Της είπε "σ' αγαπώ" και επανήλθε στη ζωή

Της είπε "σ' αγαπώ" και επανήλθε στη ζωή

Η κ. Baillie υπέστη καρδιακή προσβολή στις 4.30 μ.μ. στις 10 Φεβρουαρίου και έκπληκτοι οι γιατροί και η οικογένειά της που την θρηνούσαν, είδαν ξαφνικά να επανέρχεται στη ζωή.
Μια ομάδα γιατρών προσπαθούσε επί 3 ώρες να την επαναφέρουν στην ζωή και δεν τα κατάφεραν.
Καλέσανε την οικογένειά της να την αποχαιρετήσουν και διαβεβαίωσαν ότι ήταν τεχνικά νεκρή και την διατηρούσαν στην ζωή με την ανδρεναλίνη, ηλεκτροσόκ κα CPR.
Μετά από 45 λεπτά , ο σύζυγος της κ. Baillie ψιθύρισε στην γυναίκα του "σ 'αγαπώ»
Ο γιος τους John, και τρεις κόρες τους που ήταν δίπλα της, έμειναν έκπληκτοι βλέποντας το χρώμα της να βελτιώνεται σταδιακά.
Μια νοσοκόμα που ήταν στο δωμάτιο τους διαβεβαίωσε ότι αυτή ήταν μια φυσιολογική παρενέργεια από την παρατεταμένη θεραπεία
Και όταν τα βλέφαρα της κ. Baillie έτρεμαν και άνοιξαν η νοσοκόμα διαβεβαίωσε και πάλι την οικογένεια ότι «ακούσιες κινήσεις» και θα έπρεπε να αναμένεται.
Η οικογένεια ζήτησε ένα γιατρό , ο οποίος βρήκε ένα παλμό και έσπευσαν την κ. Baillie στην μονάδα εντατικής θεραπείας.
Η κόρη της Leanne Porteous, 31 ετών, είπε: «Ρώτησα την νοσοκόμα αν ήταν φυσιολογικό που είχε ανοίξει τα μάτια της και είπε ότι ήταν.
«Είμασταν κοντά της σαν οικογένεια και δεν είμαστε το είδος των ανθρώπων για να τα παρατήσει. Συνέχισα να της λέει, «Γύρνα πίσω, μαμά, έλα πίσω».
«Σε ένα σημείο ο μπαμπάς μου είπε," Λόρνα γύρισε πίσω, σ 'αγαπώ, και μετά από λίγο η μητέρα μου επέστρεψε
Συνέχεια...
Άγιοι Χρύσανθος και Δαρεία

Άγιοι Χρύσανθος και Δαρεία

Ζῶσι Χρύσανθος καὶ Δαρεία ἐν πόλῳ,
Κἂν ἐκπνέωσι, ζῶντες εἰσδύντες βόθρῳ.
Χῶσαν συζυγίην δεκάτῃ ἐνάτῃ ὁμόλεκτρον.
Βιογραφία
Οι Άγιοι Μάρτυρες Χρύσανθος και Δαρεία έζησαν κατά τους χρόνους του βασιλέως Νουμεριανού (243 - 284 μ.Χ.). Ο Άγιος Χρύσανθος καταγόταν από την Αλεξάνδρεια και ήταν υιός επιφανούς ειδωλολάτρου, του Πολέμωνος. Όμως κατηχήθηκε στην χριστιανική πίστη από κάποιο Χριστιανό και βαπτίσθηκε. Όταν ο πατέρας του πληροφορήθηκε το γεγονός, τον φυλάκισε και, για να τον αποσπάσει από την χριστιανική πίστη, του έδωσε για γυναίκα του την ωραία Δαρεία, η οποία καταγόταν από την Αθήνα και ήταν ειδωλολάτρισσα.

Αντί όμως να προσελκύσει η Δαρεία τον σύζυγό της Χρύσανθο στην ειδωλολατρία, συνέβη το αντίθετο. Πίστεψε κι αυτή στον Χριστό και βαπτίσθηκε. Τότε τους κατήγγειλαν στον ύπαρχο Κελερίνο, ο οποίος τους παρέδωσε στον τριβούνο (διοικητή τάγματος) Κλαύδιο. Το μαρτύριο άρχισε. Αλλά η καρτερία και η επιμονή των μαρτύρων εξέπληξε τον Κλαύδιο, ο οποίος μαζί με την σύζυγό του Ιλαρία, τους υιούς του Ιάσονα και Μαύρο και τους στρατιώτες του (βλέπε ίδια ημέρα) πίστεψε στον Χριστό.

Στην συνέχεια έριξαν τους Αγίους Χρύσανθο και Δαρεία μέσα σε λάκκο και τους ενταφίασαν ζωντανούς. Ήταν το έτος 283 μ.Χ.

Ἀπολυτίκιον
Ἦχος δ’. Ταχύ προκατάλαβε.
Οἱ Μάρτυρές σου Κύριε, ἐν τῇ ἀθλήσει αὐτῶν, τὸ στέφος ἐκομίσαντο τῆς ἀφθαρσίας, ἐκ σοῦ τοῦ Θεοῦ ἡμῶν· σχόντες γὰρ τὴν ἰσχύν σου, τοὺς τυράννους καθεῖλον· ἔθραυσαν καὶ δαιμόνων τὰ ἀνίσχυρα θράση. Αὐτῶν ταῖς ἱκεσίαις Χριστέ ὁ Θεός, σῶσον τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Ἕτερον Ἀπολυτίκιον
Ἦχος γ’. Θείας πίστεως.
Θείας πίστεως, τῇ ἐπιγνώσει, πᾶσαν ἔλιπες, πατρῴαν πλάνην, καὶ Χριστῷ κατηκολούθησας Χρύσανθε, ᾧ καὶ προσάγεις Δαρείαν τὴν πάνσεμνον, καὶ σὺν αὐτῇ τὸν ἀγῶνα ἐτέλεσας. Μεθ' ἧς πρέσβευε, δοθῆναι τοῖς σὲ γεραίρουσι, πταισμάτων ἱλασμὸν καὶ μέγα ἔλεος.

