Ηλεκτρικό ρεύμα και ανθρώπινο σώμα‎

Η διαδρομή του ρεύματος στο ανθρώπινο σώμα καθορίζει ποιοι ιστοί και ποιες δομές διατρέχουν κίνδυνο και τι τύπος βλάβης θα προκύψει.
Η εφαρμογή ρεύματος σε ανέπαφο δέρμα ονομάζεται μακροσόκ, ενώ η απευθείας εφαρμογή του ρεύματος στον καρδιακό ιστό μικροσόκ.
Όπως είδαμε στην περίπτωση του μικροσοκ αρκεί λιγότερο από 1 mA (AC ή DC) για να προκληθεί κοιλιακή μαρμαρυγή.

Οι όροι σημείο εισόδου και σημείο εξόδου χρησιμοποιούνται για την περιγραφή των ηλεκτρικών βλαβών, αλλά όταν αναφερόμαστε σε ηλεκτροπληξία από εναλλασσόμενο ρεύμα είναι πιο εύστοχο να μιλάμε για σημείο επαφής με την πηγή και σημείο επαφής με τη γείωση επειδή στο εναλλασσόμενο έχουμε συνεχή εναλλαγή της φοράς του.
Το χέρι είναι το πιο σύνηθες σημείο επαφής με την πηγή, ακολουθούμενο από το κεφάλι. Επειδή οι καμπτήρες μύες του χεριού είναι πολύ πιο δυνατοί από τους εκτείνοντες, η συστολή των καμπτηρών μυών στον καρπό, τον αγκώνα και τον ώμο επικρατεί, προκαλώντας το χέρι που κρατά την πηγή να τραβήξει την πηγή ακόμη πιο κοντά στο σώμα ή το σώμα πιο κοντά στην πηγή, ανάλογα την περίπτωση.
Έτσι παρατείνεται η διάρκεια έκθεσης στο ηλεκτρικό ρεύμα. Το πόδι είναι το πιο σύνηθες σημείο επαφής με τη γείωση.

Ηλεκτρικό ρεύμα που διαρρέει το κεφάλι ή τον θώρακα είναι πιο πιθανό να αποβεί μοιραίο. Τα διαθωρακικάρεύματα μπορούν να προκαλέσουν θανατηφόρα καρδιακή αρρυθμία ή άμεση καρδιακή ιστική βλάβη. Τετανία των μυών του διαφράγματος ή / και των μεσοπλεύριων μυών μπορεί να οδηγήσει σε αναπνευστική παύση.
Τέτοια ρεύματα προκύπτουν όταν το ρεύμα ρέει από χέρι σε χέρι, από χέρι σε πόδι, ή από κεφάλι σε χέρι ή πόδι. Τα διακρανιακά ρεύματα επιφέρουν άμεση απώλεια των αισθήσεων επειδή αποπολώνουν τους εγκεφαλικούς νευρώνες.
Ακόμη, μπορεί να προκαλέσουν εγκεφαλική ιστική βλάβη, επιληψία, παράλυση. Από την δίοδο του ρεύματος στο αναπνευστικό κέντρο του εγκεφάλου (προμήκης μυελός), μπορεί να επέλθει αναπνευστική παύση. Αν ρεύμα διαρρεύσει κοντά στα μάτια μπορεί να οδηγήσει σε καταρράκτη. Ο καταρράκτης μπορεί να αναπτυχθεί μέσα σε μερικές μέρες από το ατύχημα ή ακόμα και χρόνια αργότερα.
Τα ρεύματα που ταξιδεύουν από πόδι σε πόδι θεωρούνται πιο ακίνδυνα.

Related Posts