Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ►

Τι είναι οι ΕΛΟΧΙΜ και τι οι ΝΕΦΕΛΙΜ

Τι είναι οι ΕΛΟΧΙΜ και τι οι ΝΕΦΕΛΙΜ ELOHIM NEPHELIM
Στην Παλαιά διαθήκη, πριν γίνει η μετάφραση στα Ελληνικά των 72 ραββίνων έγραφε....""είπον οι Ελοχίμ ποιήσομεν άνθρωπον κατ'εικόνα και καθ'ομοίωσιν"".
Η μετάφραση όμως λέει: είπε (ενικός αριθμός ) ο Θεός να κάνουμε τον άνθρωπο κατ'εικόνα και καθ'ομοίωση, και έπλασε τότε ο Θεός με τα χέρια Του τον άνθρωπο.
Αποφασίστε ποια η αλήθεια...
ΣΤΟΥΣ ΨΑΛΜΟΎΣ ΓΡΆΦΕΙ:

στον 102ο ψαλμό ....""Ο ποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους Ελοχίμ αυτού πυρός"".
Με τη λέξη "ποιών" εννοείται ο Θεός ( χωρίς να αναφέρεται), διότι εννοείται ότι όλα τα κάνει ο Θεός.

Ξεκάθαρα λοιπόν βλέπουμε δύο πράγματα.
..""είπον οι Ελοχίμ ποιήσομεν άνθρωπον κατ'εικόνα και καθ'ομοίωσιν"".

""Ο ποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους Ελοχίμ αυτού πυρός"".
Με τη λέξη "ποιών" εννοείται ο Θεός
?????????????????????????????
Μας περνούν για πολύ χαζούς! Πρόβατα!!
Και όλα αυτά για να κρύψουν το πρώτο Δημιούργημα τους Ελοχίμ. που κατ'εντολήν Θεού μας δημιούργησαν κατ'εικόνα και καθ'ομοίωσιν.

Είναι μια γενική ιστορία των ανθρώπων στην μεταπτωτική μας πορεία από τον Παράδεισο, και μέχρι το 40.000 π.Χ. ακολουθούσαμε πορεία εξέλλιξης. Μέχρι που ήρθαν οι εκπεσσόντες Ελοχίμ με πρωταρχικό σκοπό να μας βοηθήσουν ως αδέρφια τους που είμαστε, αλλά παρενέβην ο Σαμαέλ και βέβαια η Λίλιθ ο δεύτερος Άνθρωπος, και συνεβρέθησαν οι Ελοχίμ με τις γυναίκες των ανθρώπων με αποτέλεσμα να γεννηθούν οι Γαλάζιοι γίγαντες με απεριόριστες δυνάμεις, κάνοντας οι 201 εκπεσσόμενοι Ελοχίμ ένα σοβαρό παράπτωμα, μιας που απαγορεύεται να πληθύνονται...και μετέπειτα από αυτούς τα διάφορα γένη των Νεφελίμ, , και μέσω της συνεύρεσης με την Λίλιθ το γένος των Μπαχομέχ , που τρέφονται με την ζωϊκή ενέργεια των ανθρώπων, και οι απόγονοι τους τα βαμπίρ με το γνωστό από τις ταινίες αποτέλεσμα.
ELOHIM NEPHELIM
Εδώ βλέπουμε πως είναι περίπου οι Ελοχίμ
Τι είναι οι ΕΛΟΧΙΜ και τι οι ΝΕΦΕΛΙΜ;
ΕΝ ΑΡΧΗΝ ΕΠΟΙΗΣΕΝ ΕΛΟΧΙΜ ΟΥΡΑΝΟΝ ΚΑΙ ΓΗ.
ΕΝ ΑΡΧΗΝ ΕΝΝΟΕΙΤΑΙ Ο ΘΕΟΣ, ΕΠΟΙΗΣΕΝ ΕΛΟΧΙΜ, ΑΓΓΕΛΟΥΣ, ΚΑΙ ΤΟΝ ΥΛΙΚΟ ΚΟΣΜΟ.
