Πατρίδα -Τόπος

Φοβηθήκαμε τις λέξεις καιρό τώρα
Βάλαμε πλάι στην λέξη «πατρίδα» την λέξη «τόπος»
Μικρύναμε το βάρος τους.
Όμως είμαστε εμείς
Που τα σημαίνουμε όλα αυτά
Και είναι όλα αυτά ίδια κι απαράλλαχτα
Εμείς κατρακυλήσαμε μόνο
Και χάσαμε το δρόμο μας.
Ε.Λ.

Related Posts