Λευκός Πύργος: 150 χρόνια σε 2 λεπτά

Η Ομάδα «Παλιές φωτογραφίες της Θεσσαλονίκης» στο Facebook παρουσιάζει 150 χρόνια φωτογραφιών του Λευκού Πύργου.

Related Posts