ELOHIM NEPHELIM
ΓΑΛΑΖΙΟΙ ΓΙΓΑΝΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΤΩΝ ΕΛ
Κατάγονται από αυτούς και έχουν ανθρώπινα χαρακτηριστικά
ELOHIM NEPHELIM
Στην εβραϊκή Γλώσσα η λέξη «ΕΛΟΧΙΜ» έχει πολλές ερμηνείες.
Σημαίνει τους Υιούς του Θεού, τους Αγγέλους, τους άρχοντες και τους ανθρώπους που διακρίνονται για την αρετή τους. Έτσι σε πολλά κείμενα όταν μιλούν για τους «ΕΛΟΧΙΜ» εννοούν αλλού τους Αγγέλους του Θεού και αλλού τα Παιδιά του Θεού. Συνεπώς, σε πολ­λές περιπτώσεις οι Υιοί του Θεού μπορεί να αποκαλούνται Άγγελοι του Θεού, όπως επίσης και οι ενάρετοι άνθρωποι να αποκαλούνται κι αυτοί Άγγελοι.
Η Ρω­μαιοκαθολική Εκκλησία μάλιστα στην επίσημη έκδοση της Καινής Διαθήκης, την Vulgata, μεταφράζει τους «ΕΛΟΧΙΜ» ως τα Παιδιά του Θεού. Με το θέμα αυτό ασχολήθηκε και ο μεγάλος Πατέ­ρας της Δύσης Άγιος Αυγουστίνος, ο οποίος στο βιβλίο «Πολιτεία του Θεού» (De civitate dei) υποστηρίζει ότι με τον όρο «ΕΛΟΧΙΜ» εννοούνται οι ενάρετοι άνθρωποι, καθώς οι Άγγελοι είναι πνεύματα και δεν έχουν ούτε φύλο ούτε υλικά σώματα.
Επομένως, δεν ήταν δυνατόν οι Άγγελοι να συνάψουν σχέσεις με τις κόρες των ανθρώπων και άρα, στο βιβλίο του Ενώχ με τη λέξη «ΕΛΟΧΙΜ» εννοούνται οι ενάρετοι. Αυτό άλλωστε αποδεικνύεται και στο βιβλίο της «Γένεσης», όπου στο έκτο κεφάλαιο και τρίτο στίχο (6,3) ο Θεός αναφέρεται σε ανθρώπους και όχι σε Αγγέλους, όταν λέει: «Δε θα παραμείνει το ζωοποιό Πνεύμα μου στους ανθρώπους για πάντα, γιατί είναι σαρκικοί».
ELOHIM NEPHELIM
ΜΠΑΧΟΜΕΧ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΙΛΙΘ
Επομένως, αυτοί που προσελκύστηκαν από τις όμορφες γυναίκες και ενώθηκαν μαζί τους ήταν οι ενάρετοι άνθρωποι και όχι οι Άγγελοι. Ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός μιλώντας στους Σαδδουκαίους για την ανάσταση των νεκρών τους είπε: «Όταν αναστηθούν οι νεκροί, ούτε θα νυμ­φεύονται ούτε θα παντρεύονται, αλλά θα είναι όπως οι άγγελοι στον ουρανό» (Κατά Ματθαίον 22,30).Από τα λόγια του Ιησού Χριστού αντιλαμβανόμαστε ότι οι Άγ­γελοι δεν παντρεύονται και συνεπώς δεν μπορούν να συνάψουν σχέσεις με γυναίκες. Οι «ΕΛΟΧΙΜ» είναι οι ενάρετοι και δίκαιοι άνθρωποι και σε ένα άλλο από­ κρυφό κείμενο που έχει τον τίτλο «Βιβλίο του αγώνος του Αδάμ».
Στο κείμενο αυτό ο Ιάρεδ, που στην Παλαιά Διαθήκη παρουσιάζεται ως ο πατέρας του Ενώχ, μιλώντας στα παιδιά του τους λέει: «Σας εξορκίζω στη μνήμη του πατέρα μας Αδάμ και του Άβελ και του Σηθ και του Ενώχ, ακούστε με και μην κατεβείτε από το άγιο βουνό, γιατί αν κατεβείτε η ζωή και η ευσπλαχνία δε θα είναι πλέον μαζί σας και δε θα είστε πλέον παιδιά του Θεού, αλλά του Διαβόλου».
