Τι προσβάλλει τους ανθρώπους με αναπηρία ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ►

Οι κυβερνήτες των γενέθλιων οίκων σας

Δείτε ποιο ζώδιο βρίσκεται στην ακμή κάθε οίκου του γενέθλιου χάρτη σας ΕΔΩ και συμβουλευτείτε τον παρακάτω πίνακα για να βρείτε ποιος είναι ο κυβερνήτης-πλανήτης αυτού του ζωδίου.
Δείτε έπειτα σε ποιον οίκο «κατοικεί» ο κυβερνήτης-πλανήτης και…βγάλτε τα συμπεράσματά σας....:

Ο κυβερνήτης του 1ου οίκου στον:

1ο: Μακροζωία, τύχη, ευτυχία, (εκτός αν ο κυβερνήτης προσβάλλεται από άσχημες όψεις).
2o: Προσωπική αξία, άνοδος που οφείλεται στο ίδιο το πρόσωπο, κέρδη από το εμπόριο.
3ο: Η ζωή είναι προσανατολισμένη στην επικοινωνία, τη συλλογή πληροφοριών και τις καθημερινές επαφές.
4ο: Αρμονική και ευτυχισμένη οικογενειακή ζωή. Αύξηση κληρονομιάς.
5o: Τύχη στα κερδοσκοπικά και τυχερά παιχνίδια, απολαύσεις. Αναψυχή για λογαριασμό των παιδιών.
6ο: Όχι ιδιαίτερα τυχερή θέση για την υγεία. Δείχνει κακή κληρονομικότητα ή χρόνιες παθήσεις.
7ο: Σοβαρή ταλαιπωρία που προκύπτει μέσω της συζύγου ή των συνεργατών. Εμπόδια, απώλεια της θέσης.
8ο: Μια σύντομη ζωή ή ένας βίαιος θάνατος, ανάλογα με τον πλανήτη. Ένας πλούσιος γάμος.
9ο: Μακρινά ταξίδια. Ένωση με πρόσωπο ξένης καταγωγής. Θάνατος σε ξένη χώρα.
10ο: Πολύ ευνοϊκό για την κοινωνική θέση του ατόμου.
11o: Ευνοϊκό για τις φιλίες.
12ο: Σοβαρά προβλήματα στην αρχή της ζωής, και ένα τέλος μέσα στην ευημερία.

Ο κυβερνήτης του 2ου οίκου στον:

1ο: Κέρδη και επιτυχία μέσω της προσωπικής αξίας του ατόμου.
2o: Εύκολη και γρήγορη απόκτηση περιουσίας. Ένας πλούσιος γάμος.
3ο: Η οικογένεια βοηθά το άτομο να αποκτήσει τη θέση του στην κοινωνία. Επιρροή και χρήσιμες γνωριμίες.
4o: Το όνομα του πατέρα ή η περιουσία του θα βοηθήσει το άτομο να προχωρήσει.
5o: Τύχη σε κερδοσκοπικές υποθέσεις (εκτός αν κυβερνήτης είναι ο Άρης).
6ο: Κληρονομιά από θείο ή θεία. Επάγγελμα που ασκείται στο σπίτι.
7ο: Ένα πλούσιος γάμος. Ένας σύντροφος είτε πολύ δραστήριος είτε πολύ υποτονικός.
8ο: Τύχη μετά από έναν συναισθηματικά δυσαρμονικό γάμο.
9ο: Επιχείρηση εισαγωγών ή εξαγωγών. Κερδοφόρα ταξίδια.
10o: Άνετη κοινωνική θέση και πλούτος γρήγορα αποκτημένος.
11o: Επιρροή και πολλές γνωριμίες. Υποστήριξη ισχυρών φίλων που βοηθούν το άτομο.
12ο: Πολλές δυσκολίες στην προσπάθεια απόκτηση κοινωνικής θέσης.

