Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ►

Πλευρική Αμυοτροφική Σκλήρυνση (ALS)

Ποιά είναι η ασθένια ALS που όλοι μπουγελώνονται γιαυτήν:
Πλευρική Αμυοτροφική Σκλήρυνση (η νόσος του Charcot σε αγγλόφωνες χώρες - η νόσος του Lou Gehrig) είναι μια προοδευτική ασθένεια, η οποία φανερώνεται στη σταδιακή αποδυνάμωση των μυών και διαρκεί 2-5 χρόνια, σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις.....

7 χρόνια και είναι εκατό τοις εκατό θανατηφόρα. Στην κλινική εικόνα δείχνει η προσβολή των κεντρικών και περιφερειακών κινητικών νευρώνων, με αποτέλεσμα την αυξανόμενο βολβοειδής σύνδρομο, ατροφία των μυών των άκρων και των αναπνευστικών μυών.
Οι κύριες εκδηλώσεις της πλευρικής αμυοτροφικής σκλήρυνσης σε ασθενείς:
 • αδυναμία;
 • μυϊκές κράμπες;
 • διαταραχές του λόγου και της κατάποσης;
 • ανισορροπίες;
 • σπαστικότητα μυών;
 • αύξηση της βαθιών αντανακλαστικών ή επέκταση αντανακλαστικής ζώνης;
 • παθολογικά αντανακλαστικά;
 • κολπική μαρμαρυγή;
 • ατροφία;
 • κρέμαση ποδιού;
 • αναπνευστική δυσχέρεια;
 • παροξυσμός ακουσίου γέλιου ή κλάματος;
 • κατάθλιψη.
Θεραπεία της Πλευρικής Αμυοτροφικής Σκλήρυνσης με βλαστικά κύτταρα
Οι ενδείξεις για θεραπεία της με βλαστικά κύτταρα είναι η επιβεβαίωση ασθένειας, η προοδευτική νόσος, η αδυναμία θεραπείας με υπάρχοντες μεθόδους. Μέχρι το 2000, οι αντενδείξεις στη θεραπεία αυτή θεωρήθηκαν η αναπνευστική ανεπάρκεια ΙΙΙ βαθμού, ο τεχνητός αερισμός των πνευμόνων, δυσφαγία, γαστροστομία. Τώρα, όμως, η κλινική έχει εμπειρία της θεραπείας ασθενών συμπεριλαμβανομένων των άνω επιπλοκών και διαταραχών, η οποία τους επιτρέπει να παρατείνουμε τη ζωή τους κατά 5 χρόνια και άνω.
Μετά τη μεταμόσχευση των εμβρυϊκών βλαστικών κυττάρων, 67% των ασθενών έχουν μείωση της αδυναμίας, βελτιωμένη όρεξη και διάθεση, μείωση της έντασης της σύσπασης των μυών και της σπαστικότητας. Κατά τη διάρκεια 2 μηνών μετά τη μεταμόσχευση σε 34% των ασθενών παρατηρήθηκε αυξημένη κίνηση των άκρων, μείωση ακαμψίας των μυών, εξομάλυνση των αντανακλαστικών, μείωση του αριθμού των ζωνών της σύσπασης των μυών, καλύτερη ανθεκτικότητα της καθημερινής εργασίας, χαμηλότερη δυσφαγία και δυσαρθρία (βελτίωση κατάποσης, προφοράς, σαφήνειας της προφοράς των λέξεων). Έμμονο θετικό κλινικό αποτέλεσμα μετά τη θεραπεία διατηρείται εντός 3-6 μηνών.
Περίπου 48% των ασθενών έχουν ανάγκη από τον επανειλημμένο κύκλο της θεραπείας για να εδραιωθούν τα θετικά αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί κατά τη διάρκεια του έτους. Σε 25% των ασθενών χρειάζεται η περιοδική μεταμόσχευση βλαστικών κυττάρων κάθε 1,5-2 χρόνια. Διάρκεια της θεραπείας στην κλινική "EmCell" συνήθως είναι 2 ημέρες.
Η μεταμόσχευση εμβρυϊκών βλαστικών κυττάρων δεν αντιμετωπίζει την άμεση αιτία της νόσου (στον κόσμο ακόμα δεν διαπιστώθηκε η πραγματική αιτία της ασθένειας), αλλά επηρεάζει σημαντικά τα παθολογικά επίπεδα της διαδικασίας και επιβραδύνει την εξέλιξη της νόσου. Η θεραπεία βελτιώνει την ποιότητα ζωής ασθενών την ικανότητα για εργασία τους και αυξάνει την διάρκεια ζωής τους.

Παράρτημα
Η εμπειρία της θεραπείας Πλευρικής Αμυοτροφικής Σκλήρυνσης στην κλινική "EmCell"
Embryonic Stem Cells in Amyotrophic Lateral Sclerosis (Τα εμβρυϊκά βλαστικά κύτταρα στη θεραπεία της). Επιστημονική ομιλία.
αγγλικά, pdf, 930 kb

ΣΧΟΛΙΑ

0 Σχόλια