Ημέρα των Ηνωμένων Εθνών για τη Συνεργασία Νότου – Nότου

19 Δεκεμβρίου
Μήνυμα του Μπαν Γκι-Μουν, Γενικού Γραμματέα ΟΗΕ
 Οι συναλλαγές και οι επενδυτικές ροές από το Νότο στο Νότο παρουσίασαν αυξητικές τάσεις, ενώ η αναπτυξιακή βοήθεια από το Νότο στο Νότο άγγιξε περίπου τα 12 δισεκατομμύρια δολάρια το 2006.
Πολλές αναπτυσσόμενες οικονομίες αναπτύσσονταν με πολύ πιο γρήγορους ρυθμούς από αυτούς των βιομηχανικών χωρών.
Σήμερα, η παγκόσμια κρίση στην οικονομία και τα τρόφιμα καθώς και η κλιματική αλλαγή απαιτούν ακόμη μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ των αναπτυσσόμενων χωρών. Για πρώτη φορά, αυτές οι αναπτυσσόμενες χώρες έρχονται συλλογικά αντιμέτωπες με σύνθετες παγκόσμιες οικονομικές προκλήσεις που απειλούν να ανατρέψουν την αναπτυξιακή τους πορεία. Πρέπει να απαντήσουμε με τη εφαρμογή τολμηρών πολιτικών.

Η απάντηση αυτή μπορεί να στηριχτεί στην εμπειρία που αποκτήθηκε από προηγούμενες οικονομικές κρίσεις στην Ασία και τη Λατινική Αμερική, αλλά και μετά από πολυάριθμες φυσικές καταστροφές και πανδημίες.

Από τη δεκαετία του 1990, πολλές αναπτυσσόμενες χώρες έχουν καταστρώσει δημόσια προγράμματα προκειμένου να βελτιώσουν την πρόσβαση των φτωχών στην τροφή, τις πιστώσεις, την υγεία, την παιδεία και ένα πλήθος άλλων βασικών υπηρεσιών σε περιόδους κρίσης. Η συνεργασία Νότου-Νότου θα πρέπει να αντλήσει διδάγματα από αυτά τα προγράμματα ,ε στόχο την προστασία των ευπαθών πληθυσμών. Προηγούμενες οικονομικές υφέσεις οδήγησαν σε αύξηση των χρεών, στην πώληση παραγωγικών περιουσιακών στοιχείων και στη λυπηρή εικόνα παιδιών που εγκαταλείπουν το σχολείο. Πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε ό,τι μπορούμε αυτή τη φορά για να αποφύγουμε παρόμοιες συνέπειες.

Η συνεργασία του Νότου με το Νότο μπορεί επίσης να παίξει σημαντικό ρόλο στον αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής. Πολλές αναπτυσσόμενες χώρες ακολουθούν αναπτυξιακές οδούς με χαμηλή χρήση άνθρακα, που στηρίζονται σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στην αποτελεσματικότερη χρήση της ενέργειας. Οι χώρες μπορούν να μοιραστούν αυτές τις εμπειρίες, τις πολιτικές και τις τεχνολογίες προσαρμογής.

Αυτή την Ημέρα των Ηνωμένων Εθνών για τη Συνεργασία Νότου-Νότου, ας διακηρύξουμε εκ νέου τη δέσμευσή μας στις στρατηγικές που αφορούν το Νότο και που θα προωθήσουν τη σταθερότητα και την ευημερία όλων.

Related Posts