Τι προσβάλλει τους ανθρώπους με αναπηρία ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ►

ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΩΡΑΡΙΟ για ΑμεΑ

Ενημέρωση για εγκύκλιο που αφορά στη μείωση ωραρίου εργασίας για ΑμεΑ ή γονείς που έχουν παιδιά με αναπηρία ή εκείνους που συντηρούν σύζυγο με αναπηρία »
Το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης εξέδωσε σχετική εγκύκλιο που αφορά στην εφαρμογή μειωμένου ωραρίου εργασίας λόγω....

αναπηρίας, κατόπιν αποδοχής της υπ’ αριθ. 268/2012 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, για την εφαρμογή της παρ. 8 του άρθρου 30 του ν. 3731/2008.
Σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο η μείωση του ωραρίου κατά μία (1) ώρα την ημέρα, χωρίς ανάλογη περικοπή των αποδοχών, αφορά σε τακτικούς υπαλλήλους ή υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και ΟΤΑ, οι οποίοι ανήκουν σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες :
α) είναι τυφλοί ή παραπληγικοί-τετραπληγικοί, ή νεφροπαθείς τελικού σταδίου με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.
β) έχουν παιδιά με πνευματικές, ψυχικές ή σωματικές αναπηρίες με ποσοστό 67% και άνω. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και για υπαλλήλους που έχουν με δικαστική απόφαση την επιμέλεια ατόμου με αναπηρία, καθώς και για αναδόχους γονείς όσο διαρκεί η πράξη αναδοχής.
γ) έχουν σύζυγο με αναπηρία σε ποσοστό 100%, τον οποίο συντηρούν
Προσοχή: Ειδικά για τους τυφλούς τηλεφωνητές η μείωση του ωραρίου ορίζεται στις 2 ώρες ημερησίως.
Επίσης, η ανωτέρω εγκύκλιος εφαρμόζεται και για όσους απολαμβάνουν ειδικό ωράριο εργασίας, εφόσον καλύπτουν τις νόμιμες προϋποθέσεις. Πιο συγκεκριμένα οι απολαμβάνοντες ειδικού ωραρίου δίδεται συσωρευτικά βάσει του θεσμικού πλαισίου που ρυθμίζουν τις εργασιακές τους συνθήκες.
Μπορείτε να αναζητήσετε τη σχετική εγκύκλιο ΕΔΩ

ΣΧΟΛΙΑ

0 Σχόλια