Ἕτερον Ἀπολυτίκιον
Tὴν σύμπνουν ξυνωρίδα τῶν μαρτύρων τιμήσωμεν, Χρύσανθον ἁγνείας τὸ ἄνθος καὶ Δαρείαν τὴν πάνσεμνον· τῇ πίστει ἑνωθέντες γὰρ σεπτῶς, ἐδείχθησαν τοῦ Λόγου κοινωνοί, ἐναθλήσαντες νομίμως ὑπὲρ αὐτοῦ καὶ σῴζουσι τοὺς ψάλλοντας· δόξα τῷ ἐνισχύσαντι ὑμᾶς, δόξα τῷ στεφανώσαντι, δόξα τῷ ἐνεργοῦντι δι' ἡμῶν πᾶσιν ἰάματα.

Κοντάκιον
Ἦχος α’. Χορὸς Ἀγγελικός.
Ὡς κρίνον χρυσαυγές, τήν ὀσμήν εὐσεβείας, ἐμπνεύσας δαψιλῶς, Χρύσανθε Ἀθλοφόρε, πρὸς γνῶσιν σωτήριον, τήν Δαρείαν ἐφείλκυσας, μεθ᾽ἧς ἤθλησας, καὶ τὸν ἀρχέκακον ὄφιν, τροπωσάμενος, πρός ἀκηράτους παστάδας, ἀξίως ἐπήρθητε.

Κάθισμα
Ἦχος γ’. Τὴν ὡραιότητα.
Τὸ ὡραιότατον κάλλος ἐπόθησας καὶ τὰ ὁρώμενα κάλλη παρέδραμες, καὶ προσηγάγω τῷ Χριστῷ, χρυσέοις Μάρτυς λόγοις σου, Χρύσανθε μακάριε, τὴν Δαρείαν τὴν ἔνδοξον, ἄθλους διανύσασαν, καὶ τυράννους αἰσχύνασαν, μεθ' ἧς ἡμῶν μνημόνευσε πάντων, τῶν πίστει τελούντων τὴν μνήμην ὑμῶν.

Μεγαλυνάριον
Σύμφρονες ὁμόζυγοι Ἀθληταί, οἱ τοῦ Ζωοδότου, πειθαρχήσαντες τῷ ζυγῷ, χαίρετε ἀπαύστως, Χρύσανθε καὶ Δαρεία, τῆς παγκαλοῦς ἁγνείας, τερπνὰ ἀλάβαστρα.
Συνέχεια...
Η αλήθεια είναι μυστική