Συμπερασματικά, θα μπορούσαμε να πούμε, ότι το θέμα που δημιουργήθηκε για τους Αγγέλους και τη σύναψη σχέσεων με τις κόρες των ανθρώπων στο βιβλίο του Ενώχ, οφείλετε στη λανθασμένη μετάφραση της εβραϊκής λέξης «ΕΛΟΧΙΜ», που οι μεταφραστές της στην ελληνική γλώσσα της έδωσαν την σημασία των Αγγέλων και όχι των ενάρετων ανθρώπων. Άρα διαπιστώνουμε πως οι άγγελοι και οι ελοχίμ είναι δυο διαφορετικές οντότητες.
Οι άγγελοι ασώματοι και οι ελοχίμ με υλικό σώμα. Το υλικό σώμα δεν σημαίνει απαραίτητα σάρκα.
Τάγματα Αγγέλων
Σεραφείμ
Χερουβίμ
Θρόνοι
Κυριότητες
Δυνάμεις
Εξουσίες
Αρχές
Αρχάγγελοι
Άγγελοι
Τάγματα Ελοχίμ
Ελ Νορ
Ελ Λιν
Ελ Ζιν
Ελ Νιρ
Ελ Λαν
Ελ Σαν
Ελ Τερε
Ελ Γαν
Ελ Ταν
Σύμφωνα με την γένεση πρώτα ο Θεός εποίησε το Ελοχίμ και μετά τους αγγέλους.
Οι ελοχίμ θεωρούνται ανώτερες οντότητες από τους αγγέλους. Ειδικά ο πρώτος ελοχίμ. Ο παλαιός όλων των εποχών όπως λέει ο Ενώχ ήταν ο El – Shedai.
Και αφού ολοκληρώθηκε η Δημιουργία έδωσε εντολή να δημιουργηθεί ο άνθρωπος (σε ποιον;) καθ΄εικόνα και ομοίωση (στον πρώτο ελοχίμ).
Αφού ο άνθρωπος θα ήταν καθ’ομοίωση των ελοχίμ,κατά την εξέλιξη του θα ήταν ανώτερος από τους αγγέλους. Για αυτό το λόγο έγινε η ανταρσία των αγγέλων με αρχηγό τον Σαμαέλ, τον γνωστό και ως διάβολο.
Οι άγγελοι που εξεγέρθηκαν έμειναν γνωστοί ως εκπεσόντες άγγελοι. Μετέπειτα ήρθε και η πτώση του ανθρώπου από τον ουρανό με την γνωστή ιστορία του Αδάμ την Εύα και το μήλο. Όλα αυτά βέβαια χρήζουν τεράστιας ανάλυσης, πράγμα αδύνατο σε τόσο μικρό χώρο.
Κατα την πτώση του ανθρώπου έδωσε εντολή ο Θεός να επιτηρούν την γη και τον άνθρωπο 201 ελοχίμ και στον άνθρωπο την εντολή αυξάνεστε και πληθύνεστε.
Το πληθύνεστε σημαίνει να γίνεστε περισσότεροι το αυξάνεστε σημαίνει να εξελίσσεστε σε αυτό που είμαστε προορισμένοι να γίνουμε. Δηλαδή καθομήοση των ελοχιμ.
Οι 201 ελοχίμ που δεν έχουν το δικαίωμα του αυξάνεστε και πληθύνεστε πράξανε μια μεγάλη αμαρτία. Ποια: την αμαρτία του πληθύνεστε.
Σύμφωνα λοιπόν με τις ελάχιστες δημοσιοποιημένες πηγές, που είναι η αρχαία ελληνική μυθιστορία, η Παλαιά Διαθήκη και ο απόκρυφο βιβλίο του Ενώχ, κάποιοι … σύμφωνα με την Παλαιά Διαθήκη (Γένεση, κεφ 6, 1-2), οι Ελοχίμ, παρά το θέλημα του Θεού συνευρέθηκαν με τις κόρες των ανθρώπων και δημιουργήθηκαν όντα, πλάσματα, ξεχωριστά μεν, αποκυήματα πράξεως ανομίας δε.
