Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ►

Μύθοι και αλήθειες για τα εμπεριεχόμενα ζώδια

Όλα τα ζώδια καταλαμβάνουν 30 μοίρες στο ζωδιακό κύκλο, ωστόσο οι οίκοι μπορεί να έχουν διαφορετική έκταση. Έτσι υπάρχει συχνά το ενδεχόμενο να εμφανίζονται άξονες εμπεριεχόμενων ζωδίων στο χάρτη. Εμπεριεχόμενα είναι τα ζώδια που συμπεριλαμβάνονται ολόκληρα σε έναν οίκο και ως εκ τούτου, δεν εμφανίζονται στην ακμή κάποιου οίκου.
Τα εμπεριεχόμενα ζώδια σχετίζονται με την ώρα που έχουμε γεννηθεί και τις γεωγραφικές συντεταγμένες του τόπου γέννησής μας` όσο απομακρυνόμαστε από τον ισημερινό, τόσο μεγαλύτερη είναι η διαφορά στο μέγεθος των οίκων. Επίσης έχει σημασία και το σύστημα οικοθεσίας που χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα στην οικοθεσία των ίσων οίκων δεν τίθεται ποτέ θέμα εμπεριεχόμενων ζωδίων.
Οι απόψεις των αστρολόγων σχετικά με τα εμπεριεχόμενα ζώδια διίστανται. Κάποιοι υποστηρίζουν πως πρόκειται για καταπιεσμένη ενέργεια που σχετίζεται με το εμπεριεχόμενο ζώδιο, για αδυναμία έκφρασης των ιδιοτήτων του ζωδίου στον οίκο, ενώ αντιθέτως υπάρχει και η άποψη που υποστηρίζει πως πρόκειται για πολύ ενεργούς τομείς στη ζωή του ατόμου, επειδή οι εν λόγω οίκοι έχουν δύο πλανήτες ως κυβερνήτες και κατέχουν μεγαλύτερη έκταση στο χάρτη. Υπάρχει βέβαια και μια τρίτη άποψη που λέει πως τα εμπεριεχόμενα ζώδια δεν έχουν κάποια πρακτική σημασία και πως δεν θα έπρεπε να τους δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα.
Η αστρολόγος Joanne Wickenburg στο βιβλίο της Intercepts and Retrogrades: Your Hidden Powers, αναφέρει χαρακτηριστικά πως κάθε ζώδιο έχει συγκεκριμένες ανάγκες, από τις οποίες προκύπτουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς μας. Το ζώδιο που εμφανίζεται σε κάθε οίκο, δείχνει την περιοχή της ζωής μας όπου θα εκδηλωθεί η ανάγκη αυτή. Ο κυβερνήτης του οίκου δείχνει πώς μπορούμε να καλύψουμε αυτές τις ανάγκες και να συλλέξουμε τις ανάλογες εμπειρίες.
Όταν λοιπόν ένας άξονας ζωδίων δεν εμφανίζεται στις ακμές κάποιων οίκων, είναι σα να μην υπάρχει εμφανής διέξοδος για να εκδηλώσουμε αυτές τις ανάγκες και να βιώσουμε τις ανάλογες εμπειρίες. Ωστόσο η ένταση του ζωδίου για να εκφράσει τις ιδιότητές του, παραμένει εξίσου ισχυρή, πολύ περισσότερο δε, εάν υπάρχουν πλανήτες τοποθετημένοι στα συγκεκριμένα ζώδια. Αν δεν υπάρχουν εμπεριεχόμενα ζώδια, η ενέργεια ρέει πιο ομαλά στο χάρτη, ενώ με την ύπαρξη εμπεριεχόμενων ζωδίων, οι καταστάσεις αποκτούν μια σχετική πολυπλοκότητα.
