Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ►

Ακύλα και Πρισκίλλης , οι άγιοι της αγάπης

Οι άγιοι Ακύλας και Πρίσκιλλα ήταν ζευγάρι στη ζωή, συνεργάτες και ομότεχνοι με τον απόστολο Παύλο.
Το σπίτι του ήταν "κατ΄οίκον η εκκλησία". Έσωσαν με κίνδυνο τον Παύλο από τον θάνατο.
Η Εκκλησία τους οφείλει ευγνωμοσύνη Κήρυξαν στην Κόρινθο, Έφεσο ίσως και Κρήτη, μέχρι το μαρτύριό τους.
Θαυμάζουμε και το ζεύγος των πιστών τον Ακύλα και την Πρίσκιλλα, πού είχαν κερδίσει την αγάπη του Παύλου. Ποιοί ήσαν και τους δίνει τόση σημασία ο πρώτος άνθρωπος της γης; Ήσαν ύπατοι και ηγεμόνες; Βασιλικό ζεύγος; Πλούσιοι και μεγιστάνες; Συγγενείς του κατά σάρκα; Τίποτε από όλα αυτά. Σημειώνει ο Χρυσόστομος: «Ουδέν τούτων εστίν ειπείν, αλλά τουναντίον άπαν, πτωχοί και πένητες και εκ της των χειρών εργασίας ζώντες» (Ε.Π .Ε. 27,26). Δύο απλοί άνθρωποι της Κορίνθου. Χειρόνακτες. Εργατικοί. Ήσαν σκηνοποιοί. Δούλευαν, δηλαδή, σκληρά, για να εξοικονομήσουν τα προς το ζην.
Αν όμως δεν ήσαν πλούσιοι, είχαν κάτι, πού αξίζει περισσότερο από όλα τα πλούτη του κόσμου. Είχαν ευγένεια ψυχής. Πόσο διδασκόμεθα! «Ου μικρόν εντεύθεν καρπούμεθα, το μηδενί των ευτελέστερων επαισχύνεσθαι, το ψυχής αρετήν επιζητείν, το πάντα έξωθεν ημίν περικείμενα περιττά είναι νομίζειν και ανόνητα» (Ε.Π.Ε. 27,28-30).

ΣΧΟΛΙΑ

0 Σχόλια