Χριστόφορε / Ησαΐα χρόνια πολλά

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
(Χριστόφορος, Χριστοφόρης, Χριστοφόρα, Φόρης, Φόρα, Χριστόφης, Χριστοφία, Χριστοφίνα, Χριστοφίτσα)
ΗΣΑΙΑΣ (Ησαΐας, Ησαΐα, Ησαΐτσα, Σίτσα)

Ανάλυση των ονομάτων ΕΔΩ κι ΕΔΩ

Related Posts