Όπως υποστηρίζει η ίδια, τα εμπεριεχόμενα ζώδια υποδηλώνουν ότι υπάρχει μια έντονη ανάγκη κρυμμένη μέσα μας, αλλά στο περιβάλλον όπου γεννηθήκαμε, δεν βρήκαμε τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε με ευκολία τις ιδιότητες των εν λόγω ζωδίων. Ίσως το άμεσο περιβάλλον μας, να μας ενθάρρυνε να καλλιεργήσουμε περισσότερο τα χαρακτηριστικά του ζωδίου που εμφανίζεται στην ακμή του οίκου. Και συνεχίζει λέγοντας πως τα εμπεριεχόμενα ζώδια υποδεικνύουν ορισμένες ποιότητες του χαρακτήρα μας, που δεν είναι άμεσα εμφανείς στο περιβάλλον μας ή ακόμα και σε εμάς τους ίδιους.
Όμως όταν μπορέσουμε να εναρμονιστούμε με τις ανάγκες των εμπεριεχόμενων ζωδίων, υπάρχει η δυνατότητα να γίνουν από τους πιο δημιουργικούς τομείς της ζωής μας. Ούτως ή άλλως, οι κυβερνήτες των εν λόγω ζωδίων δίνουν την ευκαιρία, μέσω των διελεύσεων και των προόδων, να ενεργοποιηθούν και να εκφραστούν οι ιδιότητες των ζωδίων που εμπεριέχονται σε ορισμένους οίκους. Η ερμηνεία που δίνει η Joanne Wickenburg στους άξονες των εμπεριεχόμενων ζωδίων, συνοπτικά είναι η εξής:
Κριός / Ζυγός: Ο άξονας αυτός σχετίζεται με την προσωπική μας ταυτότητα και το πώς μπορούμε να μάθουμε να σχετιζόμαστε. Στον Κριό παίρνουμε πρωτοβουλίες ώστε να δραστηριοποιηθούμε, χωρίς απαραίτητα να συνεργαζόμαστε και να περιμένουμε βοήθεια από το περιβάλλον μας. Αντιθέτως ο Ζυγός ψάχνει να δημιουργήσει κάποιου είδους «συμμαχία» αλλά δεν μπορεί πάντα να αλληλεπιδρά με επιτυχία εάν δεν έχει μια σαφή εικόνα για το ποιος είναι, σε ατομικό επίπεδο. Αν είναι ο Κριός εμπεριεχόμενος, οι Ιχθείς βρίσκονται στην ακμή του οίκου. Οι Ιχθείς μάς διδάσκουν να έχουμε πίστη. Ο Κριός είναι το άλμα της πίστης που ενεργοποιεί το δημιουργικό όραμα. Αν είναι εμπεριεχόμενος ο Ζυγός, η Παρθένος βρίσκεται στην ακμή του οίκου. Μέσω της κριτικής ικανότητας, προσπαθούμε να επιτύχουμε την επιθυμητή ισορροπία και την ισότητα αλλά και να βρούμε την αρμονία στο συγκεκριμένο οίκο του ωροσκοπίου μας. Προσπαθώντας να κάνουμε και τα δύο ταυτόχρονα, ίσως κατά καιρούς προκαλείται σύγχυση αλλά παρόλα αυτά, είναι κάτι που μπορούμε να καταφέρουμε.
Ταύρος / Σκορπιός: Ο Ταύρος μάς δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσουμε τα πράγματα εκείνα που μας παρέχουν άνεση, μας δίνουν την αίσθηση της ικανότητας και της ικανοποίησης. Ο ρόλος του Σκορπιού είναι να εξαλείψει ό,τι μας κρατά δεσμευμένους και εμποδίζει την εξέλιξή μας. Η εμπιστοσύνη είναι ένα κυρίαρχο αίτημα του Σκορπιού. Ο Ζυγός στην ακμή του οίκου, ενεργεί ώστε να δημιουργήσει σχέσεις και συνεργασίες, ενώ συγχρόνως ο Σκορπιός ενδιαφέρεται για το πώς θα διατηρήσει αυτές τις σχέσεις. Ας αναρωτηθούμε ποια είναι τα σημεία εκείνα του εαυτού μας που πρέπει να εξετάσουμε και να βελτιώσουμε ώστε να επιτύχουμε έμπιστες σχέσεις και συνεργασίες. Ο Ταύρος χρειάζεται να μάθει πως τα αντικείμενα δεν είναι το παν, ενώ ο Σκορπιός πρέπει να μάθει να αξιολογεί τι έχει πραγματικά σημασία, πριν αρχίσει να ισοπεδώνει τα πάντα στο πέρασμά του.