Η αλήθεια είναι μυστική

Ο κόσμος που ζούμε είναι γεμάτος μυστικά. Εσύ είσαι γεμάτος μυστικά. Μυστικά που ούτε εσύ ο ίδιος δεν τα γνωρίζεις. Ονειρεύεσαι τα βράδια και όταν ξυπνάς έχεις ξεχάσει το όνειρο για να διαφυλάξεις το μυστικό. Μιλάς και δεν λες την αλήθεια για να μην αποκαλυφθεί το μυστικό σου.
Κρύβεις το σημάδι που έχεις στο σώμα σου για να το κρατήσεις μυστικό.
Και έχεις την αφέλεια να πιστεύεις ότι η άποψη που σου πλασάρουν είναι η αλήθεια.
Όχι, φίλε μου. Την αλήθεια την κρύβουν, όπως ακριβώς την κρύβεις κι εσύ. Την αλήθεια την φοβούνται. Γιατί αν μάθεις την αλήθεια, τότε ο κόσμος δεν θα είναι πια ο ίδιος. ‘Άλλωστε αλήθεια ετυμολογικά είναι (α – στερητικό και λήθη) αυτό που δεν ξεχνιέται, κι αν τυχόν μάθεις την αλήθεια δεν πρόκειται να την ξεχάσεις ποτέ.
Νομίζεις ότι ο κόσμος είναι αυτό που βλέπουν τα μάτια σου, μα τα μάτια σου βλέπουν μόνο ότι βρίσκεται σε ορισμένο φάσμα φωτός. Την υπεριώδη ακτινοβολία, τις ακτίνες γ, τις ακτίνες Χ, δεν τις βλέπεις κι όμως υπάρχουν. Εκτός όμως της δεδομένης επιστημονικής ανικανότητας των ματιών σου σε ορισμένα φάσματα, μην ξεχνάς ότι η επεξεργασία της οπτικής εικόνας γίνεται στον εγκέφαλο. Άρα ο εγκέφαλος σου αποφασίζει τι είναι αυτό που βλέπεις. Δηλαδή, βλέπεις το αποτέλεσμα της επεξεργασίας του εγκεφάλου σου και νομίζεις ότι βλέπεις την αλήθεια. Και εκτός αυτού, ο εγκέφαλος εξηγεί τα πάντα σύμφωνα με αυτά που ταιριάζουν στη λογική σου. Ότι δεν ταιριάζει στην λογική σου, το απορρίπτει ως παράλογο και στο εξηγεί ως οφθαλμαπάτη ή φαντασία. Και αυτή τη λογική που απωθεί ως παράλογο ότι δεν της ταιριάζει στην έχουν διδάξει άλλοι, δεν είναι καν δική σου. Οι άλλοι, λοιπόν, σου έχουν μάθει τι να βλέπεις και επομένως αυτό που βλέπεις είναι αυτό που οι άλλοι θέλουν να δεις. Το ίδιο συμβαίνει και με τις άλλες τέσσερις αισθήσεις σου. Ακούς , μυρίζεις , γεύεσαι και πιάνεις ότι σου έχουν μάθει να ακούς, να μυρίζεις, να γεύεσαι και να πιάνεις .
Υπάρχουν στιγμές όμως, που κάποιες αστραπές αλήθειας σκίζουν τον μαύρο ουρανό της λογικής σου και τότε αισθάνεσαι ότι κάτι είδες με το πλάι του ματιού σου. Γυρνάς να το αντικρίσεις κατάματα, αλλά δεν το βλέπεις. Κι όμως είχες αισθανθεί ότι κάτι ήταν εκεί. Αλλά η αστραπή της αλήθειας είναι ορατή μόνο με το πλάι του ματιού, ποτέ κατάματα. Γιατί κατάματα ο φράχτης της λογικής γίνεται πανύψηλος και δεν μπορεί τίποτα να τον διαπεράσει.
Δεν λέω ότι είναι εύκολο να αντικρίσεις την αλήθεια. Λέω όμως, ότι αξίζει να προσπαθήσεις. Και το πρώτο βήμα που πρέπει να κάνεις είναι να αμφισβητήσεις ότι νομίζεις πως είναι αλήθεια.
Σε έχουν εξαπατήσει οι άρχοντες της καθημερινότητας και σε έχουν κάνει υπηρέτη της “κοινής” λογικής. Μα εσύ δεν είσαι κοινός, είσαι μοναδικός. Και το ξέρεις, το αισθάνεσαι, βλέπεις τα σημάδια, αλλά φοβάσαι να ξεκινήσεις . Φοβάσαι γιατί ξέρεις ότι τον δρόμο της αλήθειας τον διασχίζεις μόνος σου . ΨΕΜΑΤΑ. Οι άλλοι έχουν ήδη ξεκινήσει. Σε περιμένουν.
Υ.Γ. Αν κάποια στιγμή νοιώσεις ένα φιλικό άγγιγμα στην πλάτη και γυρίσεις πίσω σου και δεν δεις κανέναν, μην ανησυχήσεις. Θα είμαι εγώ που θα σου υπενθυμίζω ότι ήρθε η ώρα να ξεκινήσεις.
“Διάβαζε όχι για ν’ αντιλέγεις, 
να αμφισβητείς, ν’ αναιρείς, να διαψεύδεις και 
ανασκευάζεις, όχι για να πιστεύεις, 
και να τα παίρνεις όλα για αλήθεια, 
άλλα για να κρίνεις και να εκτιμάς σωστά την 
κατάσταση και να σκέφτεσαι 
σαν λογικός άνθρωπος”.
ellania.pblogs.gr
Συνέχεια...
Συναγερμός των επιστημόνων για τις παρενέργειες στα φάρμακα

Συναγερμός των επιστημόνων για τις παρενέργειες στα φάρμακα

Οι παρενέργειες των φαρμάκων που καταγράφονται κάθε χρόνο είναι πολύ περισσότερες από όσες μπορούμε να φανταστούμε.
Σύμφωνα με υπολογισμούς του FDA (αμερικανικού Οργανισμού Φαρμάκων και Τροφίμων) κάθε χρόνο στις ΗΠΑ καταγράφονται περίπου δύο εκατομμύρια ανεπιθύμητα συμβάντα, που σχετίζονται με φάρμακα, εκ των οποίων κατ΄εκτίμηση 124.000 οδηγούν σε θάνατο.

Το πιο πρόσφατο σοκ στην φαρμακευτική αγορά στην Ευρώπη προκάλεσε στις 7 Μαρτίου του 2018 η απόσυρση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων ενός φαρμάκου (daclizumab) για την σκλήρυνση κατά πλάκας, επειδή μέσα στους πρώτους οκτώ μήνες από την έναρξη της θεραπείας με αυτό υπήρξαν 12 αναφορές σοβαρής μηνιγγοεγκεφαλίτιδας παγκοσμίως, εκ των οποίων οι τρεις ήταν θανατηφόρες.

Τα στοιχεία αυτά παρουσίασε σε ανακοίνωσή του στο 8ο Επιστημονικό Συνέδριο Ιατρικού Τμήματος ΑΠΘ, ο επίκουρος καθηγητής Κλινικής Φαρμακολογίας στο ΑΠΘ, Γεώργιος Παπαζήσης, δίνοντας παράλληλα απαντήσεις σε ερωτήματα που σχετίζονται με την ασφάλεια των φαρμάκων, τις παρενέργιες τους και τους λόγους για τους οποίους είναι αναγκαία η γνωστοποίηση τους από ασθενείς, ιατρούς ακόμη και από φαρμακευτικές εταιρείες.

Ο κ Παπαζήσης επισήμανε, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ότι η εξήγηση για τις τόσο πολλές παρενέργειες των φαρμάκων πρέπει να αναζητηθεί στις κλινικές μελέτες, οι οποίες διαρκούν μεν 10 με 12 χρόνια πριν οδηγήσουν στην έγκριση του φαρμάκου, ωστόσο έχουν κάποιους περιορισμούς. Αυτοί οι περιορισμοί αφορούν το μέγεθος του δείγματος των ασθενών που χρησιμοποιείται και τη χρονική διάρκεια που έχουν οι μελέτες αυτές.

