Όσο περισσότερα ξέρετε τόσα λιγότερα να πείτε

The more you know
the less you need to say

Related Posts