Ανέκδοτο : ο Χριστός

- Τι είπε ο Χριστός όταν τον σηκώναν στον σταυρό ?
- Εεεειιοοοοοππ !!

Related Posts