Μνημείο ποδηλάτων

Στην Καλιφόρνια, χτίστηκε στο κέντρο της Santa Rosa αυτό το μνημείο των 340 ποδήλατα.
Το ύψος του είναι 20 μέτρα και βάρος - 4,5 τόνους.

Related Posts