Ορισμός του φιλιού..... ανά ειδικότητα

Καθηγητής Οικονομίας : Φιλί είναι εκείνο το πράγμα για το οποίο η ζήτηση είναι μεγαλύτερη από την προσφορά.

Καθηγητής Λογιστικής : Το φιλί είναι ένα επικερδές κεφάλαιο διότι προσφέρει υψηλή απόδοση όταν το παίρνουμε πίσω.

Καθηγητής 'Αλγεβρας : Το φιλί εκτείνεται εις το άπειρον διότι δύο μονάδες διαιρούνται από το μηδέν.

Καθηγητής Γεωμετρίας : Το φιλί είναι η μικρότερη απόσταση ανάμεσα σε δύο χείλη.

Καθηγητής Φυσικής: Το φιλί είναι η συρρίκνωση του στόματος κόντρα στη διαστολή της καρδιάς.

Καθηγητής Χημείας: Φιλί είναι η αντίδραση της αλληλεπίδρασης ανάμεσα σε δύο καρδιές.

Καθηγητής Ανθρωπολογίας: Φιλί είναι η ανταλλαγή σιελογόνων βακτηριδίων.

Καθηγητής Φυσικής Αγωγής: Φιλί είναι η σύσφιξη των ενδοστοματικών μυών σε κατάσταση αντεπίδρασης.

Καθηγητής Φιλοσοφίας: Το φιλί αποτελεί κατηγορία για το παιδί, έκσταση για το νέο και νοσταλγία για τον μεγάλο.

Καθηγητής Φιλολογίας: Το φιλί είναι ουσιαστικό και χρησιμοποιείται ως σύνδεσμος.

Καθηγητής Αρχιτεκτονικής: Το φιλί είναι τα θεμέλια όταν υφίσταται το κτίριο και το έδαφος.

Καθηγητής Πολιτικής Οικονομίας : Το φιλί αποτελεί μία διαδικασία που χτίζει στέρεες βάσεις ανάμεσα σε δύο δυναμικά αντικείμενα.


Καθηγητής Πληροφορικής : Τι είναι το φιλί; Μία αόριστη μεταβλητή ! 

Related Posts