Τι προσβάλλει τους ανθρώπους με αναπηρία ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ►

Το " γυναικείο Πιστεύω "

" Πιστεύω εις ένα γκόμενο,
φραγκάτο κι επιστήμονα
διαθέσιμο by default,
ορατόν εκ του χιλιόμετρου απ' τις φίλες μου.
Και εις έναν κούκλο
τον Υιό του εφοπλιστή
τον πρωτότοκο,
τον εκ της Κηφισίας γεννηθέντα,
προ πάντων των λεφτάδων. Sex περιστασιακώς,
αγάπης αληθινής και χατηριών ποιηθέντα, ου παραπονηθέντα
ομοούσιων του μπαμπά
και της ομάδας αυτού.
Τον δι' ημάς τας γυναίκας
και δια την ημετέραν σωτηρίαν
κατελθόντα εις άσπρο άλογον
και σαρκωθέντα εις ιππότην.
Υπομονετικός δε υπέρ ημών
επί της μηνιαίας περιόδου
και Jokonda και Merenda.
Και συμπαρασταθέντα σε κάθε ημέρα και περίσταση
Και ανελθόντα εις κοινωνική θέση υψηλήν
και καθεζόμενος στο λαιμό των γκόμενων των φιλενάδων μου.
Και πάλι ερχόμενον όταν γκρινιάζω
παρηγορηθέντα πλήρως
και εκ των χατηρίων ουκ έσται τέλος.
Και εις το όχημα το κάμπριον
το τούμπανον, το εντυπωσιακόν
το εκ της Ferrariς παραγόμενον
το εκ της ποζεριάς προερχόμενον και δοξαζόμενον".

ΣΧΟΛΙΑ

0 Σχόλια