Τι προσβάλλει τους ανθρώπους με αναπηρία ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ►

Διευκρινήσεις για την διαδικασία διαπίστωσης αναπηρίας

Oι ασφαλισμένοι ή συνταξιούχοι του Ο.Γ.Α. που επιθυμούν να λάβουν οποιαδήποτε συνταξιοδοτική παροχή αναπηρίας (π.χ. σύνταξη αναπηρίας, προσαύξηση λόγω απολύτου αναπηρίας κ.λπ.) πρέπει να υποβάλουν την αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και τα ιατρικά παραστατικά, στον αρμόδιο Ανταποκριτή του Ο.Γ.Α. σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπει η Νομοθεσία του Οργανισμού.
 Οι αιτήσεις διαβιβάζονται στη ....
συνέχεια στην αρμόδια Υπηρεσία (Κεντρική ή Υποκατάστημα) του Οργανισμού.
 Στον ενδιαφερόμενο αποστέλλεται παραπεμπτικό για τα ΚΕ.Π.Α., ανάλογα με το αίτημά του, έντυπο οδηγιών και κατάσταση με τις διευθύνσεις τους προκειμένου να απευθυνθεί ο ίδιος στο ΚΕ.Π.Α. της επιλογής του για να καταθέσει τα πρωτότυπα ιατρικά δικαιολογητικά και να προσδιοριστεί η ημερομηνία εξέτασής του.
Η αποστολή παραπεμπτικού από τον ΟΓΑ είναι υποχρεωτική στις περιπτώσεις που ζητείται συνταξιοδοτική παροχή λόγω αναπηρίας.
Στο παραπεμπτικό αναφέρονται οι προϋποθέσεις που απαιτούνται για τη συγκεκριμένη κάθε φορά παροχή έτσι ώστε να διευκολύνεται η Υγειονομική Επιτροπή στο έργο της.
Ακόμη, με την προσκόμιση του σχετικού παραπεμπτικού στα ΚΕ.Π.Α. ο ενδιαφερόμενος δεν απαιτείται να πληρώσει παράβολο για την εξέτασή του δεδομένου ότι το παράβολο αυτό υποχρεούται να το καταβάλει ο Ο.Γ.Α.
Επισημαίνουμε ότι για τις περιπτώσεις που ο πολίτης επιθυμεί την διαπίστωση της αναπηρίας του για οποιονδήποτε άλλο λόγο, εκτός της διεκδίκησης συνταξιοδοτικής παροχής αναπηρίας από τον Ο.Γ.Α. (π.χ. μείωση φόρου από την Εφορία, κάρτα Α.Μ.Ε.Α., κ.λπ.) πρέπει ο ίδιος να απευθύνεται απευθείας στα ΚΕ.Π.Α. και να πληρώνει το σχετικό παράβολο.
pournari.blogspot.com

ΣΧΟΛΙΑ

0 Σχόλια