Τι προσβάλλει τους ανθρώπους με αναπηρία ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ►

Το πιστεύω των Downloaders

Πιστεύω εις ένα τράκερ παντοκράτορα,
υπέρ της ελεύθερης διακίνησης αρχείων εν τω διαδίκτυω
Και εις ένα Τόρρεντ,
το εκ του uploader δημιουργηθέν και ανεβασθέν.....

Αυτό που δια την δική μας εξυπηρέτησιν
ανέβη εις το διαδίκτυον
και διεδόθη εις τους κόλπους του.
Και κατεβάσθη από τους χρήστες
εις τον υπολογιστήν,
προς λίγα μόνον κιλομπάϊτ,
και μέσω του μΤορρεντ
και άλλων προγραμμάτων
χρησιμοποιηθέντων δια την λήψη του αρχείου
και απεθηκεύθη, ύστερα από μικρόν χρονικόν διάστημα
εις τους κόλπους του σκληρού δίσκου
πληρώντας τον μετά ψυχαγωγικών υλικών
και εμοιράσθη και εις άλλους χρήστας
ίνα ευφρανθή και αυτών η καρδία των,
και ο σκληρός των δίσκος και πατάξω δε τους αντι τορρεντικους οργανισμούς,
και απαρνούμαι την αγοράν ακριβού νόμιμου υλικού
όπερ θα επιφέρει πόνον εις την τσέπην εμού,
και εις τας πορτοφολάς εμού. μετα τούτου υμνώ τους οργανισμούς
γαμάτο.ινφο και πειράτε μπάϊ οίτινες
πράττουσιν το έργο τούτο
αμήν
.

ΣΧΟΛΙΑ

0 Σχόλια