Τι προσβάλλει τους ανθρώπους με αναπηρία ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ►

Πιστοποίηση αναπηρίας για τους υποψηφίους των πανελληνίων του 2014

Πρέπει να καταθέσουν τις αιτήσεις μέχρι τις 14 Φεβρουαρίου

Εγκύκλιο για την πιστοποίηση της αναπηρίας από τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας απέστειλε το Υπουργείο Παιδείας.
Η εγκύκλιος αφορά υποψηφίους....

τριών κατηγοριών όπως φαίνεται και στο κείμενο που ακολουθεί.
Συγκεκριμένα αφορά υποψηφίους που εμπίπτουν στην κατηγορία των κοινωνικών κριτηρίων λόγω αναπηρίας συγγενικών τους προσώπων (γονείς, τέκνα, αδέλφια, σύζυγοι), τους υποψηφίους που εξετάζονται προφορικά γιατί είναι τυφλοί, έχουν κινητική αναπηρία ή πάσχουν από σπαστικότητα των άνω άκρων και τέλος τους υποψηφίους που λόγω μιας σειράς σοβαρών προβλημάτων υγείας εμπίπτουν στην κατηγορία του 5%, της εισαγωγής χωρίς πανελλήνιες εξετάσεις.

Οι πιο πάνω κατηγορίες υποψηφίων που δεν διαθέτουν πιστοποιητικό ή δεν έχει ισχύ θα πρέπει να καταθέσουν αίτηση μέχρι και 14 Φεβρουαρίου του 2014 στα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας. Ακολουθεί το έγγραφο του Υπουργείου.

Α. Οι υποψήφιοι που εμπίπτουν στην ειδική περίπτωση εισακτέων επειδή έχουν γονείς, τέκνα, αδέλφια, συζύγους που είναι τυφλοί, ή κωφάλαλοι ή νεφροπαθείς, που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση, ή πάσχουν από μυϊκή δυστροφία Duchenne ή ανήκουν στην κατηγορία ατόμων ειδικών αναγκών επειδή έχουν κινητικά προβλήματα οφειλόμενα σε αναπηρία άνω του 67%, και δεν διαθέτουν σχετικό πιστοποιητικό σε ισχύ, να υποβάλουν αίτηση σε ΚΕΠΑ ως 14-2-2014 για να αποκτήσουν σχετικό πιστοποιητικό αναπηρίας των οικείων τους. Το πιστοποιητικό αυτό θα το καταθέσουν στο Λύκειό τους τον μήνα Απρίλιο, για να ενταχθούν στην ειδική περίπτωση των κοινωνικών κριτηρίων.

Β. Οι υποψήφιοι, οι οποίοι αδυνατούν να υποστούν γραπτή εξέταση, οπότε και εξετάζονται προφορικά, επειδή

(ι) είναι τυφλοί, σύμφωνα με το Ν. 958/79 (ΦΕΚ 191 τ. Α) ή έχουν ποσοστό αναπηρίας στην όρασή τους τουλάχιστον 67% ή είναι αμβλύωπες με ποσοστό αναπηρίας στην όρασή τους τουλάχιστον 67%

(ιι) έχουν κινητική αναπηρία τουλάχιστον 67% μόνιμη ή προσωρινή, που συνδέεται με τα άνω άκρα

(ιιι) πάσχουν από σπαστικότητα των άνω άκρων

και δεν διαθέτουν σχετικό πιστοποιητικό σε ισχύ, να υποβάλουν αίτηση σε ΚΕΠΑ ως 14-2-2014 για να αποκτήσουν σχετικό πιστοποιητικό αναπηρίας.

Επίσης, υποψήφιοι που παρουσιάζουν σοβαρά προβλήματα ακοής (κωφοί, βαρήκοοι), σε ποσοστό 67% και πάνω, καθώς και προβλήματα επιληψίας οι οποίοι εξετάζονται γραπτά, σε ξεχωριστή αίθουσα και δεν διαθέτουν σχετικό πιστοποιητικό σε ισχύ, να υποβάλουν αίτηση σε ΚΕΠΑ ως 14-2-2014 για να αποκτήσουν σχετικό πιστοποιητικό αναπηρίας.

Το πιστοποιητικό αυτό οι υποψήφιοι θα το καταθέσουν το Φεβρουάριο στο Λύκειό τους μαζί με την Αίτηση-Δήλωση συμμετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις.

Γ. Οι υποψήφιοι που:

(α) έχουν μειωμένη οπτική οξύτητα (με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 80%)

(β) έχουν κινητικά προβλήματα οφειλόμενα σε αναπηρία τουλάχιστον 67%

(γ)είναι πάσχοντες από διάφορα σπάνια συγγενή, κληρονομικά ή επίκτητα σύνδρομα-νοσήματα όταν εκφράζονται με σοβαρές κλινικές εκδηλώσεις που προσδίδουν αναπηρία τουλάχιστον 80%και λόγω της πάθησής τους ανήκουν στην κατηγορία των πασχόντων από σοβαρές παθήσεις για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σε ποσοστό 5% και δεν διαθέτουν σχετικό πιστοποιητικό σε ισχύ, να υποβάλουν αίτηση σε ΚΕΠΑ ως 14-2-2014 για να αποκτήσουν σχετικό πιστοποιητικό αναπηρίας των ιδίων.

Το πιστοποιητικό αυτό θα το καταθέσουν στις ειδικές επταμελείς επιτροπές ορισμένων νοσοκομείων, που θα λειτουργήσουν περί τα μέσα Φεβρουαρίου, οι οποίες θα γνωματεύσουν για την υπαγωγή τους στην ειδική κατηγορία των πασχόντων από σοβαρές παθήσεις.
Για την εγκύκλιο Φ.251/191912/Β6/12-12-2013 πατήστε εδώ.
.

ΣΧΟΛΙΑ

0 Σχόλια