Ο κυβερνήτης του 3ου οίκου στον:

1o: Ένα ερευνητικό μυαλό στην αναζήτηση της γνώσης. Επιτυχία σε μια πνευματική εργασία.
2o: Τύχη στις επιχειρήσεις με τα αδέρφια. Κερδοφόρα ταξίδια.
3ο: Αρμονικές σχέσεις του ατόμου με το περιβάλλον του.
4ο: Το άτομο διαδέχεται με επιτυχία τον πατέρα. Πολλά ταξίδια που σχετίζονται με οικογενειακά θέματα.
5o: Πολλά ταξίδια για αναψυχή ή δουλειές.
6o: Μια χρόνια ασθένεια που απαιτεί θεραπεία ή αλλαγή του αέρα.
7o: Μια δικαστική υπόθεση με τους γονείς του ατόμου, ή με κοντινούς του ανθρώπους, γύρω από ιδιοκτησία που βρίσκεται σε τόπο διαφορετικό από εκείνον που το άτομο κατοικεί.
8o: Ένα ταξίδι με σκοπό την απόκτηση αγαθών ή κληρονομιάς, ή αλλαγή κατοικίας μετά από έναν θάνατο.
9ο: Αλλαγή κατοικίας περίπου στη μέση ηλικία. Ταξίδια με σκοπό την απόκτηση γνώσεων.
10o: Πολλά ταξίδια, ή ένα επάγγελμα που τα απαιτεί.
11o: Πολλοί φίλοι σε διάφορες χώρες.
12ο: Νομικά προβλήματα σε σχέση με ένα έγγραφο. Κίνδυνος ατυχήματος κατά τη διάρκεια ταξιδιού. Πρόωρος θάνατος των αδελφών.

Ο κυβερνήτης του 4ου οίκου στον:

1ο: Αύξηση των κερδών από περιουσίες, και κληρονομιές μέσα από αγοραπωλησίες ακινήτων.
2o: Αγοραπωλησίες κτημάτων. Γάμος με άτομο που ζει στην ίδια χώρα.
3ο: Πολλές αλλαγές κατοικίας.
4ο: Καλή τύχη για τον πατέρα. Καλή κληρονομικότητα.
5o: Κατασπατάληση της κληρονομημένης περιουσίας, μέσω υπεραπολαύσεων, είτε από τον πατέρα είτε από τον κληρονόμο του. Απώλειες μέσω κερδοσκοπίας.
6o: Κακή κληρονομικότητα. Κληρονομική ασθένεια.
7o: Ένας πλούσιος και σταθερός γάμος.
8ο: Βελτίωση της κοινωνικής θέσης λόγω κληρονομικής διαδοχής.
9ο: Ακίνητα που βρίσκονται σε τόπο διαφορετικό από τον τόπο γέννησης του ατόμου.
10o: Η κοινωνική θέση του εύπορου. Σημαίνοντες άνθρωποι στη ζωή του.
11ο: Διαρκείς και αξιόπιστες φιλίες.
12ο: Το άτομο μένει μόνο ή πολύ μακριά από την πόλη.

Ο κυβερνήτης του 5ου οίκου στον:

1o: Τύχη όσον αφορά τα παιδιά και τα υλικά αγαθά.
2ο: Βελτίωση ή χειροτέρευση της κοινωνικής θέσης, μέσω επιχειρήσεων που συνδέονται με την πολυτέλεια ή με χώρους διασκέδασης.
3ο: Αρμονικές και ευχάριστες σχέσεις με τους γύρω .
4ο: Μια ευτυχισμένη και χαρούμενη οικογενειακή ζωή.
5o: Τύχη σε σχέση με τα παιδιά, και (εκτός αν κυβερνήτης του 5ου είναι ο Άρης) κέρδη από κερδοσκοπία και τυχερά παιχνίδια.
6ο: Κακή υγεία μέσω υπερβολικών απολαύσεων.
7ο: Δίκες ή χρέη εξαιτίας τυχερών παιχνιδιών. Διενέξεις με τα παιδιά.
8ο: Ανησυχία για την υγεία των παιδιών, ή η ευτυχία του ατόμου σε κίνδυνο μέσω μιας απώλειας ή ενός πένθους.
9ο: Ηθική ικανοποίηση προερχόμενη από τα παιδιά. Πνευματικές απολαύσεις.
10o: Καλή τύχη ή προβλήματα λόγω της θέσης του ατόμου, ανάλογα με τις όψεις. Τυχερή ή άτυχη κερδοσκοπία.
11o: Απόλαυση και ευτυχία που έρχεται μέσω των φίλων.
12ο: Απώλεια ζωντάνιας. Ανάγκη για αυτοσυγκράτηση στις απολαύσεις και τις ηδονές. Ασθένεια κάποιου παιδιού.

