Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ►

Χαοτικός - Περίπλοκος - Πολύπλοκος

* Το επίθετο «χαοτικός» αναφέρεται σε μία κατάσταση κατά την οποία δεν είναι δυνατή η δημιουργία μοτίβων ούτε η κατανόηση λεπτομερειών.

* Το επίθετο «περίπλοκος» αναφέρεται σε μία κατάσταση κατά την οποία δεν είναι δυνατή η δημιουργία μοτίβων, μπορούμε, ωστόσο, να κατανοήσουμε τις λεπτομέρειες, τα μέρη και τα υπο-συστήματα.

* Το επίθετο «πολύπλοκος» αναφέρεται σε μία κατάσταση κατά την οποία δεν μπορούμε να κατανοήσουμε τις λεπτομέρειες, ωστόσο, χάρη στη δυνατότητα δημιουργίας μοτίβων, μπορούμε να κατανοήσουμε το σύνολο (ή το γενικό αποτέλεσμα).

ΣΧΟΛΙΑ

0 Σχόλια