Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ►

Elizabeth II in the throne 1952 στέφθηκε βασίλισσα

Στις 6 Φεβρουαρίου του 1952 και σε ηλικία 26 ετών, διαδέχτηκε στο  θρόνο της Βρετανίας, τον απελθόντα πατέρα της, βασιλέα Γεώργιο ΣΤ’.

Ο βασιλιάς πέθανε
«Ο Βασιλεύς της Αγγλίας Γεώργιος ΣΤ’ απέθανε τας πρωινάς ώρας σήμερον εις τα εξοχικά ανάκτορα του Σάντργιγχαμ εις Νόρφολκ, ενώ εκοιμάτο.
«Η ακριβής ώρα του θανάτου δεν εγνώσθη, διότι ο Γεώργιος ευρέθη νεκρός επί της κλίνης εις τα ιδιαίτερα διαμερίσματά του σήμερον την πρωΐαν από την ιδιαίτερον θαλαμηπόλον του».
Η είδηση
Η Ελισάβετ δεν βρισκόταν στην Αγγλία, όταν πέθανε ο πατέρας της. Τα νέα του θανάτου του πατέρα της και της αναγόρευσής της σε Βασίλισσα τα έλαβε ενώ βρισκόταν στην Αφρική. Βρισκόταν στην Κένυα μαζί με τον σύζυγο της και σκόπευε να ταξιδέψει στη συνέχεια στην Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία και άλλα κράτη της Βρετανικής Κοινοπολιτείας. Η είδηση του θανάτου του πατέρα της επιβεβαιώθηκε με ασύρματο τηλέφωνο της εποχή, με τους λυγμούς να ακολουθούν την πληροφορία, όμως δεν άργησε να αντιληφθεί τι ακολουθούσε. Ταξίδεψε στο Ναϊρόμπι οδικώς και από εκεί πήρε το αεροπλάνο για το Λονδίνο.

Όσα ακολούθησαν
Κατά την άφιξη της εμφανίστηκε μπροστά στο Συμβούλιο του Στέμματος προκειμένου να δώσει τον συνταγματικό όρκο στον αρμόδιο Υπουργό, Καγκελάριο Σάιμονς. Η στέψη γίνεται εντός του ίδιους έτους ή 18 μήνες μετά την ανάληψη του θρόνου, ενώ η ανακήρυξη της νέας βασίλισσας αναγγέλεται από τον βασιλικό κήρυκα, ο οποίος ανεβαίνει στη στέγη του ανατκόρου του Αγίου Ιακώβου στο Λονδίνο
Η διακήρυξη
Το κείμενο της επίσημης διακήρυξης για την ανάρρηση της Ελισαβετ στον θρόνο ανέφερε μεταξύ άλλων:
«Εφ’ όσον ο Παντοδύναμος ηθέλησε να καλέση πλησίον του τον εκλιπόντα Μονάρχην μας Γεώργιον τον ΣΤ, του οποίου η ανάμνησις θα παραμείνη ιερά και ένδοξος, κατόπιν του θανάτου αυτού το Στέμμα περιέρχεται αποκλειστικώς και δικαιωματικώς εις την υψηλήν και ισχυράν πριγκήπισσαν Ελισάβετ, Αλεξάνδραν, Μαρίαν.
Ημείς οι πνευματικοί και προσωρινοί κύριοι του Βασιλείου τούτου, βοηθούμενοι εις το έργον μας από τα μέλη του Συμβουλίου του Στέμματος της εκλιπούσης Μεγαλειότητος από αντιπροσώπους των άλλων μελών της Κοινοπολιτείας, από άλλους εξέχοντας ευγενείς, από τον λόρδον Δήμαρχον και από άλλους αξιωματούχους της πόλεως του Λονδίνου, διακηρύσσομεν ομοφώνως και με μίαν καρδιάν ότι η ηψηλή και ισχυρά πριγκήπισσα Ελισάβετ, Αλεξάνδρα, Μαρία καθίσταται τώρα κατόπιν του θανάτου του Μονάρχου μας, του οποίου η ανάμνησις θα παραμείνη ευχάριστος, Βασίλισσα Ελισάβετ η Β’ χάριτι Θεία και Βασίλισσα του Βασιλείου αυτού και των άλλων Βασιλείων της και εδαφών, Αρχηγός της Κοινοπολιτείας και υπερασπιστής Πίστεως προς την οποίαν ορκιζόμεθα μόνιμην πίστιν και υπακοήν με ταπεινοφροσύνην και αφοσίωσιν.
Εκλιπαρούμεν τον Θεόν διά του οποίου βασιλεύουν οι Βασιλείς και οι Βασίλισσαι να ευλογήση την βασιλικήν πριγκήπισσαν Ελισάβετ την Β’ και να χαρίση εις αυτήν πολλά έτη ευτυχίας διά να βασιλεύση εφ’ ημών.
Ο Θεός ας σώζη την Βασίλισσαν».

ΣΧΟΛΙΑ

0 Σχόλια