Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ►

Άφησαν τον Παϊσιο κι έπιασαν τις προφητείες του Εφραίμ Αμερικής!

Οι έμποροι της πίστης άφησαν προς το παρόν στην άκρη τις προφητείες του γέροντα Παϊσίου, θα επανέλθουν δριμύτεροι φυσικά, κι έπιασαν τις προφητείες του γέροντα Εφραίμ της Αμερικής.
Τι προφήτευσε ο γέροντας Εφραίμ: Ότι ο μαρμαρωμένος βασιλιάς Ιωάννης θα βασιλεύσει την Ελλάδα!
Να σταματήσει τώρα το....

καλοστημένο θρησκευτικό εμπόριο.
Δεν είναι δυνατόν να ξεφτιλίζεται τόσο πολύ το θρησκευτικό συναίσθημα...
Έγραψαν για την προφητεία του γέροντος Εφραίμ της Αμερικής: "...Ὑπάρχει κοιμώμενος Στρατηγὸς ὀνόματι Ἰωάννης, ὁ ὁποῖος, τότε ὁ Ἀρχάγγελος Μιχαὴλ θὰ ὑποδείξει εἰς τοὺς Χριστιανοὺς ὅτι αὐτὸς θὰ βασιλεύσει τώρα.
Θὰ τοὺς ὑποδείξει μὲ τὸ δάχτυλό του τὸν τόπο καὶ θὰ τὸν καλέσουν νὰ ἡγηθεῖ καὶ νὰ βασιλεύσει εἰς τὸν ἑλληνικὸ καὶ ὀρθόδοξο λαό.
Καὶ θὰ γίνει αὐτό.
Πρὶν ἀπὸ χρόνια εἰς τὸ Ἅγιον Ὅρος ἦταν ἕνας Ἀρχιερέας ὀνόματι Ἰερόθεος.
Αὐτὸς ἦρθε ἀπὸ τὴν Μικρὰ Ἀσία.
Καὶ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο τὸν ἔβαλε στὸ Ἅγιον Ὅρος νὰ κάνει χειροτονίες, μνημόσυνα, Λειτουργίες, κλπ.
Ἦταν ἕνας ἅγιος Ἀρχιερέας, στὸν τύπου τοῦ Ἁγίου Νικολάου.
Ἀπὸ αὐτὸν τὸν ἅγιον Ἀρχιερέα ἀξιώθηκα τῆς Ἱεροσύνης.
Ἀπὸ τὴν Μικρὰ Ἀσία.
Εὐλογημένος ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ!
Ἕνα θὰ σᾶς πῶ.
Ἀγρυπνίες ποὺ κάμναμε!
Δεκαπέντε ὧρες ἀγρυπνία, αὐτὸς ὁ ἄνθρωπος, ὀγδοηκοντούτις γέρων, δὲν ἐκάθετο καθόλου στὸ κάθισμα.
Ἀπὸ τὸ θρόνο κατέβαινε στὸ... στασίδι πάλι ὄρθιος.
Καὶ στὴν Λειτουργία τρεῖς ὧρες ποὺ ἀκολουθοῦσε μετὰ τὴν πολύωρη Ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου, ὄρθιος!
Τὸν βάζαμε μία καρέκλα νὰ καθίσει καὶ δὲν ἤθελε.
Ἔλεγε «ἀκόμη ἡ Παναγία μας δὲν μὲ κούρασε» καὶ ἂς ἔτρεμε ὅλος ἀπὸ τὴν κούραση.
Αὐτὸς ὁ ἅγιος Ἀρχιερέας, αὐτὸς μας εἶπε.
Αὐτὸς εἶδε τὸν κοιμώμενο αὐτὸν Στρατηγὸ Ἰωάννη, ποὺ θὰ ἀναστηθεῖ ὅταν θὰ γίνει ὁ 3ος μεγάλος αὐτὸς Παγκόσμιος Πόλεμος!
Τὸν εἶδε!.
Διότι χείλη ἀρχιερέως καὶ ἱερέως οὐ ψεύδονται.
Λοιπὸν μᾶς εἶπε τὴν ἀλήθεια.
Καὶ τὸν ρωτήσαμε.
Διότι ζοῦσε τότε καὶ ὁ μακαριστός μου καὶ ὁ ἅγιος γέροντάς μου (σ.σ. ὁ περίφημος Ἰωσὴφ Ἡσυχαστὴς καὶ Σπηλαιώτης) καὶ ὅλοι μαζὶ συνοδεία, τὸν εἴχαμε πάρει στὸ ἐκκλησάκι μας καὶ ἐκεῖ καθίσαμε καὶ τὸν κάμναμε τὶς ἐρωτήσεις.
Καὶ μᾶς τὰ ἔλεγε.
Τὰ ἀκούσαμε μὲ τὰ αὐτιά μας.

Λέει «ὑπάρχει αὐτὸς ὁ κοιμώμενος βασιλεὺς καὶ θὰ ἀναστηθεῖ»!
Τοῦ λέμε «ποτὲ Γέροντα; Πότε ἅγιε Ἀρχιερέα τοῦ Θεοῦ»;
Λέει, «ὅταν θὰ γίνει ὁ 3ος Παγκόσμιος Πόλεμος»!
Καὶ ἐπίσης μᾶς εἶπε ὅτι «τὸ δεξί του χέρι εἶναι στὴ λαβὴ τοῦ σπαθιοῦ! Τὸ ὁποῖο σπαθὶ εἶναι μὲς στὴν θήκη».
Καὶ μᾶς ἔλεγε «ὅταν τὸ σπαθὶ βγεῖ ἀπὸ τὴ θήκη του, τότε θὰ ἀρχίσει ὁ 3ος Παγκόσμιος Πόλεμος».
Καὶ ἐμεῖς ἀπὸ τὴν περιέργειά μας τοῦ λέγαμε: «Σεβασμιότατε πόσο ἀπέχει τὸ σπαθὶ ἀπὸ τὴν θήκη»; «Ὀλίγοι πόντοι ἐναπέμειναν γιὰ νὰ βγεῖ» λέει..."!

Ἡ ἀποκάλυψη αὐτὴ τοῦ Ἀρχιερέως Ἰεροθέου ἔγινε λίγο πρὶν τὰ γεγονότα τοῦ Πογκρὸμ τοῦ 1955 σὲ Κωνσταντινούπολη καὶ Σμύρνη, ζῶντος τοῦ ὁσίου Γέροντος Ἰωσὴφ Ἡσυχαστῆ τοῦ Σπηλαιώτη, ὁ ὁποῖος κοιμήθηκε στὶς 15 Αὐγούστου τοῦ 1959 μ.Χ.".
www.hli.gr

ΣΧΟΛΙΑ

0 Σχόλια