Τα κάλαντα των ...κακών μαθητών!


Τρίγωνα τετράγωνα κύκλοι και γραμμές, 
δώσε πενηντάρικο γιατί θα φας μπουνιές ! 
Hey!

Related Posts