Οι άνθρωποι με αναπηρία δεν είναι κατώτεροι από τους "υγιείς"

....
Αξίζουν το θαυμασμό μας και όχι τον οίκτο μας !!! 

Related Posts