Καταφύγιο για αδέσποτα σκυλιά με αναπηρίες

Στην Πόλη του Μεξικού
Προκειμένου να ληφθεί μέριμνα κατά κάποιο τρόπο για αυτά τα κατοικίδια ζώα στην Πόλη του Μεξικού, ιδρύθηκε ένα ειδικό καταφύγιο που ονομάζεται "θαύματα Dog" (ισπανικά Milagros Caninos).
Πολλά από αυτά έχουν ειδικές «αναπηρικές καρέκλες» :
 Φ

Related Posts