Ο κυβερνήτης του 6ου οίκου στον:

1o: Εύθραυστη υγεία ή ασθένεια που προκαλείται από υπερβολές.
2o: Η προσωπική αξία σε κίνδυνο εξαιτίας κακής υγείας, ή ασθένεια που προκαλείται εξαιτίας χρηματικών προβλημάτων.
3ο: Κακή υγεία των ανθρώπων γύρω από το άτομο. Οικογενειακά προβλήματα.
4ο: Ασθένεια στο σπίτι, που αφορά είτε το άτομο, είτε τη σύζυγο, είτε εκείνους με τους οποίους ζει το άτομο.
5o: Προσωρινή κακή υγεία εξαιτίας υπερβολών. Ευτυχία σε κίνδυνο εξαιτίας κακής υγείας. Ασθένεια κάποιου παιδιού.
6ο: Καλή υγεία, αν ο κυβερνήτης του οίκου είναι εξυψωμένος. Ασθένεια και οικογενειακά προβλήματα, αν έχει προσβληθεί.
7ο: Προβλήματα, δίκες και ανησυχίες που προκαλούνται από το προσωπικό ή τους υπαλλήλους.
8ο: Σοβαρή ασθένεια που επηρεάζει το άτομο ή κάποιο αγαπημένο του πρόσωπο, ανάλογα με τις όψεις.
9o: Ανησυχίες, ταραγμένος νους. Το άτομο δεν βλέπει τα πράγματα στις πραγματικές τους διαστάσεις.
10ο: Η υγεία επηρεάζεται από ανησυχίες για προβλήματα επαγγελματικά. Υπερκόπωση ή ατυχής κερδοσκοπία.
11ο: Κακή υγεία μιας γυναίκας. Οικογενειακά προβλήματα εξαιτίας μιας σχέσης.
12ο: Κίνδυνος για μια επιχείρηση. Είσοδος σε οίκο ευγηρίας ή κλινική.

Ο κυβερνήτης του 7ου οίκου στον:

1ο: Αν ο κυβερνήτης του 7ου δεν πλήττεται σ΄αυτό τον οίκο, δείχνει μια τυχερή ένωση.
2ο: Ένας τυχερός γάμος, αν ο κυβερνήτης δέχεται καλές όψεις. Διακυμάνσεις που προκαλούνται από δίκες.
3ο: Διαφωνίες και καυγάδες με τους γύρω.  Μια επιτυχημένη ή αποτυχημένη δίκη, ανάλογα με την ισχύ ή την αδυναμία του κυβερνήτη.
4ο: Αρμονία ή δυσαρμονία στο σπίτι, ανάλογα με τις όψεις μεταξύ του κυβερνήτη του 7ου και του 4ου.
5o: Ευτυχία στο γάμο ή στη σχέση. Επιτυχής κερδοσκοπία. Αν ο κυβερνήτης έχει προσβληθεί, σημαίνει καυγάδες με τα παιδιά ή διαμάχες για λογαριασμό τους.
6o: Οικογενειακά προβλήματα. Δίκες που σχετίζονται με υπαλλήλους.
7o: Καλή τύχη από υλική και συναισθηματική άποψη, με την προϋπόθεση πως ο κυβερνήτης του 7ου δεν έχει προσβληθεί από άσχημες όψεις με τον Δία ή τον Άρη.
8o: Ένας πλούσιος γάμος ή ένωση. Διαφωνία σχετικά με μια απροσδόκητη κληρονομιά.
9ο: Σχέση με άτομο από ξένη χώρα, ή γάμος σε μια ξένη χώρα.
10o: Τύχη σε όλα, αν ο κυβερνήτης δέχεται καλές όψεις.
11o: Τυχερές φιλίες, δίκες με συνεργάτες ή συντρόφους αν κυβερνήτης του 7ου είναι ο Άρης.
12ο: Συχνά σημαίνει χωρισμό ή διαζύγιο. Ασθένεια που προκαλείται από μια ανεπιτυχή δίκη. Μοναξιά.

