Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Εμβολιασμών / European Immunization Week

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Εμβολιασμών (European Immunization Week) - 
26 April - 2 May 2021- με πρωτοβουλία του ευρωπαϊκού τμήματος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.
Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Εμβολιασμών προωθεί το μήνυμα ότι ο εμβολιασμός κάθε παιδιού είναι ζωτικής σημασίας για την πρόληψη ασθενειών και την προστασία της ζωής.

Related Posts