«« Οι μελέτες είναι συγκεκριμένης χρονικής διάρκειας και σε συγκεκριμένο μέγεθος δείγματος, το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει κάποιες χιλιάδες ασθενείς. Γνωρίζουμε στατιστικά ότι αυτό δεν μπορεί να οδηγήσει σε ασφαλή συμπεράσματα.

» Ο περιορισμός στη χρονική διάρκεια των μελετών, το μέγεθος των δειγμάτων και η έλλειψη αξιόπιστων πειραματικών μοντέλων που αφορούν τη νόσο την οποία μελετούμε οδηγούν σε κάποιους περιορισμούς που εκ των πραγμάτων μας αφήνουν ένα πεδίο άγνωστο σε ότι αφορά τις παρενέργειες που πιθανόν θα εμφανιστούν στο μέλλον. Επιπλέον ξέρουμε ότι τα φάρμακα δεν δοκιμάζονται σε παιδιά, σε ηλικιωμένους, σε εγκύους, σε άτομα με συννοσηρότητες.

» Όταν το φάρμακο κυκλοφορεί στον πραγματικό κόσμο και καταναλώνεται από όλους τους ασθενείς με τις συννοσηρότητες τους με τις άλλες υποκείμενες παθήσεις, οι οποίοι παίρνουν περισσότερες από μία φαρμακευτικές αγωγές, υπάρχουν αλληλεπιδράσεις. Λόγω όλων αυτών των γεγονότων εμφανίζεται καλύτερα το προφίλ του φαρμάκου στην αγορά.

» Το 20% των φαρμάκων μετά την έγκριση αποκτούν κάποια προειδοποίηση (black box όπως το ονομάζουμε) και περίπου 4% με 5% αποσύρονται από την αγορά μετά την κυκλοφορία τους, όπως είδαμε με το παράδειγμα με το φάρμακο για τη σκλήρυνση κατά πλάκας » επισήμανε ο κ. Παπαζήσης.
Φαρμακοεπαγρύπνηση

Για τη μελέτη για την προσπάθεια ανίχνευσης, αξιολόγησης, κατανόησης και πρόληψης των παρενεργειών και όλων των συμβάντων που σχετίζονται με τα φάρμακα έχει αναπτυχθεί ο κλάδος της φαρμακολογίας που ονομάζεται «Φαρμακοεπαγρύπνηση». Η ανάγκη για την ανάπτυξη της Φαρμακοεπιδημιολογίας και της Φαρμακοεπαγρύπνησης προέκυψε πριν από μισό αιώνα με τις καταστροφικές συνέπειες της θαλιδομίδης, ενός φαρμάκου που διαφημιζόταν ως ασφαλές, αξιόπιστο και μη τοξικό.

Ηταν ένα κατασταλτικό/ηρεμιστικό που χορηγήθηκε σε έγκυες και είχε ως συνέπεια να γεννηθούν παιδιά με το σύνδρομο της φωκομέλειας, η οποία είναι μια συγγενής ανωμαλία που χαρακτηρίζεται από δυσπλασία των άκρων, τύφλωση και κώφωση.

Εκείνη την εποχή ένας γιατρός από την Αυστραλία, ο McBride, έστειλε μια επιστολή στο έγκριτο περιοδικό Lancet, όπου ανέφερε ότι το 20% των γυναικών που παρακολουθούσε και οι οποίες πήραν θαλιδομίδη γέννησαν παιδιά συγγενείς ανωμαλίες, ενώ με βάση τις υπάρχουσες γνώσεις η πιθανότητα εμφάνισης συγγενών ανωμαλιών δεν ξεπερνά το 5%, και ζητούσε να μάθει εάν έχουν παρατηρήσει το ίδιο και άλλοι συνάδελφοί του. Αυτό αποτέλεσε την αρχή της ανάπτυξης της Φαρμακοεπαγρύπνησης.

Ποιο είναι σήμερα το μέσο για τη γνωστοποίηση των παρενεργειών των φαρμάκων;

Η απάντηση που έδωσε ο κ . Παπαζήσης σε αυτό το ερώτημα είναι η εξής: «Το επίσημο μέσο που πρέπει να χρησιμοποιούμε όλοι οι επαγγελματίες υγείας και οι ασθενείς για την γνωστοποίηση των παρενεργειών των φαρμάκων είναι η κίτρινη κάρτα του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων. Είναι ένα έντυπο το οποίο από πέρσι υπάρχει και σε ηλεκτρονική μορφή.

» Μπορεί να μπει οποιοσδήποτε να συμπληρώσει και να αποστείλει μια αναφορά για παρενέργεια πού να πιθανολογεί ότι σχετίζεται με ένα φάρμακο το οποίο έλαβε. Προφανώς δεν χρειάζεται να είναι σίγουρος. Οι επαγγελματίες υγείας, όλοι οι ασθενείς, ακόμη οι συγγενείς ασθενών, μπορούν να αποστείλουν μια κίτρινη κάρτα.

» Αλλά και οι φαρμακευτικές εταιρείες πρέπει να αποστείλουν αυτή την κίτρινη κάρτα, γιατί είναι το μέσο επικοινωνίας των παρενεργειών και σχετίζεται με την ασφάλεια των φαρμάκων και τελικά με την ασφάλεια των ασθενών. Αυτές οι κίτρινες κάρτες ανωνυμοποιούνται από τον ΕΟΦ.