Ο κυβερνήτης του 8ου οίκου στον:

1ο: Συχνά σημαίνει έναν ξαφνικό ή γρήγορο, αλλά όχι πρόωρο θάνατο.
2ο: Βελτίωση της θέσης λόγω κληρονομικής διαδοχής. Ένας πλούσιος γάμος.
3ο: Κίνδυνος ατυχήματος κατά τη διάρκεια ταξιδιού. Ο θάνατος του αδελφού ή της αδελφής.
4o: Ο πατέρας θα πεθάνει πρώτος. Πιθανότητα χηρείας.
5ο: Η απώλεια ενός παιδιού. Θάνατος από υπερβολική επίδοση σε απολαύσεις.
6o: Εύθραυστη υγεία. Χρόνιες ασθένειες.
7ο: Θλίψη σε θέματα αγάπης. Ασθένεια ή απώλεια ενός αγαπημένου προσώπου.
8o: Πολύ μεγάλη τύχη, εκτός αν ο Σκορπιός καταλαμβάνει αυτόν τον οίκο. Φυσικός θάνατος. Ευτυχής κατάληξη της ζωής.
9ο: Θάνατος στο εξωτερικό. Αν ο Κυβερνήτης είναι ο Ερμής, με αρνητικές όψεις σημαίνει ασθένεια που επηρεάζει τον εγκέφαλο.
10o: Θάνατος από υπερκόπωση ή μετά από αποτυχημένες επιχειρήσεις ή προσπάθειες. Θάνατος που δημοσιοποιείται.
11ο: Θάνατος του συντρόφου, που θέτει σε κίνδυνο ή καθορίζει διαφορετικά πια την κοινωνική θέση του ατόμου.
12ο: Ένας μοναχικός θάνατος. Ο τερματισμός της ζωής σε μια κλινική, νοσοκομείο ή γηροκομείο.

Ο κυβερνήτης του 9ου οίκου στον:

1o: Πολύ μεγάλη τύχη από ψυχική και ηθική άποψη.
2o: Προσωπική αξία, πνευματικότητα, ή πρόοδος στον κόσμο.
3ο: Κέρδη κατά την άσκηση ενός επαγγέλματος. Φήμη.
4ο: Αρμονικές σχέσεις στο σπίτι. Ψυχική ηρεμία.
5o: Εξευγενισμένες απολαύσεις, ηθική ευτυχία. Μορφωμένα και φρόνιμα παιδιά.
6ο: Ασθένεια κατά τη διάρκεια ταξιδιού. Διανοητική κόπωση.
7ο: Δίκες που συνδέονται με πολιτικά ή λογοτεχνικά θέματα. Ένας δυστυχισμένος γάμος.
8o: Μια ηθική κληρονομιά. Αποκατάσταση της μνήμης ενός αγαπημένου προσώπου. Εκτελεστής μιας διαθήκης.
9ο: Αξιοσημείωτες διανοητικές ικανότητες. Ποιοτικό μυαλό και καρδιά. Μια εκλεπτυσμένη ενασχόληση. Κερδοφόρα ταξίδια από ηθικής και υλικής άποψης.
10o: Φήμη που έρχεται νωρίτερα από ό,τι τα χρήματα.
11o: Φιλίες μέσω ψυχικών συνεργασιών και επαφών.
12ο: Θλίψη που προκαλείται από κακόβουλα άτομα και ενοχλητικά ζητήματα. Ασθένεια που παρουσιάζεται σε μια ξένη χώρα.

