Τι προσβάλλει τους ανθρώπους με αναπηρία ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ►

ΓΛΩΣΣΟΔΕΤΗΣ

Πάγκος δίπαγκος, τρίπαγκος, τετραδοταβλόπαγκος!
Κούπα καπακωτή, κούπα καπακωμένη, κούπα ξεκαπάκωτη, κούπα ξεκαπακωμένη.
Κοράλι ψιλοκόραλο και ψιλοκοραλάκι.
Καλημέρα καμηλάρη, καμηλάρη καλημέρα.
Παρεμπιπτόντως...

επί του παρόντος όντος, διεπιστώθη πονόδοντος, και διετάχθη κατεπειγόντως, η εξαγωγή του οδόντος.
 Πίτα σπανακόπιτα, σπανακολαδοφραγκοσυκοπαντζαροκολοκυθόπιτα.
Ο Παπάς ο παχύς έφαγε παχύ αρνί, γιατί παπά παχύ έφαγες παχύ αρνί;
 Έπεψε με η μάνα μου στη σιγδινιά, στη μιγδινιά στη σιγδομιγδοκόκκονα.
 Έχω μια αμυγδαλιά , Που κάνει Μύγδαλα, τσίγδαλα, Μυγδαλοτσιγδαλότσιγδα.
Εβγήκα στην πήλινη, τη δήλινη, στην πιρνολινοκούκουδη, να μαζέψω τα πήλινα, τα δήλινα, τα πιρνολινοκούκουδα, κι ήρθε ο λύκος ο πήλινος, ο δήλινος, ο πιρνολινοκούκουδος, να μου φάει την όρνιθα την πήλινη, τη δήλινη, την πιρνολινοκούκουδη που κάνει τ' αυγά τα πήλινα, τα δήλινα, τα πιρνολινοκούκουδα.
Ανέβηκα στη μιτσιριά, στη τσιτσιριά, στη τσιτσιχομιτσιριά, να κόψω μίτσιρα, τσίτσιρα τσιτσιχομιτσιχότσιρα και έσπασε η μιτσιριά, η τσιτσιριά, η τσιτσιχομιτσιριά και μου έπεσαν τα τσίτσιρα, τα μίτσιρα, τα τσιτσιχομιτσιχότσιρα.....
Ο τζίτζιρας, ο μίντζιρας, ο τζιντζιμιντζιχόντζιρας, ανέβηκε στην τζιντζιριά, στη μιντζιριά, στην τζιντζιμιντζιχοντζιριά, να φάει τα τζίντζιρα, τα μίντζιρα, τα τζιντζιμιντζιχόντζιρα
.

ΣΧΟΛΙΑ

0 Σχόλια