Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ►

Εναλλακτικό μοντέλο ανάπτυξης με επίκεντρο τα αναπηρικά αυτοκίνητα

Ένα σημαντικό ποσοστό των νέων ανθρώπων με αναπηρίες είναι ικανό για εργασία, στην Ελλάδα όμως ελάχιστα από αυτούς εργάζονται διότι αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα στις καθημερινές τους μετακινήσεις από και προς την εργασία τους.
Το πρόβλημα αυτό θα μπορούσε και στη χώρα μας να ξεπεραστεί μέσα από τη θέσπιση ειδικών προγραμμάτων παροχής ειδικά διασκευασμένων αυτοκινήτων στους πολίτες με αναπηρία, όπως συμβαίνει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες τα τελευταία 50 χρόνια.
Επειδή το κόστος υλοποίησης ενός τέτοιου προγράμματος μπορεί να είναι αρκετά μεγάλο και η εφαρμογή του πρακτικά πολύπλοκη, με αναγκαίο τον λεπτομερή σχεδιασμό και τον καλό συντονισμό των συναρμοδίων υπουργείων, στη Μεγάλη Βρετανία έχει θεσπιστεί ένας ανεξάρτητος δημόσιος φορέας που ονομάζεται Motability (http://www.motability.co.uk) μέσω του οποίου ξεπεράστηκαν πολλά από τα εμπόδια της γραφειοκρατίας.
Ο φορέας εποπτεύει την υλοποίηση του προγράμματος σε στενή συνεργασία με το κράτος αλλά με πλήρη ανεξαρτησία.
Από οικονομικής απόψεως το πρόγραμμα υλοποιείται σε σύμπραξη δημόσιων και ιδιωτικών κεφαλαίων, αποτελεί ένα πολύ καλό παράδειγμα κοινωνικής εταιρικής ευθύνης και οικονομικά σε αυτό έχουν επενδύσει με σημαντικά ποσά οι πέντε μεγαλύτερες τράπεζες της χώρας (Barclays, HBOS, Lioyds, TBS, HSBC και Royal Bank of Scotland).
Επιπλέον δημιουργεί πολλές νέες θέσεις εργασίας μέσα από τις υπηρεσίες του και το όλο σύστημα επιχειρήσεων που έχει συγκροτηθεί με επίκεντρο την αγορά αναπηρικού αυτοκινήτου.
Πιο συγκεκριμένα, με βάση το βρετανικό μοντέλο, ο πολίτης με αναπηρία έχει το δικαίωμα να ανταλλάξει το εκεί "επίδομα κίνησης" με ένα συμβόλαιο περιορισμένου χρόνου 3 - 5 ετών το οποίο παρέχει στον ίδιο δωρεάν αναπηρικό αυτοκίνητο, προσαρμοσμένο στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της αναπηρίας του.
Το "επίδομα κίνησης" που λαμβάνουν οι Άγγλοι χορηγείται για την κάλυψη του αυξημένου κόστους μετακίνησης λόγω αναπηρίας και θεσμικά αντιστοιχεί με το ανάλογο "επίδομα κίνησης" που εισπράττουν από τις διευθύνσεις πρόνοιας οι Έλληνες με παραπληγία και τετραπληγία.
Αφού λήξει η παραπάνω σύμβαση, το αυτοκίνητο επιστρέφεται στον φορέα του οποίου ιδιοκτησία αποτελεί εξαρχής και στη συνέχεια αυτός το εκμεταλλεύεται πουλώντας το ως μεταχειρισμένο, ενώ ο δικαιούχος ανανεώνει τη σύμβαση λαμβάνοντας νέο αυτοκίνητο με τους ίδιους όρους.
Δεν θα ήταν επομένως άστοχο αν η κυβέρνηση μελετούσε την προοπτική εφαρμογής ανάλογων αναπτυξιακών μοντέλων στην Ελλάδα σήμερα εκσυγχρονίζοντας την εικόνα της χώρας μας, υποστηρίζοντας ουσιαστικά τους μη προνομιούχους και συμβάλλοντας στην εμπέδωση ενός κλίματος ασφάλειας, δικαιοσύνης και κοινωνικής αλληλεγγύης με το αζημίωτο.

ΣΧΟΛΙΑ

0 Σχόλια