Δίδυμοι / Τοξότης: Ο άξονας αυτός σχετίζεται με τη συσσώρευση και τη διάδοση πληροφοριών. Οι Δίδυμοι έχουν αυξημένη περιέργεια και τους δημιουργούνται συνέχεια ερωτήσεις, χωρίς αυτό να σημαίνει πως παίρνουν πάντα απαντήσεις, διότι το περιβάλλον τους ίσως να μην είναι συνεχώς σε επαφή με αυτό που αναζητούν εκείνοι. Όταν είναι εμπεριεχόμενο το ζώδιο των Διδύμων, μπορεί να συγκεντρώνουμε δεδομένα χωρίς να γνωρίζουμε πάντα πώς μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε. Όσον αφορά τον οίκο που βρίσκεται ο Τοξότης, είμαστε σε θέση να βλέπουμε τη συνολική εικόνα, αλλά οι ιδέες μας μπορεί να είναι αρκετά αφηρημένες και να δυσκολευόμαστε να τις εκφράσουμε με τέτοιο τρόπο ώστε να γίνουμε κατανοητοί.
Καρκίνος / Αιγόκερως: Στον τομέα του ωροσκοπίου που βρίσκεται ο Καρκίνος, ο ρόλος μας είναι να δημιουργήσουμε μια αίσθηση συναισθηματικής ασφάλειας. Όταν αυτό το ζώδιο είναι εμπεριεχόμενο, υποδηλώνει πως το περιβάλλον στο οποίο μεγαλώσαμε, δεν ήταν κατά κάποιο τρόπο, σε θέση να μας προσφέρει ό,τι ακριβώς χρειαζόμασταν για να αισθανθούμε ασφαλείς. Με το ζώδιο των Διδύμων στην ακμή του οίκου, προσπαθούμε να συλλέξουμε όσες περισσότερες πληροφορίες μπορούμε ώστε να καλύψουμε το κενό που έχουμε από αυτή την έλλειψη ασφάλειας. Στον οίκο όπου βρίσκεται εμπεριεχόμενος ο Αιγόκερως, το ζήτημα είναι να εξασφαλιστούμε κοινωνικά, έχοντας την ευχάριστη αίσθηση ότι ανήκουμε κάπου` ενώ ο Τοξότης στην ακμή του οίκου μπορεί να μας δίνει κάπως συγκεχυμένες ιδέες και πληροφορίες, με αποτέλεσμα να αποπροσανατολιζόμαστε από αυτό που πραγματικά θέλουμε να επιτύχουμε.
Λέων / Υδροχόος: Εδώ έχουμε έννοιες όπως υπερηφάνεια, αυτοπεποίθηση και αυτοπροβολή αλλά και τη σημασία της συνεργασίας με μια ευρύτερη κοινότητα ώστε να επιτευχθεί η πρόοδος και η αλλαγή. Όταν είναι εμπεριεχόμενος ο Λέοντας, στην ακμή του οίκου βρίσκεται ο επιφυλακτικός Καρκίνος. Ο Λέοντας χρειάζεται να βρει το δημιουργικό κέντρο του, μέσω μοναδικών οδών και πρέπει να απεγκλωβιστεί από τη συστολή που του προσδίδει το ζώδιο του Καρκίνου, ώστε να επιτύχει αυτό που θέλει. Ο εμπεριεχόμενος Υδροχόος σχετίζεται με την έννοια της κοινωνικής συνεκτικότητας και τη συμβολή στην κοινωνική μεταρρύθμιση και συχνά αισθάνεται παγιδευμένος με τον Αιγόκερω στην ακμή του οίκου. Ίσως χρειαστεί μια ισχυρή διέλευση για να μας ταρακουνήσει ώστε να αναδείξουμε την ενέργεια του Υδροχόου.
