Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ►

Δικτυακή πύλη ενημέρωσης ΑμεΑ

Στη βελτίωση της καθημερινής ζωής των ΑμεΑ του νομού προσβλέπει η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας, με τη κατάθεση πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα " Ψηφιακή Σύγκλιση" για την δημιουργία δικτυακής πύλης και υπηρεσιών.
Ο συνολικός προϋπολογισμός για την υλοποίηση του έργου ανέρχεται.....

στις 946.800 ευρώ, ενώ προβλέπεται η ανάπτυξη δράσεων για την επαγγελματική ενσωμάτωση των ΑμεΑ και την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών ενημέρωσης. Ζητούμενο για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας, είναι, όπως προαναφέρθηκε, η δημιουργία δικτυακής πύλης, με στόχο την διάχυση πληροφοριών και
υπηρεσιών ψηφιακού περιεχομένου στα ΑμεΑ. Μέσω αυτής θα επιτευχθεί η προβολή και αξιοποίηση ενημερωτικού υλικού για ΑμεΑ, η παροχή ψηφιακών υπηρεσιών ενημέρωσης και συμμετοχής καθώς και υπηρεσίας υποβολής ηλεκτρονικών αιτημάτων μέσω της δημιουργίας μηχανισμού υποβολής και προώθησής τους, η δημιουργία φωνητικής πύλης, η οποία θα αποτελέσει εναλλακτικό δίαυλο πρόσβασης των ΑμεΑ μέσω συσκευών τηλεφώνου και παροχή υπηρεσιών αμφίδρομης επικοινωνίας. Επιπρόσθετα, μέσω της δικτυακής πύλης θα παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης στα ΑμεΑ στην ψηφιακή τηλεόραση (ΙΡ), καθώς θα αναληφθεί και η πρωτοβουλία για την προμήθεια και διάθεση του απαραίτητου εξοπλισμού υποστηρικτικής τεχνολογίας, για την πρόσβασή τους σε κατανοήσιμο τηλεοπτικό περιεχόμενο. Μέσω της ψηφιακής τηλεόρασης τα ΑμεΑ θα έχουν την δυνατότητα να παρακολουθούν οπτικοακουστικό περιεχόμενο μέσω των κατάλληλων αποκωδικοποιητών.
 Η ΘΕΣΣΑΛΙΑ

ΣΧΟΛΙΑ

0 Σχόλια