» Όλες οι κίτρινες κάρτες που συλλέγονται στις Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές, όπως ο ΕΟΦ στην Ελλάδα, προωθούνται στο Uppsala Monitoring Centre του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας της Σουηδίας. Είναι ένας αυτοχρηματοδοτούμενος οργανισμός και εκπαιδεύει κάθε χρόνο άτομα από όλο τον κόσμο στην κουλτούρα της φαρμακοεπαγρύπνησης. Υπολογίζεται ότι η βάση VigiBase του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας περιέχει 17 εκατομμύρια αναφορές».
Δεν γνωστοποιούνται οι παρενέργειες

Το μεγαλύτερο μέρος των παρενεργειών δεν γνωστοποιείται με την κίτρινη κάρτα για διαφόρους λόγους και αυτό δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, αλλά παγκόσμιο, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

« Το πρόβλημα είναι ότι την κίτρινη κάρτα δεν την πολυχρησιμοποιούμε. Μικρό ποσοστό των παρενεργειών αναφέρεται. Ποσοστό κάτω από 10% των σοβαρών παρενεργειών υπολογίζεται ότι αναφέρεται επισήμως. Δεν γίνονται αναφορές για διάφορους λόγους. Πιθανόν γιατί κάποιος δεν έχει κίνητρο, δεν έχει χρόνο, φοβάται να εκτεθεί στην εταιρεία, να εκτεθεί στον ασθενή ή δεν έχει ενημερωθεί επαρκώς.

» Ο επαγγελματίας υγείας πρέπει να είναι ευαισθητοποιημένος, πρέπει να αναφέρει οποιαδήποτε παρενέργεια ακόμη και αυτή που θεωρεί πάρα πολύ συνηθισμένη, αυτονόητη και συχνά καταγεγραμμένη. Οποιαδήποτε. Ιδιαίτερη σημασία έχουν οι παρενέργειες που σχετίζονται με καινούργια φάρμακα, που σχετίζονται με αλληλεπιδράσεις φαρμάκων, αυτές που δεν αναφέρονται στο φύλλο οδηγιών του φαρμάκου ή στη βιβλιογραφία, εκείνες που οδηγούν στην εισαγωγή στο νοσοκομείο, σε παρατεταμένη νοσηλεία, σε θάνατο ή σε συγγενείς ανωμαλίες.

» Θα πρέπει οι επαγγελματίες υγείας να είναι ενήμεροι σχετικά με νέες πληροφορίες ασφαλείας που αφορούν φάρμακα που διαχειρίζονται, να ενημερώνουν τον ασθενή ή το φροντιστή του για τυχόν αναμενόμενες σοβαρές παρενέργιες και τη διαχείρισή τους, να είναι σε εγρήγορση για την ταχεία αναγνώριση παρενεργειών και να συμπληρώνουν άμεσα την κίτρινη κάρτα » πρόσθεσε ο κ. Παπαζήσης.
 skplakas.gr thetimes.gr
Συνέχεια...
Ο αριθμός της σχέσης σας

Ο αριθμός της σχέσης σας

Βρες τον αριθμό της σχέσης σου και διάβασε μία αναλυτική πρόβλεψη αριθμολογίας, που θα σε βοηθήσει να κατανοήσεις τα θετικά και τα αρνητικά στοιχεία της!
Πώς θα βρω τον αριθμό της σχέσης μου!
Πρόσθεσε όλα τα ψηφία της ημερομηνίας γεννήσεώς σου, με την ημερομηνία γεννήσεως του συντρόφου σου.
Ο αριθμός που θα προκύψει πρέπει να είναι από το 1-9, για αυτό αν το άθροισμα που θα βγάλεις είναι διψήφιο νούμερο, θα χρειαστεί να προσθέσεις ξανά τα δύο ψηφία του αποτελέσματος. Ακολούθησε τις οδηγίες, σύμφωνα με τα παρακάτω παραδείγματα.
Παράδειγμα 1
Η Κατερίνα έχει γεννηθεί 15/2/1984 και ο Μανώλης έχει γεννηθεί 20/6/1976. Για να βρούμε τον αριθμό της σχέσης τους εργαζόμαστε ως εξής:
Προσθέτουμε όλα τα ψηφία και των δύο ημερομηνιών γεννήσεως:
1+5+2+1+9+8+4+2+0+6+1+9+7+6 = 61
Το άθροισμα που προκύπτει είναι μεγαλύτερο 9, για αυτό και στη συνέχεια προσθέτουμε τα δύο ψηφία του αποτελέσματος που προέκυψε:
6+1 = 7
Ο αριθμός της σχέσης της Κατερίνας και του Μανώλη είναι το 7
Παράδειγμα 2
Η Ελένη έχει γεννηθεί 1/12/1970 και ο Κώστας έχει γεννηθεί 30/8/1965. Για να βρούμε τον αριθμό της σχέσης τους εργαζόμαστε ως εξής:
Προσθέτουμε όλα τα ψηφία και των δύο ημερομηνιών γεννήσεως:
1+1+2+1+9+7+0+3+0+8+1+9+6+5=53
Το άθροισμα που προκύπτει είναι μεγαλύτερο 9, για αυτό και στη συνέχεια προσθέτουμε τα δύο ψηφία του αποτελέσματος που προέκυψε:
5+3=8
Ο αριθμός της σχέσης της Ελένης και του Κώστα είναι το 8

