Της Πεντηκοστής

Η Πεντηκοστή είναι η γενέθλια ημέρα της Εκκλησίας.
Ο Απόστολος Παύλος την ημέρα εκείνη μετά την επιφοίτηση του Αγίου Πνεύματος "εν είδη πυρήνων γλωσσών", με το κήρυγμά του έφερε στη χριστιανική πίστη 3.000 ψυχές.

Related Posts