"Και παιδιά θα σας φτιάξουμε....!"

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας (ΚΕΔΚΕ), το αξίωμα του δημάρχου ανδροκρατείται, αφού μόλις το 6% των δημάρχων της χώρας είναι γυναίκες!

Το ποσοστό είναι εξαιρετικά μικρό, με δεδομένο μάλιστα τον νόμο, βάσει του οποίου όλοι οι συνδυασμοί απαιτείται να τοποθετούν κατά το  1/3 γυναίκες στα ψηφοδέλτιά τους.
Οι αιρετοί άρχοντες είναι στην πλειονότητά τους ικανοποιητικά μορφωμένοι, μεσαίου εισοδήματος, με δύο παιδιά, μεσήλικες... κοντά στο πρότυπο του "καλού οικογενειάρχη"
*  Ηλικίες:
Οι μεσήλικες διατηρούν την πλειοψηφία μεταξύ των Ελλήνων αιρετών με ποσοστά 78%, ενώ ακολουθούν οι άνω των εξήντα με 17%.
Στις δυναμικές ηλικίες των 20% - 40% πάντως, συναντάμε εκλεγμένους δημάρχους σε ποσοστό μόλις 5%.
*  Μόρφωση:
Το 54% έχει πανεπιστημιακή εκπαίδευση και το 4% διαθέτει μεταπτυχιακό τίτλο.
Ωστόσο, παραμένει ένα ποσοστό της τάξης του 22% με δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ένα 33% με τεχνική, ενώ το 4% των εκλεγμένων έχει μόνο στοιχειώδη εκπαίδευση.
*  Ξένες γλώσσες:
΄Ενα σημαντικό ποσοστό των εκλεγμένων δημάρχων, της τάξης του 37%, εξακολουθεί να μην ομιλεί ξένες γλώσσες!
Από εκείνους που μιλούν, το 74% γνωρίζει μία ξένη γλώσσα (κατά βάση αγγλικά), ενώ το 22% μιλά και μια δεύτερη.
*  Τεχνολογίες:
Στις νέες τεχνολογίες τα πράγματα δεν είναι τόσο ελπιδοφόρα.
Εν έτι 2010 και ενώ ζούμε στην εποχή των σύγχρονων τεχνολογιών, μόλις το 34% των αιρετών, δηλώνει ότι χρησιμοποιεί το διαδίκτυο!.
*  Επάγγελμα: 
Το επάγγελμα που έχει προβάδισμα μεταξύ των δημάρχων είναι εκείνο του εκπαιδευτικού σε ποσοστό 17% και ακολουθούν οι επιχειρηματίες με 13%, οι μηχανικοί με 12%, οι γιατροί με 10% και οι οικονομολόγοι με 9%.
*  Εισοδήματα:
Αναφορικά με τα εισοδήματά τους η πλειοψηφία των αιρετών ανήκει στη μεσαία εισοδηματική τάξη μεταξύ των δεκαπέντε και τριάντα χιλιάδων ευρώ (48%), ενώ το 23% δηλώνει έσοδα πάνω από τριάντα χιλιάδες.
Τα χαμηλά εισοδήματα, έως 7 χιλιάδες ευρώ, δείχνουν να αποκλείονται από τους δημάρχους, αφού σε αυτούς συγκαταλέγεται ποσοστό μόλις 2%
*  Απορρόφηση κονδυλίων:
Δήμαρχοι με μεγαλύτερη ικανότητα απορρόφησης κονδυλίων είναι οι νέοι σε ηλικία (κάτω των σαράντα ετών), με υψηλό μορφωτικό επίπεδο και προερχόμενοι από τις τάξεις των ελευθέρων επαγγελματιών και των γιατρών.

Related Posts