Παγκόσμια Ημέρα Εκπαιδευτικού

"Ιδανικός δάσκαλος είναι εκείνος που γίνεται γέφυρα 
για να περάσει αντίπερα ο μαθητής του. 
Κι όταν πια του διευκολύνει το πέρασμα, 
αφήνεται χαρούμενα να γκρεμιστεί, 
ενθαρρύνοντας το μαθητή του να φτιάξει δικές του γέφυρες.
~ Ν. Καζαντζάκης
Η 5η Οκτωβρίου είναι μια μέρα που θέτει στο επίκεντρο τον Εκπαιδευτικούς, τις ανάγκες και τα προβλήματά τους, τιμώντας το πολύτιμο έργο τους και τον αγώνα που καταβάλλουν για την οικοδόμηση ενός καλύτερου μέλλοντος για όλους τους μαθητές.
Το θέμα που επελέγη για τη φετινή ημέρα είναι “Εκπαιδευτικοί για την ισότητα των φύλων”. Παρά τη θεμελίωση της ισότητας και ισονομίας των φύλων στο σύνταγμα των περισσότερων πλέον κρατών, το μείζον αυτό ζήτημα παραμένει ακόμα ανοιχτό σε ότι αφορά (και) τον εκπαιδευτικό χώρο σε πολλές περιοχές ανά την υφήλιο, όπως αποδεικνύεται από τους σχετικούς αριθμούς: η πλειοψηφία των παιδιών που μένουν εκτός σχολείου είναι κορίτσια, ενώ τα 2/3 των αναλφάβητων ενηλίκων είναι γυναίκες.
Σύμφωνα με τον ορισμό της UNESCO, ισότητα στην εκπαίδευση σημαίνει ότι αγόρια και κορίτσια έχουν τις ίδιες δυνατότητες πρόσβασης στο σχολείο, το οποίο με τη σειρά του τους εξασφαλίζει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα χωρίς διακρίσεις, με κοινές μεθόδους και προσανατολισμούς, με στόχο τις ίσες ευκαιρίες μάθησης και μετέπειτα σταδιοδρομίας.
Τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι παρά τη συνολική μείωση της ψαλίδας μεταξύ των δύο φύλων σε ό,τι αφορά στον αριθμό των εγγραφών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε σχέση με το 1999, σε 69 χώρες του κόσμου η διαφορά παραμένει ακόμη σημαντική εις βάρος των κοριτσιών.

Ακόμη, η βελτίωση αυτή δε μεταφράζεται κατ’ ανάγκην και σε αντίστοιχη πρόοδο προς την επίτευξη μιας εκπαιδευτικής ισότητας με την ολοκληρωμένη έννοια που της προσδώσαμε παραπάνω.

Τα δεδομένα των εγγραφών και μόνο δεν είναι καθόλου διαφωτιστικά ως προς το κατά πόσον οι μαθητές και των δύο φύλων αποκτούν πράγματι τις ίδιες γνώσεις και δεξιότητες, που θα τους επιτρέψουν να απολαύσουν καλύτερη υγεία και ποιότητα ζωής, μεγαλύτερη επαγγελματική παραγωγικότητα και ισότιμη συμμετοχή στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων.
Το ζήτημα της ανισότητας των φύλων δεν περιορίζεται μόνο στους μαθητές, αλλά επεκτείνεται και στους ίδιους τους εκπαιδευτικούς, λαμβάνοντας σε ορισμένες περιπτώσεις τη μορφή μιας έκδηλης ανισορροπίας ρόλων και άνισης συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων, το σχεδιασμό και εν γένει τη διαχείριση του εκπαιδευτικού τομέα.

Όπως καταδεικνύουν τα σχετικά στοιχεία σε πολλές χώρες, η συχνά συντριπτική πλειοψηφία των γυναικών εκπαιδευτικών, ιδίως δασκάλων, σε σχέση με τους άντρες δε μεταφράζεται σε αντίστοιχη κατοχή ηγετικών και διοικητικών θέσεων, με αποτέλεσμα η διαμόρφωση και ο έλεγχος των εκπαιδευτικών συστημάτων να παραμένει εν πολλοίς μια περισσότερο αντρική υπόθεση, με αντίκτυπο όπως είναι φυσικό και στους μαθητές.

Related Posts