Διάβασε την ερμηνεία του αριθμού της σχέσης σου!
Αριθμός σχέσης 1: Από την πρώτη στιγμή που βρεθήκατε, νιώσατε μία ακαταμάχητη έλξη και κανένας από τους δύο δεν μπορούσε να αντισταθεί στα δυνατά συναισθήματα που δημιουργήθηκαν ανάμεσά σας! Ο έρωτάς σας θα μπορούσε να χαρακτηριστεί κεραυνοβόλος, παθιασμένος και εκρηκτικός! Το χαρακτηριστικό γνώρισμα της σχέσης σας είναι η παρόρμηση, δηλαδή βιάζεστε και οι δύο από την πλευρά σας η σχέση αυτή να έχει πολύ γρήγορους ρυθμούς. Μαζί μπορείτε να απολαύσετε μοναδικές εμπειρίες και η σχέση σας να είναι διαρκώς μία περιπέτεια που θα σας χαρίσει μοναδικές συγκινήσεις! Ο ενθουσιασμός που διακρίνει και τους δύο μπορεί να σας οδηγήσει σε επιπολαιότητες, γι’ αυτό θα χρειαστεί και από τις δύο πλευρές κάποιες στιγμές να συγκρατείστε και να αφήνετε το χρόνο να χαράξει την πορεία του δεσμού σας! Οι εγωισμοί και οι τάση που έχετε και οι δύο να επιβάλλεται ο ένας στον άλλον, μπορούν να δημιουργήσουν τριβές αλλά και μεγάλα καβγαδάκια! Απολαύστε το σήμερα, μην κάνετε μεγάλα και μακρόχρονα σχέδια που στηρίζονται στον ενθουσιασμό και αφήστε στην άκρη τους εγωισμούς, για να διατηρηθεί η σχέση σας στο χρόνο!

Αριθμός σχέσης 2: Το τραγούδι που ταιριάζει «γάντι» στην δική σας σχέση είναι του Μιχάλη Χατζηγιάννη το «Εμείς οι δυο σαν ένα», αφού η σχέση με αριθμό 2 φανερώνει ότι υπάρχει πλήρη ταύτιση και αρμονία ανάμεσά σας! Στο ξεκίνημα της γνωριμίας σας υπάρχει ένας δισταγμός και μία καχυποψία και από τις δύο πλευρές. Δεν ανοίξατε από την αρχή όλα τα φύλλα της καρδιάς σας, αλλά η σχέση σας εξελίχθηκε σε αργούς αλλά σταθερούς ρυθμούς! Από την στιγμή που διώξατε μακριά τις άμυνες σας, υπήρξε ουσιαστικό συναισθηματικό δέσιμο, τρυφερότητα, στοργή αλλά και ονειρεμένος αισθησιασμός! Η σχέση σας έχει προοπτικές και καλή εξέλιξη, αφού το σημαντικότερο στοιχείο ανάμεσά σας είναι η γαλήνη, η αρμονία και η συντροφικότητα! Εκτός από ερωτικοί σύντροφοι είσαστε και τα καλύτερα φιλαράκια που τα μοιράζεστε όλα και θέλετε να βλέπετε ο ένας τον άλλον ευτυχισμένο! Το σημείο όμως που πρέπει να προσέξετε, είναι στην τάση που έχετε και οι δύο να κουκουλώνετε πολλές φορές τα προβλήματα που δημιουργούνται ανάμεσά σας, με αποτέλεσμα να μεγεθύνονται και να γίνονται αργότερα πολύ χειρότερα! Μην ξεχνάτε πως ο συμβιβασμός και η υποχώρηση δεν είναι πάντα η λύση στα προβλήματα που προκύπτουν σε μία σχέση, μιλήστε ανοιχτά, κάντε διάλογο για τα πάντα, χωρίς να έχετε το φόβο ότι μπορεί να χάσετε ο ένας τον άλλον!

Αριθμός σχέσης 3: Η γνωριμία σας προέκυψε μέσα από φιλικό περιβάλλον, ή ήσασταν πρώτα φίλοι και μετά γίνατε ερωτικοί σύντροφοι! Ο αριθμός σχέσης 3 υποδηλώνει ότι η σχέση σας στηρίζεται στην επικοινωνία! Από την πρώτη στιγμή της γνωριμίας σας, νιώσατε μία ανεξήγητη οικειότητα και ο χρόνος που περνάτε μαζί κυλλά γρήγορα σαν το νερό, αφού πάντα έχετε κάτι καινούριο να μάθετε ο ένας από τον άλλον! Σας αρέσει να αφιερώνετε αρκετό χρόνο για να κουβεντιάζετε, να ανταλλάσετε απόψεις και το σημαντικότερο από όλα είναι ο ένας ασκεί μεγάλη επιρροή στον άλλον! Αρκετές στιγμές νιώθετε πως μέσα από αυτή τη σχέση γίνεστε καλύτεροι! Μέσα από την σχέση σας μπορεί να αλλάξετε τρόπο σκέψης ή και απόψεις για τη ζωή! Η διασκέδαση είναι σημαντικό συστατικό της σχέσης σας, έχετε κοινούς φίλους αλλά και έναν μεγάλο κοινωνικό κύκλο και είστε αξιαγάπητοι παντού! Για να μπορέσει η σχέση σας να έχει διάρκεια στο χρόνο, αρκεί και οι δύο πλευρές να σεβαστείτε την επιθυμία που έχετε και οι δύο για στιγμές ελευθερίας και ανεξαρτησίας. Είναι πολύ σημαντικό να περνάτε και λίγο χρόνο μόνοι σας, για να ανανεώνεται ο δεσμός σας! Χρειάζεται προσοχή στις συγκρούσεις που μπορεί να προκύπτουν είτε από αντίθετες απόψεις που μπορεί να υπάρχουν, είτε από την διάθεση που έχετε και οι δύο σας να επιβάλλετε τις σκέψεις και τις ιδέες σας!

