Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ►

Τα αρχαιότερα σχολεία στη Θεσσαλία

Στα Τρίκαλα και την Ελασσόνα ιδρύθηκαν τα πρώτα σχολεία στην περιοχή της Θεσσαλίας, ήδη από τον 16ο αιώνα, σύμφωνα με στοιχεία του Κώστα Σπανού, εκπαιδευτικού και εκδότη του περιοδικού "Θεσσαλικό ημερολόγιο".
Τα στοιχεία περιλαμβάνονται στα πρακτικά του συνεδρίου για τον τοπικό πολιτισμό και την εκπαίδευση, που εκδόθηκαν από....

τη διεύθυνση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Τρικάλων.
Γύρω στα τέλη του 15ου αιώνα, την εποχή δηλαδή κατά την οποία άρχισε να κάμπτεται η οθωμανική ορμητικότητα, ο Ελληνισμός άρχισε να οργανώνεται και η κατάσταση άλλαξε προς το καλύτερο, με αργά βήματα στην αρχή και γοργότερα μετά τα μέσα του 16ου αιώνα.
Στη Θεσσαλία, τα αρχαιότερα σχολεία, με βάση τις γραπτές μαρτυρίες που υπάρχουν μέχρι σήμερα, ιδρύθηκαν στα Τρίκαλα (1543) και στην Ελασσόνα (1567).
Το σχολείο των Μετεώρων
Το σχολείο στα Μετέωρα σύστησε, στα 1550, ο μοναχός Μεθόδιος, ο οποίος υπήρξε μαθητής του Θεοφάνη Ελεαβούλκου. Ο Μεθόδιος, έχοντας πάρει υψηλού επιπέδου παιδεία ο ίδιος, ανέβασε και το επίπεδο του σχολείου σε τέτοιο βαθμό, ώστε να το χαρακτηρίζουν οι γνωστοί του, με τους οποίους αλληλογραφούσε, με κάποια δόση υπερβολής, Σωκράτους Ακαδημία εν Μετεώρω. Ο κύκλος αυτού του σχολείου έκλεισε, πιθανότατα γύρω στα 1558, όταν ο Μεθόδιος εκλέχθηκε μητροπολίτης του Μελενίκου. Οι μαθητές του πρέπει να ήταν, κατά κύριο λόγο, οι μοναχοί των Μετεώρων, αναφέρει ο κ. Σπανός.

Το σχολείο της Ελασσόνας
Ο χρόνος ίδρυσης του σχολείου της Ελασσόνας δεν είναι γνωστός. Γνωρίζουμε μόνο ότι το 1567 ήδη λειτουργούσε ως σχολείο απόρων παίδων. Με βάση τα προαναφερθέντα, η ίδρυση του πρέπει να έγινε μερικά χρόνια νωρίτερα από το 1567, ίσως λίγο μετά την ίδρυση του σχολείου των Τρικάλων. Ο χαρακτηρισμός του ως σχολείο απόρων και η ύπαρξη του κονακίου, δηλαδή ενός χώρου φιλοξενίας των μαθητών, δηλώνουν την πρωτοποριακή μορφή του, διαπιστώνει ο εκδότης του περιοδικού "Θεσσαλικό ημερολόγιο". Την πληροφορία για την ύπαρξη του ως σχολείου την αντλούμε από ένα οθωμανικό έγγραφο, έναν βακουφναμέ (ιεροδικαστική πράξη για την σύσταση ενός βακουφίου, αφιερωτήριο), το οποίο εκδόθηκε στις 10 Απριλίου του 1567 υπέρ της Μονής του Ξηροποτάμου του Αγίου Όρους.

ΣΧΟΛΙΑ

0 Σχόλια