Τα πλάσματα αυτά πολέμησαν μεταξύ τους (τιτανομαχία) και οι νικητές έκλεισαν τους ηττημένους στα “Τάρταρα”, σφραγίζοντας τους μέσα στη Γη με ειδικές “πύλες” που τίποτε δε μπορούσε θεωρητικάνα τις ανοίξει.
Οι νικητές παρεξετράπησαν παίζοντας το θεοί και θεές μεταξύ των ανθρώπων, αφού οι δυνάμεις τους και οι ικανότητές τους ήσαν υπεράνθρωπες. Τα γένη αυτών είναι το γένος του Κρόνου-των ανθρωπόμορφων, το γένος των μαλτσεχ η του ανουβι, με σώμα ανθρώπων και κεφάλι τσακαλιού. Ο μύθος των λυκάνθρωπων. Από τους πιο επικίνδυνους, το γένος των ναρουντχ των τραγόμορφων, το γένος βαλαχ με πόδια και κεφάλι τράγου.
Οι σάτυροι της ελληνικής μυθολογίας το γένος των ρεβαχ των κενταύρων, το γένος καχρεχ με σώμα ανθρώπου και κεφάλι ταύρου. Θυμάστε τον μινόταυρο, το γένος με κόκκινο σώμα.το γένος ντουσβεχ που είναι οι κύκλωπες, το γένος λονσντβεχ με ανθρώπινο σώμα και κεφάλι αιλουροειδούς.το γένος σαχερνεχ με κεφάλι πουλιού και σώμα ανθρώπου, το γένος λαχμεχ με σώμα αίλουρου και κεφάλι πουλιού.το γένος κασναχ με σώμα ανθρώπου και κεφάλι ερπετού.
Οι ερπετοειδής των ufoλόγων, το γένος μασραβεχ με σώμα φτερωτού ταύρου και κεφάλι ανθρώπου.το γένος ζασραντεχ των γνωστών εκατοχειρων της ελληνικής μυθολογίας.το γένος μπαχομεθ των νυχτεριδόμορφων.
Ο μύθος των βρυκολάκων.το γένος κασραμπαχ των ακέφαλων ανθρώπων. Mothman?το γένος των βασρανεχ το γένος των γκρι δούλων των νεφελιμ. Οι γκρί εξωγήνοι των ufoλόγων. Αυτοί είτε από φόβο είτε από τις εκπληκτικές δυνάμεις που είχαν λατρεύτηκαν σαν θεοί από τους ανθρώπους.
ELOHIM NEPHELIM
ΝΕΦΕΛΙΜ ΓΕΝΟΣ ΤΩΝ ΓΑΛΑΖΙΩΝ ΓΙΓΑΝΤΩΝ
ΟΠΩΣ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΜΟΡΦΟΙ ΟΛΥΜΠΙΟΙ
Με τα χρόνια η καταπίεση των νεφελίμ έφτασε στα άκρα. Μας χρησιμοποιούσαν είτε σαν δούλους είτε σαν τροφή. Μέχρι που γεννήθηκε ο Δίας. Ένας κρόνιος νεφελίμ που παρόλα τα ελαττώματα του χαρακτήρα του είχε ανεπτυγμένο το αίσθημα της δικαιοσύνης.
Οι δυνάμεις του πλησίαζαν αυτές των προπατόρων τους των ελοχιμ.
 Έτσι δημιουργήθηκαν 2 στρατόπεδα.
Αυτό τον νεφελίμ που ακολουθούσαν τον Κρόνο , τον πατέρα του Δια, και πίστευαν ότι οι άνθρωποι είναι για να τους υπηρετούν και από την άλλη με αρχηγό τον Δια που πίστευε ότι οι άνθρωποι πρέπει να έχουν δικαιώματα. Μετά την επικράτηση του μαζί με άλλους ανθρωπόμορφους νεφελίμ αυτοονομαστήκαν ελ.
