλετε είναι της τάξης των 13 ευρώ.

Πολιτικός Γάμος:  
Δικαιολογητικά
Η τέλεση Πολιτικού γάμου είναι η ιδανική επιλογή για όσους μελλόνυμφους επιθυμούν μια λιτή και σύντομη τελετή. Επιπλέον, οι διαδικασίες για να παντρευτείτε στο Δημαρχείο είναι ευσύνοπτες και οι απαιτήσεις για στολισμό ελάχιστες ή και ανύπαρκτες, γεγονός το οποίο σας επιτρέπει να εξοικονομήσετε χρόνο και χρήματα. Παρ' όλα αυτά, η συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την έκδοση των αδειών πολιτικού γάμου απαιτεί να αφιερώσετε λίγο από τον χρόνο σας, τον οποίο μπορείτε να μειώσετε στο ελάχιστο αν ενημερωθείτε σωστά και έγκαιρα για τις αναγκαίες από την πλευρά σας ενέργειες.

Έκδοση αδειών πολιτικού γάμου
Οι ενδιαφερόμενοι μελλόνυμφοι, καταθέτουν στο Δήμο μόνιμης κατοικίας τους τα παρακάτω ατομικά δικαιολογητικά, για την έκδοση της άδειας γάμου από το Δήμαρχο, η οποία είναι ατομική:

1. Αίτηση για χορήγηση άδειας γάμου (χορηγείται από την υπηρεσία)
2. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας
3. Παράβολο Δημοσίου 15 €
4. Αποδεικτικό στοιχείο κατοικίας (λογαριασμός ΔΕΗ ή ΟΤΕ ή φορολογική δήλωση ή μισθωτήριο οικίας κλπ)
5. Πρωτότυπο απόσπασμα Ληξιαρχικής πράξης γέννησης, που χορηγείται από το Ληξιαρχείο του τόπου γέννησης
6. Πιστοποιητικό γέννησης από το οποίο να προκύπτει ότι ο (η) αναφερόμενος (-η), είναι άγαμος (-η), ή διαζευγμένος (-η)
7. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρ. 8 του Ν.1599/86, η οποία συμπληρώνεται και υπογράφεται στο γραφείο πολιτικών γάμων του Δήμου
8. Το φύλλο μιας τοπικής εφημερίδας, στο οποίο είναι δημοσιευμένη ανακοίνωση για την τέλεση πολιτικού γάμου. Αγγελία γάμου δεν απαιτείται σε δήμους με λιγότερους από 5.000 κατοίκους
9. Εφόσον πρόκειται για διαζευγμένο ή διαζευγμένη, υποβάλλεται ληξιαρχική πράξη γάμου, στην οποία πρέπει να έχει εγγραφεί η λύση του γάμου, από το Ληξιαρχείο του τόπου που έγινε ο προηγούμενος γάμος
10. Εφόσον πρόκειται για χηρεία, υποβάλλεται ληξιαρχική πράξη θανάτου του ή της πρώην συζύγου
11. Εφόσον πρόκειται για ανήλικο κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών, υποβάλλεται Δικαστική Απόφαση για την συγκατάθεση των γονέων.
Για την κατάθεση των εγγράφων και την παραλαβή της άδειας πρέπει να προσέρχεται ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος με την ταυτότητά του. Η άδεια πολιτικού γάμου εκδίδεται σε επτά (7) ημερολογιακές ημέρες, από τον Δήμο του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου.


Κατάθεση δικαιολογητικών για την τέλεση πολιτικού γάμου
Για την τέλεση πολιτικού γάμου μεταξύ Ελλήνων, κάθε ενδιαφερόμενος (μελλόνυμφος) πρέπει να προσκομίσει στο Δήμο της περιοχής του τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Ατομική άδεια πολιτικού γάμου, που εκδίδεται από το Δήμο της τελευταίας κατοικίας του.
2. Φωτοτυπία ταυτότητας.
3. Πιστοποιητικό εγγραφής στο Δημοτολόγια.
4. Πρωτότυπο απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γέννησης που χορηγείται από το Ληξιαρχείο του τόπου γέννησης του ενδιαφερομένου. Αν δεν έχει συνταχθεί Ληξιαρχική Πράξη γέννησης για κάποιον από τους δύο μελλόνυμφους, ή έχουν καταστραφεί τα αρχεία, προσκομίζεται πρωτότυπο πιστοποιητικό εγγραφής στο Δημοτολόγιο του Δήμου ή της Κοινότητας στην οποία αυτός ανήκει.
5. Εφόσον πρόκειται για διαζευγμένο ή διαζευγμένη, υποβάλλεται ληξιαρχική πράξη γάμου, στην οποία πρέπει να έχει εγγραφεί η λύση του γάμου, από το Ληξιαρχείο του τόπου που έγινε ο προηγούμενος γάμος.
6. Εφόσον πρόκειται για χηρεία, υποβάλλεται ληξιαρχική πράξη θανάτου του ή της πρώην συζύγου.
7. Εφόσον πρόκειται για ανήλικο κάτω των δεκαοκτώ ετών, υποβάλλεται δικαστική απόφαση για την συγκατάθεση των γονέων.
8. Αίτηση Τέλεσης Γάμου (χορηγείται από την υπηρεσία).Εφόσον προσκομιστούν όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά και αφού ελεγχθούν από το αρμόδιο Γραφείο του Δήμου, οι μελλόνυμφοι καταθέτουν στο Δήμο κοινή αίτηση και ζητούν την τέλεση του πολιτικού γάμου και οριστικοποιείται η ημερομηνία, η ώρα και ο τόπος τέλεσης του γάμου.

Τέλεση Πολιτικού Γάμου
Κατά τη διάρκεια τέλεσης του γάμου, κάθε μελλόνυμφος πρέπει να συνοδεύεται από ένα μάρτυρα τον οποίο επιλέγει ο ίδιος. Κάθε μάρτυρας πρέπει να είναι ενήλικο άτομο (άνω των 18 ετών) ανεξάρτητα από βαθμό συγγένειας ή σχέσης με τον μελλόνυμφο. Οι μάρτυρες πρέπει απαραίτητα να κρατούν αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο και να διαθέτουν νόμιμη διαμονή.

Υπογραφή Δήλωσης Πολιτικού Γάμου
Σύμφωνα με το Νόμο περί ισότητας των δύο φύλων, οι μελλόνυμφοι είναι υποχρεωμένοι να δηλώσουν το επώνυμο των παιδιών που θα γεννηθούν από τον γάμο αυτό στον Δήμαρχο κατά την υπογραφή της «Δήλωσης Γάμου» που συντάσσεται μετά την τελετή. Αυτό μπορεί να είναι του συζύγου ή της συζύγου ή και των δύο, σε καμία περίπτωση όμως δεν μπορούν να δηλώσουν πάνω από δύο επώνυμα. Ο γάμος δηλώνεται στο Ληξιαρχείο Σκοπέλου, σε προθεσμία 40 ημερών από την τέλεση. Αν ο γάμος δηλωθεί εκπρόθεσμα, επιβάλλεται πρόστιμο στους υπόχρεους.

ΣΧΟΛΙΑ

0 Σχόλια