Κινέζικα συγκροτήματα κατοικιών / Chinese housing complexes

Όπως γνωρίζετε, η Κίνα - είναι η πιο πυκνοκατοικημένη πολιτεία στον πλανήτη μας.
Κάθε χρόνο ο πληθυσμός αυξάνεται κατά περίπου 10 τοις εκατό, και ήδη είναι περίπου 1,3 δισεκατομμύρια άνθρωποι.
Αλλά ας δούμε τα σπίτια της Κίνας, η οποία μπορεί να φιλοξενήσει πολύ κόσμο...


Related Posts