Ο κυβερνήτης του 10ου οίκου στον:

1ο: Αν ο κυβερνήτης δέχεται καλές όψεις: συνεχής άνοδος. Αν ο κυβερνήτης πλήττεται: μια ζωή μόχθου και δυσκολιών, τελικά επιτυχής, με την προϋπόθεση πάντα ότι το άτομο βασίζεται στον εαυτό του και όχι στην τύχη.
2o: Άνοδος λόγω της προσωπικής αξίας του ατόμου, και σε σχέση με τα θέματα που διέπονται από τον Κυβερνήτη του 2ου οίκου, καθώς και εκείνα που διέπονται από τον Κυβερνήτη του 10ου.
3ο: Βοήθεια από τους συγγενείς. Επαγγελματική σταδιοδρομία.
4o: Αύξηση της πατρικής κληρονομιάς. Δυνατότητα κέρδους μέσα από την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας.
5o: Βοήθεια από τα παιδιά, που θα είναι πετυχημένα στη ζωή τους. Αν οι κυβερνήτες του 5ου και του 10ου είναι ο Δίας και η Αφροδίτη, ή η Σελήνη και ο Ήλιος, κέρδη μέσω της κερδοσκοπίας.
6ο: Κίνδυνος για την κοινωνική θέση του ατόμου εξαιτίας της υγείας του.
7ο: Κέρδη μέσω των επιχειρήσεων. Τυχερές συνεργασίες, ένας πλούσιος γάμος.
8ο: Βελτίωση της θέσης μέσω της συζύγου, ή μέσω της επιρροής της. Κληρονομιές ή δώρα. Ένας γρήγορος ή βίαιος θάνατος, αν ο Άρης καταλαμβάνει τον 10 οίκο.
9ο: Επιχειρήσεις σε μια ξένη χώρα ή σε συνεργασία με ξένους. Μια εξέχουσα κοινωνική θέση.
10o: Αν ο Κυβερνήτης του 10ου είναι ευεργετικός (Ήλιος, Δίας, Αφροδίτη, Σελήνη, Ερμής ή Ποσειδώνας) σημαίνει μια γρήγορη άνοδο, στην οποία η τύχη παίζει μεγάλο ρόλο, αλλά η θέση του ατόμου μπορεί να διακυβευτεί αν ο κυβερνήτης σχηματίζει όψεις με κακεργέτες πλανήτες. Αν ο κυβερνήτης είναι ο Άρης, η πρόοδος θα είναι πιο αργή, θα επιτευχθεί μέσω των προσπαθειών του ίδιου του ατόμου και θα είναι μόνιμη. Αν κυβερνήτης είναι ο Κρόνος, η πρόοδος θα είναι ακόμα πιο αργή, αλλά αντίστοιχα πιο σταθερή. Ο θάνατος, στις δύο τελευταίες περιπτώσεις, θα είναι βίαιος.
11o: Τύχη μέσω συνεργασιών. Βοήθεια από φίλους και γνωστούς.
12ο: Δυσκολία στην απόκτηση μιας θέσης. Ο κυβερνήτης του 10ου, αδύναμος και ταλαιπωρημένος στον 12ο, φέρνει πάντα καταστροφή ή απώλεια τιμών και επαίνων.