Παρθένος / Ιχθείς: Εδώ έχουμε την τάση για κριτική, αναλυτική σκέψη αλλά και την τάση σε πιο αφηρημένες ιδέες και την πίστη στα ιδεώδη. Με το ζώδιο της Παρθένου ως εμπεριεχόμενο ζώδιο και το Λέοντα στην ακμή του οίκου, οι τάσεις μπορεί να είναι αρκετά αντιφατικές επειδή από τη μία πλευρά έχουμε μια παράξενη αίσθηση που μας ωθεί να αγωνιζόμαστε ώστε να είμαστε πιο οργανωμένοι και αναλυτικοί, ενώ συγχρόνως έχουμε και την ανάγκη να απελευθερωθούμε από τα «πρέπει», να αφοσιωθούμε περισσότερο στη δημιουργικότητά μας και στις χαρές της ζωής. Με εμπεριεχόμενο το ζώδιο των Ιχθύων σε αυτόν τον άξονα, ίσως δυσκολευόμαστε να επανέλθουμε στην πραγματικότητα και κατά βάθος να επιμένουμε να παραμένουμε πιστοί στα όνειρά μας. Η ακμή του οίκου στο ζώδιο του Υδροχόου, μας λέει να είμαστε πιο προοδευτικοί και να μην εγκλωβιζόμαστε συνεχώς στη φαντασία μας` αλλά όταν μπορέσουμε να εναρμονίσουμε αυτές τις τάσεις, θα καταλάβουμε ότι μπορούμε να έχουμε μια πολύ καλή βάση για να λειτουργήσουμε αποτελεσματικά.
Η αστρολόγος Lynn Koiner μέσα από 30 χρόνια έρευνας και εμπειρίας, έχει διαπιστώσει ότι τα εμπεριεχόμενα ζώδια -και φυσικά, κάθε πλανήτης που εμπεριέχεται- μπορούν να προσφέρουν ισχυρές ενδείξεις για πιθανά προβλήματα υγείας, ειδικά όταν οι ιδιότητες του εν λόγω ζωδίου δεν είναι εμφανείς. Επειδή τα εμπεριεχόμενα περιλαμβάνουν διπλανά ζώδια, τα οποία είναι σχετικά ασύμβατα μεταξύ τους, όπως και οι κυβερνήτες τους, υπάρχει περίπτωση το άτομο να μην μπορεί να βρει εύκολα την ισορροπία ανάμεσα σε αυτές τις τάσεις, να αποπροσανατολίζεται αλλά και να μην είναι σε θέση να εκφράσει με άνεση τις ιδιότητες των ζωδίων και τις ενέργειες των πλανητών. Οποιαδήποτε απογοήτευση ή καταπιεσμένη ενέργεια σε ψυχολογικό επίπεδο, είναι πιθανό να εκδηλωθεί σωματικά. Η ερμηνεία που δίνει η ίδια για τα εμπεριεχόμενα ζώδια είναι η εξής:
Κριός στην ακμή / Tαύρος εμπεριεχόμενο ζώδιο: Η ανυπομονησία του Κριού διαταράσσει την ποιότητα ζωής και την αίσθηση της ασφάλειας που χρειάζεται ο Ταύρος. Ο Κριός μπορεί να δημιουργήσει κρίση στο συγκεκριμένο οίκο ενώ ο Ταύρος αναζητά πιο σταθερές συνθήκες. Αυτό μπορεί να επηρεάσει τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα και να προκαλέσει φλεγμονές εξαιτίας καταπιεσμένου θυμού.
