Τι προσβάλλει τους ανθρώπους με αναπηρία ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ►

Αι καπνίζουσαι

Στις αρχές του 20ου αιώνα το κάπνισμα γίνεται μόδα σε όλη την υψηλή κοινωνία της χώρας και σαν μόδα δεν θα μπορούσε παρά να εξαπλωθεί σε όλο το γυναικείο πληθυσμό, σκανδαλίζοντας τους άντρες της εποχής που ήταν ιδιαίτερα ειρωνικοί με αυτές τις απόπειρες γυναικείας χειραφέτησης, όπως φαίνεται σε εφημερίδες της εποχής.
"Έως προ ολίγων ετών, το κάπνισμα υποβίβαζεν ηθικώς και κοινωνικώς την γυναίκα, εις την Ελλάδα τουλάχιστον, διότι την εξομοίωνε προς τας γυναίκας της κατωτάτης υποστάθμης και της εσχάτης αναισχυντίας. Ούτω δε μόνο γραίαι τινές, μη φοβούμεναι τοιούτων κίνδυνον, απετόλμων να καπνίζουν.
Αφού ο συρμός ανέλαβε να το επιβάλει, ουδείς δύναται να το αναχαιτίσει. Θα καπνίσουν και αι γυναίκες αίτινες επαιτούν εις τας γωνίας των οδών. Θα παραστήσετε εις τας γυναίκας ότι ο καπνός είναι δηλητήριον, το οποίον καταστρέφει τον στόμαχον και φέρει μεγάλας βλάβας εις τα αγγεία της κυκλοφορίας. Αλλ είς μάτην θα κοπιάσετε. Μήπως οι γυναίκες δεν γνωρίζουν τας βλάβας του κορσέ, αλλ εν τοσούτω επιμένουν να τον φορούν.
Αλλ ας καπνίζουν. Το κάπνισμα φέρει μεταξύ άλλων και ταχυκαρδίας. Και ούτω οι ερασταί θα βεβαιούνται ότι η ερωμένη των έχει καρδίαν και παλμούς"
Χαρακτηριστικός της αντίληψης των ανδρών για το κάπνισμα του αδύνατου φύλλου είναι και ο παρακάτω διάλογος που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα "Εμπρός" του 1915:
"Ενας εκ των ανθρώπων τούτων εγευμάτιζε μαζί μου.
-  Τι αναίδεια! είπε παρατηρών την καπνίζουσαν νεαράν γυναίκα. Αλλά τέτοιον άνδρα που έχει...Τον βλέπεις; Την παρατηρεί και γελά.
-  Τι ήθελες; Να τη δείρει;
-  Θα ήθελα να ντρέπεται τουλάχιστον αυτός, αφού η γυναίκα του δεν ντρέπεται.
-  Μα είναι σύζυγος εν πρώτοις;
-  Είναι το ξέρω. Αλλιώτικα δεν θα λεγα τίποτε. Αν ήτο καμία παστρική, δεν θα μου έκανε εντύπωση το πράγμα. Εις αυτές δεν έχει να προσθέσει τίποτε το κάπνισμα.
-  Βέβαια, είπα γελών, παστρικός ουρανός αστραπές δεν φοβάται. Μα, τέλος πάντων, λίγο αργά θυμήθηκες ν αγανακτείς για το κάπνισμα των γυναικών.
Σήμερον καπνίζουν τόσες και τόσες. Είναι μόδα. Μα το κάπνισμα δεν είναι τίποτε νέον. Είναι παλαιά και χαρακτηριστική συνήθεια των γυναικών των καταγωγίων, η οποία φέρει βαθιά  τη σφραγίδα της ηθικής καταπτώσεως της γυναικός"
kbordokas@e-typos.com

ΣΧΟΛΙΑ

0 Σχόλια