ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - DEMOCRACY

Σε μια δημοκρατία οι πολίτες είναι ελεύθεροι μόνο κατά τη στιγμή της ψηφοφορίας, όλο το υπόλοιπο του χρόνου  είναι οι σκλάβοι της κυβέρνησης

Related Posts