Δεν μπορούν χωρίς γρήγορο Ίντερνετ οι Αμερικανοί

Το Ίντερνετ υψηλών ταχυτήτων έχει ασκήσει την μεγαλύτερη τεχνολογική επίδραση στην κοινωνία την τελευταία δεκαετία και πρόκειται για ένα τεχνολογικό επίτευγμα για το οποίο τα περισσότερα άτομα δηλώνουν ότι δε μπορούν να ζήσουν χωρίς αυτό.
Το 24% από τους συνολικά 1.950 Αμερικανούς ενήλικες που συμμετείχαν στην διαδικτυακή δημοσκόπηση της Zogby international, ανέφερε ότι το ίντερνετ υψηλών ταχυτήτων έχει την μεγαλύτερη επιρροή στην ζωή τους. Το 22% απάντησε το ίδιο για το Facebook και το 10% για το Google.
Ανάμεσα στις τεχνολογίες τις οποίες χαρακτήρισαν ως απαραίτητες στην ζωή τους, οι ερωτηθέντες τοποθέτησαν στην πρώτη θέση με 28% το Ίντερνετ υψηλών ταχυτήτων και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) με 18%.
Στην ερώτηση σε ποιον τομέα θεωρούν ότι θα πραγματοποιηθεί η μεγαλύτερη τεχνολογική εξέλιξη το επόμενο έτος, το 24% δήλωσε στην οικιακή ψυχαγωγία και το 16% στον ευρύτερο τομέα τον υπολογιστών.
Για την επόμενη δεκαετία, το 43% των ερωτηθέντων προβλέπει ότι θα υπάρχει τακτική χρήση βλαστοκυττάρων και τεχνικών κλωνοποίησης για την δημιουργία ανθρώπινων οργάνων για μεταμόσχευση.
Το 40% ανέφερε ότι τα τσιπ υπολογιστών θα εμφυτεύεται στους ανθρώπους για να παρακολουθούν την υγεία τους και το ίδιο ποσοστό δήλωσε ότι τα ρομπότ θα είναι ικανά να κάνουν χειρωνακτικές δουλειές. 

Related Posts