Ο κυβερνήτης του 11ου οίκου στον:

1o: Ένα συμπαθητικό άτομο με πολλούς χρήσιμους φίλους.
2o: Χρήσιμες γνωριμίες και επικερδείς συνεργασίες, που βοηθούν το άτομο να φτάσει στην επιτυχία.
3ο: Ευχάριστες σχέσεις με τους γύρω του και μεταξύ των συγγενών.
4ο: Μια φιλική κι ευχάριστη ζωή στο σπίτι.
5o: Τα παιδιά θα βοηθήσουν τους γονείς τους. Τύχη στην κερδοσκοπία.
6ο: Πιστοί και αφοσιωμένοι υπάλληλοι. Ένα ευτυχισμένο οικογενειακό περιβάλλον. Ικανοποιητική υγεία.
7o: Τυχερές συμβάσεις και συμβόλαια. Αρμονικές σχέσεις μεταξύ συζύγων ή συντρόφων.
8ο: Κληρονομιά από φίλους. Ειλικρινείς και διαρκείς φιλίες.
9ο: Πνευματικές γνωριμίες. Ταξίδια με ευχάριστη συντροφιά. Φιλίες σε μια ξένη χώρα, ή με ανθρώπους διαφορετικής εθνικότητας από αυτή του ατόμου.
10o: Πολυάριθμοι φίλοι και γνωστοί, στους οποίους το άτομο μπορεί να βασιστεί.
11ο: Γενική συμπάθεια, αρμονία, γαλήνη και χαρά.
12ο: Ανησυχίες και προβλήματα με τους φίλους. Απώλεια αγαπημένων προσώπων, αφερεγγυότητα, διάλυση σχέσης ή συνεργασίας.

Ο κυβερνήτης του 12ου οίκου στον:

1ο: Ένα ατυχές ξεκίνημα της ζωής. Μοναξιά. Προβλήματα και λύπες μέσα από την οικογένεια. Εύθραυστη παιδική ηλικία.
2o: Ατυχείς προσπάθειες και επιχειρήσεις. Πολλές δοκιμασίες, επιζήμιες για την προσωπική αξία του ατόμου.
3ο: Περιορισμός σε θέματα που αφορούν την εκπαίδευση. Μια λάθος κατεύθυνση στον τομέα των σπουδών. Φιλονικίες ή θλίψη που προέρχεται από τον περίγυρο του ατόμου.
4ο: Μια δυσαρμονική, κακή ή ακυρωτική ζωή μέσα στο σπίτι. Προβλήματα λόγω του πατέρα ή του συζύγου. Διαφορές πάνω σε ζητήματα κληρονομιάς.
5o: Ατυχής κερδοσκοπία. Λύπες. Ένα ντελικάτο και ευπαθές παιδί.
6ο: Κλοπή από υπάλληλο. Ασθένεια που απαιτεί εγχείρηση (αν ο Άρης είναι κυβερνήτης του 12ου).
7o: Οικογενειακά προβλήματα. Κίνδυνος χωρισμού. Δικαστήρια. Χρηματικές δυσκολίες μέσω γραμματίων, συμβάσεων, συμφωνιών.
8o: Μια χρόνια ασθένεια. Ένας οδυνηρός θάνατος.
9ο: Διαταραγμένος νους. Λανθασμένες ιδέες. Ανεπιτυχείς ψυχικές αναζητήσεις. Ένα επικίνδυνο ταξίδι, ή ένα ταξίδι που δεν δίνει τα αναμενόμενα αποτελέσματα.
10o: Δυσκολίες στην προσπάθεια κατάκτησης κοινωνικής θέσης. Εναλλασσόμενα σκαμπανεβάσματα. Πολλές δοκιμασίες, τις οποίες το άτομο θα ξεπεράσει, αν οι κυβερνήτες είναι καλά τοποθετημένοι.
11o: Λίγοι αλλά αξιόπιστοι φίλοι. Πολλές ζήλιες.
12ο: Αν ο κυβερνήτης είναι ένας ευεργέτης πλανήτης, αυτό σημαίνει πολλές δοκιμασίες στη ζωή, τις οποίες το άτομο θα ξεπεράσει θριαμβευτικά. Άρης, Κρόνος, Ουρανός, Ποσειδώνας ή Σελήνη θα προκαλούν τη μία απογοήτευση μετά την άλλη. Λύπη και θλίψη. Ανησυχίες και έλλειψη επιτυχίας.

ΣΧΟΛΙΑ

0 Σχόλια