Αριθμός σχέσης 4: Η σχέση σας στηρίζεται σε κοινούς στόχους και όνειρα για τη ζωή! Από το ξεκίνημα της γνωριμίας σας, είδατε τη σχέση αυτή αρκετά σοβαρά και θελήσατε να βάλετε γερές βάσεις για να υπάρξει ανάμεσα σας μακρόχρονη πορεία! Η σταθερότητα και η ασφάλεια που αισθάνεστε και οι δύο να εισπράττετε από το δεσμό σας, είναι πολύ σημαντική και σας κάνει να μην μπορείτε ο ένας μακριά από τον άλλον! Η σχέση με αριθμό 4 συχνά καταλήγει ακόμα και στο γάμο, αφού η επιθυμία που δημιουργείται με την ένωσή σας, είναι η δημιουργία οικογένειας! Στη σχέση αυτή δεν υπάρχουν περιθώρια για επιπολαιότητες ή παιχνιδάκια, αντιμετωπίζετε με σοβαρότητα και υπευθυνότητα κάθε ζήτημα που προκύπτει ανάμεσά σας. Μπορεί να μην υπάρχει το τρελό πάθος ή ο απέραντος ερωτισμός και αρκετές στιγμές να μην μπορείτε να εκφράσετε με λόγια όσα αισθάνεστε, όμως η σχέση σας στηρίζεται στην βαθιά και ανιδιοτελή αγάπη! Μην αφήσετε τα ταμπού, τις προκαταλήψεις αλλά και την σεμνοτυφία, να οδηγήσει τη σχέση σας στην ρουτίνα. Προσπαθήστε να εξωτερικεύετε τα συναισθήματα σας χωρίς κανέναν δισταγμό! Η σχέση αυτή , ήρθε στη ζωή και των δύο για να παραμείνει!

Αριθμός σχέσης 5: Ο ερωτισμός που υπάρχει ανάμεσά σας είναι έντονος και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αμφισβητηθεί! Η έλξη που δημιουργήθηκε από την πρώτη στιγμή ήταν έντονη και οι εξέλιξη που υπήρξε ανάμεσά σας ήταν γρήγορη , χωρίς να έχετε σκεφτεί ή συζητήσει τι επιθυμεί ο ένας από τον άλλον! Η σχέση σας θα μπορούσε χαρακτηριστεί εκκεντρική, φιλελεύθερη αλλά και διαφορετική από όλες τις υπόλοιπες. Είναι πολύ πιθανό μεταξύ σας να υπάρχουν σημαντικές διαφορές, στην προσωπικότητα σας, στην ηλικία, στον τρόπο που μεγαλώσατε ή ακόμα μπορεί να υπάρχει ανάμεσά σας και χιλιομετρική απόσταση! Ωστόσο, τίποτα από όλα αυτά δεν φαίνεται να σας πτοεί! Νιώθετε ότι μέσα από αυτό το δεσμό μπορείτε να εκφραστείτε και παίρνετε δύναμη και αισιοδοξία ο ένας από τον άλλον. Τα συναισθήματά σας, μπορεί πολλές να σας παρασύρουν σε βαρύγδουπες ερωτικές δηλώσεις, γιατί πολύ απλά δεν μπορείτε να ελέγξετε αυτά που αισθάνεστε! Άλλες πάλι στιγμές, η σχέση σας μπορεί να παίρνει την μορφή ελεύθερης σχέσης, αφού η ουσιαστική δέσμευση είναι κάτι που σας προξενεί φόβο αλλά και ανασφάλεια. Για να μπορέσει αυτή η σχέση να έχει διάρκεια στο χρόνο, θα πρέπει να μην προσπαθείτε να επιβάλλετε κανόνες και «πρέπει»! Ζήστε αυτό που υπάρχει ανάμεσά σας, χωρίς να πιέζετε ο ένας τον άλλον για το μέλλον!

Αριθμός σχέσης 6: Η σχέση σας στηρίζεται στην ζεστασιά, στην γαλήνη, στην αρμονία και στην πλήρη ταύτιση απόψεων για τη ζωή! Τα συναισθήματα που δημιουργούνται στο ζευγάρι που έχει αριθμό σχέσης το 6, είναι βαθιά και ουσιαστικά και εισπράττεται ο ένας από τον άλλον τρυφερότητα και στοργή! Κατά την διάρκεια της σχέσης σας μπορεί να χρειαστεί να κάνετε αρκετές υποχωρήσεις και συμβιβασμούς, για να καταφέρετε να είστε μαζί. Ο αριθμός 6 υποδηλώνει ότι, για να δημιουργηθεί αλλά και για να διατηρηθεί ο δεσμός σας, πρέπει να γίνουν θυσίες και από τις δύο πλευρές! Αρκετές στιγμές δημιουργείται και από τις δύο πλευρές ο φόβος και η ανασφάλεια ότι η σχέση αυτή μπορεί να τελειώσει και σας πιάνει τρόμος, ακόμα και μόνο στη σκέψη ότι μπορεί να χάσει ο ένας τον άλλον. Οι ζήλιες και οι ανασφάλειες μπορεί να προκαλούν αρκετά συχνά κάποιες τριβές ανάμεσά σας, γι’ αυτό και θα πρέπει να τις περιορίσετε! Μαζί μπορείτε να απολαύσετε κοινές δραστηριότητες και εξόδους για διασκέδαση και καλοπέραση, που θα σας φέρουν ακόμα πιο κοντά και θα σας βοηθούν να ξεχνιέστε από τη ρουτίνα της καθημερινότητας! Μην αφήσετε η σχέση αυτή να γίνει απλά και μόνο μία συνήθεια. Οι προοπτικές είναι καλές αρκεί να μην επαναπαυτείτε και να μην θεωρήσετε τίποτα δεδομένο!

