Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ►

ΟΑΕΕ: Διευκρινίσεις σχετικά με τη συνταξιοδότηση γονέων με παιδιά με αναπηρία

Στις 13 Ιανουαρίου, ο ΟΑΕΕ (Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών) δημοσίευσε εγκύκλιο (αρ.4/13.1.2010, Αρ.πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ./Φ1/1/2961) με διευκρινίσεις σχετικά με τη συνταξιοδότηση γονέων που έχουν παιδιά με αναπηρία, μετά από προβληματισμούς που προέκυψαν από προσεκτικότερη επεξεργασία των διατάξων των προηγούμενων εγκυκλίων (υπ αρ. 50/07, 46/08, 41/09).

Το κείμενο της διευκρινιστικής εγκυκλίου έχει ως εξής:


Θέμα: Διευκρινίσεις σχετικά με τη συνταξιοδότηση γονέων με ανάπηρα παιδιά.
Σχετ.: Το αρθ. 140 του Ν. 3655/2008, οι υπ αρ. 50/07, 46/08, 41/09 εγκύκλιες οδηγίες.

Με τις παραπάνω εγκυκλίους της Υπηρεσίας μας γνωστοποιήθηκαν οι διατάξεις για τη συνταξιοδότηση γονέων με ανάπηρα παιδιά και δόθηκαν οδηγίες για το χειρισμό τους.

Μετά από προβληματισμούς που ανέκυψαν κατά την επεξεργασία τους, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και η Νομική Υπηρεσία του Οργανισμού μας διευκρίνισαν ότι:

* Σύνταξη βάσει των διατάξεων του άρθρου 140 του Ν. 3655/2008 μπορεί να δικαιωθεί πατέρας αναπήρου τέκνου με ποσοστό 67%, τόσο στην περίπτωση που ο ίδιος δεν είναι υποχρεωτικά ασφαλισμένος αλλά έχει υπαχθεί στην προαιρετική ασφάλιση, όσο και στην περίπτωση που η σύζυγος δεν εργάζεται αλλά ασφαλίζεται προαιρετικά, δεδομένου ότι ο προαιρετικά ασφαλισμένος είναι ασφαλισμένος του Οργανισμού.
* Επίσης σύνταξη μπορεί να δικαιωθεί πατέρας ανίκανου τέκνου, του οποίου η σύζυγος-μητέρα είναι εν ενεργεία ασφαλισμένη οποιουδήποτε Φορέα Κύριας Ασφάλισης (πλην Δημοσίου και ΝΑΤ) παρόλο που είναι ήδη και συνταξιούχος από άλλο φορέα.
* Τέλος, στην περίπτωση που κατά την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης εκ μέρους του πατέρα, η μητέρα-σύζυγος δεν εργάζεται αλλά αναλαμβάνει εργασία μεταγενέστερα, δεν θα πρέπει να απαιτηθεί νέα αίτηση αλλά η σύνταξη θα χορηγηθεί από την πρώτη του επόμενου μήνα ανάληψης εργασίας, εφόσον βέβαια πληρούνται και οι λοιπές απαιτούμενες προϋποθέσεις.

Ο Διοικητής: Κ. Παπαθανασίου

Για λεπτομέρειες απευθυνθείτε:
ΟΑΕΕ, Διεύθυνση: Παροχών Συντάξεων, Τμήμα: Συντάξεων
Πληροφορίες: Ε. Φαγκρά, τηλ: 2105274375, fax: 2105220504

ΣΧΟΛΙΑ

0 Σχόλια