Tαύρος στην ακμή / Δίδυμοι εμπεριεχόμενο ζώδιο: Αντικρουόμενες επιλογές που αφορούν θέματα ασφάλειας, σταθερότητας και ελάχιστης αντίστασης για ελευθερία, αλλαγή, ποικιλία αλλά και την άμεση συναναστροφή με ανθρώπους, μπορούν να δημιουργήσουν αλλεργίες και αναπνευστικά προβλήματα.
Δίδυμοι στην ακμή / Καρκίνος εμπεριεχόμενο ζώδιο: Η συνεχής ροή της ζωής (σύμφωνα πάντα με τους οίκους) αναστατώνει τις ανάγκες ασφάλειας και εγγύτητας. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε στομαχικές και πεπτικές διαταραχές, όταν το άτομο θεωρεί ότι οι πολλές αλλαγές δεν του επιτρέπουν να αφιερώνει τον κατάλληλο χρόνο για τις υποθέσεις του συγκεκριμένου οίκου.
Καρκίνος στην ακμή / Λέων εμπεριεχόμενο ζώδιο: Παίζοντας το ρόλο ενός «εξαρτημένου παιδιού» σε μια σχέση ή κατάσταση, χωρίς την επιδίωξη του σεβασμού, κύρους ή ακόμα και κάποια επίπεδα εξουσίας, θα μπορούσε να οδηγήσει σε καρδιακές και κυκλοφορικές παθήσεις.
Λέων στην ακμή / Παρθένος εμπεριεχόμενο ζώδιο: Το άτομο μπορεί να αισθάνεται ότι είναι αναγκασμένο να αναλάβει ευθύνες, ενώ θα προτιμούσε να βρίσκεται σε πιο δευτερεύοντα ρόλο. Τείνει να μετράει την κάθε λεπτομέρεια, συχνά μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Η ένταση μπορεί να οδηγήσει σε υπογλυκαιμία, φλεγμονές των εντέρων, δυσκοιλιότητα / διάρροια ή κακές διατροφικές συνήθειες που βασίζονται στην εσωτερική απογοήτευση. Όμως αποφεύγοντας τις λεπτομέρειες για χάρη των προσωπικών φιλοδοξιών, μπορεί να προκληθεί ανισορροπία στις επιταγές της Παρθένου.
Παρθένος στην ακμή / Ζυγός εμπεριεχόμενο ζώδιο: Οι κριτικές τάσεις της Παρθένου εμποδίζουν το άτομο να αποδεχτεί τους ανθρώπους όπως είναι, με αποτέλεσμα να μπλοκάρεται η αλληλεπίδραση με τις σχέσεις του και η επιτυχής συνεργασία με τους άλλους. Η ανάγκη για έγκριση και αποδοχή μέσω της υπηρεσίας και η διάθεση να αντεπεξέρχεται τέλεια σε ό,τι κάνει, εμποδίζει την ανταλλαγή και την αμοιβαιότητα. Αυτός ο συνδυασμός ίσως κάνει το άτομο πολύ επικριτικό (από φόβο αποτυχίας ή απόρριψης) σε κάποιο δημιουργικό τομέα του συγκεκριμένου οίκου. Μπορεί να υπάρχει μια τάση για διαβήτη, υπογλυκαιμία ή ανισορροπία αλκαλικών – οξέων.
Ζυγός στην ακμή / Σκορπιός εμπεριεχόμενο ζώδιο: Υπάρχει η ανάγκη για διεκδίκηση του ελέγχου σε αυτόν τον οίκο / τομέα της ζωής του ατόμου. Η καταπιεσμένη δυσαρέσκεια και η αγανάκτηση, σε συνδυασμό με υπερβολικό συμβιβασμό σε αυτόν τον τομέα, μπορεί να οδηγήσουν σε νεφρικές λοιμώξεις, κυστίτιδες, αρτηριοσκλήρωση και άλλες ασθένειες που σχετίζονται με το Σκορπιό, όταν το άτομο προσπαθεί να ευχαριστήσει τους άλλους αντί να αναλάβει τον έλεγχο του εαυτό του.