Ο Δίας κατάφερε να περιορίσει σε πολύ μεγάλο βαθμό τους νεφελιμ και να δώσει ελευθερία και δικαιώματα στους ανθρώπους.
Έχετε αναρωτηθεί γιατί ακόμα και σήμερα έχουμε ονόματα σε οδούς όπως την οδό σωτηρος Διός; Ο πατερας του Δια ο Κρόνος περιορίστηκε στην Ατλαντίδα μαζί με τους ομοϊδεάτες του και ο Δίας έστησε σαν διοικητήριο τον Όλυμπο.
Οι γνωστοί μας 12 θεοί. Δεν άργησε όμως να έρθει ο πόλεμος. Έτσι έγινε ο πόλεμος ελ-ληνων ατλάντων με ολέθρια αποτελέσματα. Γνωστά από την αρχαία ελληνική γραμματεία.
Οι ηττημένοι επιζώντες νεφελιμ κλίστηκαν όλοι στα τάρταρα και σφραγίστηκαν εκεί, εκτός από 1900. Η βασιλεία του Διός κράτησε 1000 χρόνια και μετά του δόθηκε εντολή από τον Θεό μέσο ελοχίμ να αποχωρίσει από την γη πράγμα που δεν του άρεσε καθόλου αλλά δεν μπορούσε να κάνει και αλλιώς.
Είναι γνωστό πώς κάποια πύλη άνοιξε μετά την αποχώρηση του Διός και δόθηκε εντολή στον Μέγα Αλέξανδρο να την ξανακλείσει όπως θα δούμε παρακάτω.
ELOHIM NEPHELIM
ΒΑΜΠΙΡ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΩΝ ΜΠΑΧΟΜΕΧ ΣΗΜΕΡΑ
Ο Άγιος Ανδρέας μας μιλάει για 72 βασιλείς,
Ποια είναι η γη των Γωγ και Μαγωγ;
Οι υποχθόνιες χώρες που στεγάζουν όλους αυτούς, δηλαδή τα “ρυπαρά έθνη” στην Αποκάλυψη ονομάζονται γη των Γωγ και Μαγώγ.
Ο Άγιος Ανδρέας μιλάει για “Ινδαλία” δηλαδή για την περιοχή της Ινδίας και πιθανότατα και των Ιμαλαΐων ενώ κατά αλλά βιβλία πύλες υπάρχουν και αλλού…
Οι 72 βασιλείς των νεφελίμ είναι: Βάαλ, Αγάρης, Βασσαγός, Μαρμπάς, Σαμιγκινά, Βαλεφόρ, Βαρβάτος, Αμούν, Μπουέρος, Παίμων, Γουσίων, Μπέλεθ, Σίτρι, Λεράζ, Μπάλαμ, Καμίων, Ελιγών, Βότις, Ζεπάρ, Βαθήν, Σάλλος, Μάραξ, Πούρσων, Ίπος, Ναβήριος, Αίημ, Γκλάσια Λαμπολάς, Μπιούν,Μπερίθ, Ρονοβέ, Φορνέας, Άσταρωθ, Φόρας, Ασμουδαίος, Γκεάπ, Φορφούρ, Μαρχωσιάς, Στόλας, Φοίνιξ, Χάλφας, Μάλφας, Ραούμ, Φωκαλόρ, Βεπάρ, Σαξ, Σαμπνόκ-Ρα, Βινέ, Μπιφρόνς, Βουάλ, Χααγκεντί, Κροσσέλ, Φουρκάς, Μουρμούρ, Ορομπάς, Γκρεμορύ, Οσέ, Αλλόκες, Οριάς, Βαπουλά, Ζαγκάν, Βαλάκ, Αντράλ, Χαουρές, Ανδρέαλφος, Κιμεγές, Αμδουσιάς, Βελιάλ, Ντεκαράμπια, Αμύ, Σήρε, Δανταλίων και Ανδρομάλιος.
morfeas sky