Αριθμός σχέσης 7: Η σχέση σας αναπτύχθηκε κατόπιν ώριμης σκέψης και ήταν μία συνειδητή απόφαση να είστε μαζί! Πρώτα γνωριστήκατε καλά, ανακαλύψατε όλες τις πτυχές του χαρακτήρα σας και στην πορεία πήρατε την απόφαση να είσαστε μαζί. Από τα αρχικά στάδια της γνωριμίας σας, νιώσατε ότι υπάρχει ανάμεσά σας ένα ισχυρό δέσιμο! Αρκετές στιγμές νιώθετε ότι η σχέση σας είναι καρμική ή ότι έχετε συναντήσει την αδερφή ψυχή σας. Όταν είστε μαζί, μοιράζεστε σκέψεις και απόψεις για κάθε είδους ζήτημα και χάνεστε σε διαλόγους και σε πνευματικές αναζητήσεις. Μέσα από το δεσμό αυτό, αποκτάτε γνώση και εμπειρία, μεταδίδετε ο ένας στον άλλον μία νέα οπτική γωνία για τη ζωή. Λειτουργείτε με τηλεπάθεια, καταλαβαίνετε τι θέλει το ταίρι σας, προτού καν σας το ζητήσει ! Αρκετές στιγμές νιώθετε πως ο σύντροφός σας είναι ο έμπιστος άνθρωπος που υπάρχει στη ζωή σας για να σας καθοδηγεί, για να σας συμβουλεύει και για να σας βάζει στον ίσιο δρόμο! Οι ώρες που περνάτε μαζί κυλούν γρήγορα, αφού πάντα έχετε κάτι νέο να μάθετε και κάτι καινούργιο να πείτε! Όσο ισχυρό δέσιμο και να υπάρχει ανάμεσά σας, όσο σοβαρή να είναι η μορφή της σχέσης σας, έχετε και οι δύο την ανάγκη από στιγμές απομόνωσης και απομάκρυνσης ο ένας από τον άλλον. Οι προοπτικές και η εξέλιξη στη σχέση σας, εξαρτώνται αποκλειστικά και μόνο στους χειρισμούς σας. Ωστόσο η σχέση αυτή θα παραμείνει για πάντα αξέχαστη και για τους δύο, γιατί θα σας δώσει σημαντικά μαθήματα για τη ζωή!

Αριθμός σχέσης 8: Η σεξουαλική έλξη και ο μαγνητισμός που υπάρχει ανάμεσά σας, είναι τα ισχυρά όπλα της σχέσης σας! Το ερωτικό σκίρτημα και ο έντονος πόθος που νιώσατε από τα αρχικά στάδια της γνωριμίας, σας οδήγησαν πολύ γρήγορα στο… κρεβάτι και αμέσως μετά καταλάβατε ότι ο ένας είναι πλασμένος για τον άλλον. Αναμφισβήτητα, αυτό που σας δένει είναι η σεξουαλική χημεία, όμως στην πορεία της σχέσης καταλαβαίνετε ότι έχετε κοινούς στόχους και κοινές φιλοδοξίες για τη ζωή! Πολύ πιθανό η γνωριμία σας να προέκυψε σε χώρο δουλειάς ή το επάγγελμά σας να σχετίζεται με κάποιο τρόπο! Ωστόσο είσαστε δύο άνθρωποι εντελώς διαφορετικοί με απόψεις που διίστανται, όμως στην περίπτωσή σας ισχύει πως τα ετερώνυμα έλκοντα! Για να μπορέσετε να εναρμονιστείτε, θα χρειαστεί να κάνετε υποχωρήσεις και συμβιβασμούς και αυτό είναι το δύσκολο στάδιο που θα κρίνει την μονιμότητα του δεσμού σας! Κάποιες στιγμές ίσως να αισθανθείτε ότι μέσα από αυτή τη σχέση, στερείστε κάτι άλλο που θέλετε πολύ! Σας είναι δύσκολο να δεχτείτε τις ιδιορρυθμίες και τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ σας, όμως με τον καλό διάλογο και την σωστή επικοινωνία, όλα μπορούν να επιτευχθούν! Η σχέση σας μπορεί να αντέξει στο χρόνο και να σας κάνει ακόμα καλύτερους, γιατί είστε από τους ανθρώπους που δεν το βάζετε εύκολα κάτω στις δυσκολίες και το πιο σημαντικό είναι ότι στη σχέση αυτή και οι δύο επενδύετε για ένα κοινό μέλλον!

Αριθμός σχέσης 9: Η σχέση σας είναι σαν να είναι βγαλμένη από τα παραμύθια! Τα συναισθήματα ανάμεσά σας είναι έντονα και σας παρασύρουν σε όνειρα για το μέλλον! Μοιράζεστε τρυφερές και ρομαντικές στιγμές και αισθάνεστε ότι ζείτε τον απόλυτο έρωτα! Ο ένας μιλά στην καρδιά του άλλου και κάνετε κοινά όνειρα για το μέλλον! Η φαντασία σας καλπάζει και οι ερωτικές σας στιγμές θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ονειρικές! Η δυσκολία στη σχέση σας είναι ότι έχετε την τάση να απογοητεύεστε εύκολα από τα μικρά προβληματάκια, που μπορεί κατά καιρούς να δημιουργούνται ανάμεσά σας! Μία απλή μικρή διαφωνία μπορεί παίρνει τεράστιες διαστάσεις και να πληγώνεστε, χωρίς να υπάρχει και σοβαρή αιτία! Πολλά από τα κοινά σχέδια που κάνετε για το μέλλον, μπορεί να μην είναι εύκολο να γίνουν πραγματικότητα, γιατί υπάρχουν έντονες συναισθηματικές διακυμάνσεις και εύκολα αλλάζετε απόψεις! Για να μπορέσει αυτή η όμορφη σχέση να έχει διάρκεια στο χρόνο, θα πρέπει να διατηρείτε τις ισορροπίες και να προσπαθείτε να μην δραματοποιείτε τις καταστάσεις!
myastro.gr
Συνέχεια...