ΖΩΑ με ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΣΩΜΑΤΑ

Ο Даниэль Дэнсер δημιουργεί , κυρίως από την ανθρώπινη μάζα, ντυμένοι με πολύχρωμα ρούχα και αυτοσχεδιασμούς. Στο έργο του συμμετέχουν 4.000 άτομα! ......


Related Posts