Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ►

European Accessibility Act / Ευρωπαϊκή Πράξη Προσβασιμότητας

Ο ευρωπαϊκός νόμος για την προσβασιμότητα είναι μια οδηγία που διασφαλίζει την προσβασιμότητα ενός αριθμού υπηρεσιών και προϊόντων εντός των κρατών μελών. Για να γίνει αυτό, η οδηγία στοχεύει στη βελτίωση του εμπορίου προσβάσιμων προϊόντων και υπηρεσιών μεταξύ των κρατών μελών, οδηγώντας σε πιο προσιτά προϊόντα και υπηρεσίες στην αγορά και με πιο προσιτές τιμές.
Πώς θα βελτιώσει ο ευρωπαϊκός νόμος για την προσβασιμότητα τη ζωή των ατόμων με διανοητική αναπηρία;
Ο Ευρωπαϊκός Νόμος για την Προσβασιμότητα καλύπτει προϊόντα και υπηρεσίες που έχουν αναγνωριστεί ως πιο σημαντικά για τα άτομα με αναπηρία, ενώ είναι πιο πιθανό να έχουν αποκλίνουσες απαιτήσεις προσβασιμότητας στις χώρες της ΕΕ.
Η Επιτροπή ζήτησε τη γνώμη των ενδιαφερομένων και εμπειρογνωμόνων σχετικά με την προσβασιμότητα και έλαβε υπόψη τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη  σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα άτομα με αναπηρία . Αυτά τα προϊόντα και οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν:
  • υπολογιστές και λειτουργικά συστήματα
  • ΑΤΜ, μηχανήματα έκδοσης εισιτηρίων και check-in
  • smartphones
  • Τηλεοπτικός εξοπλισμός που σχετίζεται με υπηρεσίες ψηφιακής τηλεόρασης
  • υπηρεσίες τηλεφωνίας και σχετικός εξοπλισμός
  • πρόσβαση σε υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων όπως τηλεοπτικές εκπομπές και συναφής καταναλωτικός εξοπλισμός
  • υπηρεσίες που σχετίζονται με αεροπορικές, λεωφορειακές, σιδηροδρομικές και πλωτές μεταφορές επιβατών
  • τραπεζικές υπηρεσίες
  • ηλεκτρονικά βιβλία
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
Ο ευρωπαϊκός νόμος για την προσβασιμότητα αναμένεται να είναι επωφελής και για τις επιχειρήσεις. Η ανάγκη για νέα προσβάσιμα προϊόντα θα τους δημιουργήσει νέες δυνατότητες και η εξάλειψη των φραγμών μεταξύ των κρατών μελών θα δημιουργήσει μια μεγαλύτερη, ενωμένη αγορά που θα επικεντρώνεται στην προσβασιμότητα. Θα είναι ευκολότερο για τις ευρωπαϊκές εταιρείες να λειτουργούν σε άλλη χώρα της ΕΕ, χάρη στους κοινούς κανόνες προσβασιμότητας.

ΣΧΟΛΙΑ

0 Σχόλια