Σιδέρωμα...

Τώρα αυτά πρέπει να τα σιδερώσω;
Εγώ;
Σήμερα;
Δεν
Νομίζω
Τάκη 

Related Posts