Σκορπιός στην ακμή / Τοξότης εμπεριεχόμενο ζώδιο: Η επιθυμία του ατόμου να έχει τον έλεγχο ή ακόμα και η τάση του να αισθάνεται πως ελέγχεται το ίδιο –σύμφωνα πάντα με τις υποθέσεις του οίκου- εμποδίζει το άτομο να βιώσει την ελευθερία και τον αυθορμητισμό σε αυτόν τον τομέα. Ίσως αισθάνεται παγιδευμένο και μπορεί να οδηγήσει σε ισχιαλγία, αναπνευστικές ασθένειες και την τάση να είναι επιρρεπές στα ατυχήματα.
Τοξότης στην ακμή / Αιγόκερως εμπεριεχόμενο ζώδιο: Η ελευθερία και ανεξαρτησία επιδιώκεται σε βάρος της ασφάλειας. Το άτομο μπορεί κάλλιστα να χάσει την επαφή με τις φιλοδοξίες του. Ίσως να μην είναι σε θέση να επιτύχει κάτι μόνιμο ή ασφαλές. Θα μπορούσε να οδηγήσει σε ρευματισμούς και δερματικά προβλήματα.
Αιγόκερως στην ακμή / Υδροχόος εμπεριεχόμενο ζώδιο: Η ανάγκη για ανεξαρτησία και ελευθερία συγκρούεται με την ανάγκη για ασφάλεια. Ο Αιγόκερως μπορεί να φοβάται την εξάρτηση και το να αισθάνεται ανήμπορος και χαμένος. Η απώλεια της ελευθερίας, σχετικά πάντα με θέματα του οίκου, μπορεί να οδηγήσει σε χαμηλά επίπεδα νατρίου στο αίμα, υψηλή αρτηριακή πίεση και προβλήματα του κυκλοφορικού.
Υδροχόος στην ακμή / Ιχθείς εμπεριεχόμενο ζώδιο: Οι αντικειμενικές, επιστημονικές απόψεις του Υδροχόου μπορεί να είναι σε αντίθεση με τις ευφάνταστες τάσεις των Ιχθύων. Αυτός ο συνδυασμός μπορεί συχνά να επιλυθεί μέσω ανθρωπιστικών δραστηριοτήτων, στα πλαίσια του οίκου. Το άτομο θα πρέπει να καλλιεργήσει τα συναισθήματά του και να αποκτήσει κατανόηση σε αυτόν τον τομέα. Τα προβλήματα υγείας που σχετίζονται με τους Ιχθύες και μπορεί να αναπτυχθούν μέσω της καταστολής του συναισθήματος, είναι η κατακράτηση υγρών, υψηλή πίεση αίματος ή γενικά χαμηλή ζωτικότητα.
Ιχθείς στην ακμή / Κριός εμπεριεχόμενο ζώδιο: Όταν επιδιώκει το άτομο να είναι ένας «καλός άνθρωπος», αντί να κάνει αυτό που θέλει και να μην είναι διεκδικητικό στις καταστάσεις που αντιμετωπίζει, μπορεί να δημιουργήσει τάσεις πονοκεφάλων, ανισορροπίες αλκαλικών – οξέων ή αρτηριοσκλήρωση.
