Τι προσβάλλει τους ανθρώπους με αναπηρία ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ►

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: Ενδείξεις στα τρόφιμα για τους διαβητικούς

Ενημερωτική εγκύκλιο σχετικά με τη χρήση ισχυρισμών που αφορούν τους διαβητικού στην επισήμανση, παρουσίαση και διαφήμιση των τροφίμων εξέδωσε ο ΕΦΕΤ.

Ειδικότερα:
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με έκθεσή της το 2008 σχετικά με τις τροφές που προορίζονται για τους πάσχοντες από διαταραχές του μεταβολισμού των υδατανθράκων (Διαβητικούς)
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52008DC0392&from=EN) εξέτασε τη σκοπιμότητα θέσπισης ειδικών διατάξεων για τις τροφές που προορίζονται για τους
διαβητικούς και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα άτομα με διαβήτη πρέπει να μπορούν να ικανοποιούν τις διαιτητικές τους ανάγκες με την κατάλληλη επιλογή από κοινά τρόφιμα και ότι
δεν υπάρχουν επιστημονικοί λόγοι για τη θέσπιση ειδικών κριτηρίων περιεκτικότητας για τρόφιμα για άτομα με διαβήτη.

Με βάση τα επιστημονικά συμπεράσματα της ανωτέρω έκθεσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 609/2013, ο οποίος αναθεώρησε το πλαίσιο για τα διαιτητικά τρόφιμα και κατήργησε την οδηγία 2009/39/ΕΚ για τα τρόφιμα ειδικής διατροφής, απέκλεισε τα τρόφιμα για τους διαβητικούς από το πεδίο εφαρμογής της (αιτιολογική σκέψη 32).

Τα άτομα με διαβήτη μπορούν σε κάθε περίπτωση να ενημερώνονται για τη σύνθεση και τις ιδιότητες των τροφίμων, διαβάζοντας προσεκτικά στην ετικέτα τους τον κατάλογο των συστατικών, τον πίνακα διατροφικής δήλωσης καθώς και τους εγκεκριμένους σχετικούς ισχυρισμούς διατροφής (πχ χωρίς σάκχαρα, χαμηλή ενεργειακή αξία κ.α.) ή υγείας (πχ ισχυρισμοί
υγείας που αφορούν στη μείωση της αύξησης της γλυκόζης του αίματος μετά την κατανάλωση ενός τρόφιμου ή συστατικού τροφίμου) και να προβαίνουν ενημερωμένοι στις επιλογές
τους ακολουθώντας τις διαιτητικές συμβουλές του ιατρού τους.

Με βάση τα ανωτέρω και δεδομένου ότι δεν έχουν θεσπιστεί (νομοθετηθεί) ειδικά κριτήρια ως προς τη σύνθεσή προϊόντων που να αφορούν διαβητικούς, δηλώσεις όπως «κατάλληλο για
διαβητικούς», «κατάλληλο και για διαβητικούς», «για διαβητικούς», «ασφαλές για διαβητικούς» και άλλες που έχουν το ίδιο νόημα, οδηγούν σε πλάνη τον καταναλωτή και επομένως
δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κανονισμού (ΕΚ) αρ. 1169/2011.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ


ΣΧΟΛΙΑ

0 Σχόλια