Μην αφήνετε ελεύθερους τους παπούδες

Μην αφήνετε ελεύθερους τους παπούδες
Όλο τρέλες είναι!!!!
Αυτά μαθαίνουν στα ΚΑΠΗ...
.

Related Posts