Ανύπαντρες αλλά μητέρες...

Από το 1983 (νόμος 1329) ή άγαμη μητέρα είναι ίση ως προς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις με τις έγγαμες συναδέλφους της, οπότε οι παροχές της είναι συνήθως ίδιες με αυτές των διαζευγμένων ή χήρων γονέων (μονογονέων).
 Πέρα από αυτό, μια ανύπαντρη μητέρα είναι χρήσιμο να ξέρει (εκτός από το "μάνα είναι μόνο μία") ότι
* Δεν μπορεί να απολυθεί ή να υποστεί δυσμενή μεταχείριση στη δουλειά της για κανένα λόγο, εκτός από την απόδοσή της ως εργαζόμενη. Δεν μπορεί να χάσει τη δουλειά της λόγω π.χ. εγκυμοσύνης, φύλου κλπ.
* Ισχύουν όλες οι ευνοϊκές διατάξεις για την εγκυμοσύνη, τον τοκετό και τη μητρότητα (μειωμένο ωράριο, άδεια εγκυμοσύνης, καλές συνθήκες εργασίας) και δικαιούται έξι επιπλέον ημέρες γονικής άδειας με αποδοχές ανά έτος, μέχρι το παιδί να συμπληρώσει τα δώδεκα του χρόνια.
* Στο Δημόσιο δικαιούται κατά μία ώρα μειωμένο ωράριο εργασίας για έξι μήνες, ενώ η άδεια ανατροφής παιδιού είναι ένας μήνας. Στον ιδιωτικό τομέα η άδεια είναι επτά μήνες και η άδεια ανατροφής ένας μήνας.
* Μπορεί κάθε χρόνο να αποκτά δελτία κοινωνικού τουρισμού από τον ΟΕΕ, ενώ υπάρχει πρόγραμμα για στεγαστική συνδρομή από τον ΟΕΚ με ευνοϊκούς όρους και γρηγορότερες διαδικασίες.
* Τα παιδιά της έχουν τη δυνατότητα να εγγραφούν στους παιδικούς σταθμούς των ΟΤΑ και των οργανισμών του Δημοσίου κατά προτεραιότητα. Επίσης ο γιος της (μονογενής ή πρωτότοκος) υπηρετεί μειωμένη στρατιωτική θητεία.
FREE

Related Posts