Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ►

ΑμεΑ: Απαλλαγή από τη μηνιαία παρακράτηση φόρου

ΑμεΑ: Απαλλαγή από τη μηνιαία παρακράτηση φόρου σε μισθούς και συντάξεις για τα άτομα με αναπηρία άνω του 80%

Α.με.Α. με ποσοστό αναπηρίας >80% που εργάζονται στο Δημόσιο Τομέα , Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, ΝΠΔΔ, αλλά και στον Ιδιωτικό Τομέα, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, ή είναι συνταξιούχοι αναπηρίας, ή σύνταξης γήρατος , ότι απαλλάσσονται από τη μηνιαία παρακράτηση φόρου στο μισθό ή στη σύνταξή τους. Ο Νόμος 4172/2013 αρ.14 παρ. ε , αναφέρει: "Απαλλάσσονται από τη μηνιαία παρακράτηση φόρου, οι μισθοί, οι συντάξεις και η πάγια αντιμισθία που χορηγούνται σε ανάπηρους με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%)".

Παρόλο που ο συγκεκριμένος νόμος έχει θεσπιστεί πλέον της δεκαετίας, φαίνεται ότι δυστυχώς κάποιοι εργοδότες σήμερα τον ανακαλύπτουν για πρώτη φορά!!!!

Έχει δυστυχώς παρατηρηθεί το φαινόμενο σε αρκετές περιπτώσεις, να μην εφαρμόζεται η διάταξη του εν λόγω νόμου από τα εκάστοτε γραφεία προσωπικού των υπηρεσιών και τα λογιστήρια των επιχειρήσεων, είτε λόγω αδικαιολόγητης έλλειψης πληροφόρησης είτε λόγω εσφαλμένης εφαρμογής του νόμου. Ενώ ο ωφελούμενος εργαζόμενος Α.με.Α. έχει ενημερώσει τον εκάστοτε εργοδότη και έχει αιτηθεί προσκομίζοντας τα σχετικά έγγραφα ( Πιστοποιητικό Αναπηρίας ), τη παύση της παρακράτησης του μηνιαίου φόρου, εντούτοις συνεχίζεται η παρακράτηση του φόρου με διάφορους αυθαίρετους ισχυρισμούς που αντιβαίνουν τις διατάξεις του συγκεκριμένου νόμου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα υπηρεσίας που ισχυρίστηκε ότι "αναμένουμε τη γνωμοδότηση της Νομικής μας υπηρεσίας και του νομικού μας συμβούλου" , ισχυρισμός που στερείται τουλάχιστον σοβαρότητας, αφού μιλάμε για άμεση εφαρμογή μόνο με τη κατάθεση του πιστοποιητικού Αναπηρίας του ενδιαφερόμενου.

Επειδή γινόμαστε αποδέκτες δίκαιων και έντονων παραπόνων λόγω της άσκοπης ταλαιπωρίας αλλά και λόγω της απώλειας εσόδων που υφίστανται, Παρακαλούμε τους συνάδελφους συμπολίτες Α.με.Α του νησιού μας, που πιθανόν δεν γνωρίζουν τη παραπάνω διάταξη του νόμου , να ενημερώσουν άμεσα τους εργοδότες τους προσκομίζοντας ΜΟΝΟ το Πιστοποιητικό Αναπηρίας τους, και να αιτηθούν την άμεση παύση της παρακράτησης του μηνιαίου φόρου.

ΣΧΟΛΙΑ

0 Σχόλια