Επίσης και την ωριαία αστρολογία υπάρχει ένα ζήτημα στο κατά πόσο τα εμπεριεχόμενα ζώδια επηρεάζουν την έκβαση της ερώτησης. Ο αστρολόγος Gilbert Navarro, υποστηρίζει πως τα εμπεριεχόμενα ζώδια πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπ’ όψιν και δίνει ένα παράδειγμα με την περίπτωση όπου στον άξονα 1ου / 7ου βρίσκονται εμπεριεχόμενα ζώδια. Αναφέρει χαρακτηριστικά πως σε αυτή την περίπτωση, ο κυβερνήτης του εμπεριεχόμενου ζωδίου δεν κυβερνά τον ερωτώντα, αλλά αυτή η ένδειξη δηλώνει παρεμβολές, ειδικά στην περίπτωση που υπάρχουν πλανήτες στο εμπεριεχόμενο ζώδιο. Οι παρεμβολές δε, αναφέρει πως προέρχονται από τη θέση όπου βρίσκεται ο κυβερνήτης του εμπεριεχόμενου ζωδίου. Δεν είναι απαραίτητο πως αυτά τα εμπόδια λειτουργούν αποτρεπτικά, απλώς πρόκειται για καταστάσεις που χρειάζεται να ξεπεραστούν.
Από την άλλη πλευρά, ο John Frawley, έχει δηλώσει σε μια δημόσια συζήτηση όπου είχε ερωτηθεί για το συγκεκριμένο θέμα, πως ο κάθε οίκος έχει έναν και μόνο κυβερνήτη και πως τα εμπεριεχόμενα ζώδια δεν «μπαίνουν στο παιχνίδι». Ακόμα και στην περίπτωση που έχουμε εμπεριεχόμενους οίκους σε ένα ωριαίο (εμπεριεχόμενοι είναι οι οίκοι των οποίων οι ακμές εμφανίζονται στο ίδιο ζώδιο, επομένως έχουν και τον ίδιο κυβερνήτη), τότε ο κυβερνήτης πλανήτης δεν συνδέει αυτούς τους δύο οίκους, όπως ο ίδιος υποστηρίζει.
Τα εμπεριεχόμενα ζώδια, φαίνεται πως έχουν απασχολήσει και τους αστρολόγους που μελετούν τη μέθοδο της Ηλιακής επιστροφής, μεταξύ των οποίων η Kim Falconer και ο Luc De Jaeger, οι οποίοι αναφέρουν πως κρίνεται σκόπιμο να εξετάζουμε τα εμπεριεχόμενα ζώδια και τους πλανήτες που βρίσκονται στα εν λόγω ζώδια και πως οι συγκεκριμένοι οίκοι διαδραματίζουν έναν σημαντικό ρόλο για τη γενεθλιακή μας χρονιά. Σχετικά με τους πλανήτες που είναι τοποθετημένοι σε ένα εμπεριεχόμενο ζώδιο, θα μπορούσε να δημιουργηθεί κάποια δυσκολία σχετικά με την έκφραση της ενέργειάς τους, κατά τη διάρκεια των πρώτων μηνών, αλλά με την πρόοδο των γωνιών, η ροή της ενέργειας των πλανητών αρχίζει να εκδηλώνεται πιο ομαλά, αργότερα στη διάρκεια του έτους. Τέλος, η αστρολόγος Celeste Teal που είναι της ίδιας άποψης με τους προαναφερθέντες σχετικά με τον περιορισμό της ενέργειας των εμπεριεχόμενων ζωδίων μάς συμβουλεύει να εξετάζουμε τη θέση του κυβερνήτη του εμπεριεχόμενου ζωδίου ώστε να εντοπίσουμε μια πιθανή διέξοδο της ενέργειας.
Το παραπάνω κείμενο είναι απόσπασμα από το υπό έκδοση βιβλίο του Σωκράτη Παπαγεωργίου,
με τίτλο “Αστρολογικοί Βηματισμοί… Μάθετε όσα επιμελώς σάς κρύβουν”.
Επιμέλεια – Διορθώσεις και προσθήκες: Χρύσα Παπανικολάου
 Χρύσα Παπανικολάου – Σωκράτης Παπαγεωργίου

ΣΧΟΛΙΑ

0 Σχόλια