Αν οι Browsers ήταν μέσα μεταφοράς!

Πολύ ενδιαφέρουσα παρομοίωση των Browsers με τα μέσα μεταφοράς!
Mozilla (Αυτοκίνητο θωρακισμένο) : Πολλές υπηρεσίες αλλά οι περισσότερες άχρηστες από τα ηλίθια add-ons.
Internet Explorer (Ένα νεκρό άλογο) : Ο χειρότερος αλλά καλός για δοκιμές.
Safari (το ποδήλατο) : Αν και πολύ αποτελεσματικό, λίγοι είναι εκείνοι οι οποίοι εκτιμούν την υπερβολική ποιότητα του.
Opera (Αυτοκίνητο Mini ) : Κάποιοι το αγαπούν πραγματικά, ενώ οι περισσότεροι το βρίσκουν ηλίθιο.
Chrome (ένας χρήστης με ένα πύραυλο στην πλάτη του) : Πολύ γρήγορο, ακριβώς αυτό

Related Posts