Νοσοκόμες ρομπότ αναλαμβάνουν δράση!

Νοσοκόμες - Ρομπότ θα εργάζονται σε λίγο καιρό σε νοσοκομείο της Σκοτίας, το πρώτο στη Μεγάλη Βρετανία που θα λειτουργεί με ....ηλεκτρονικό προσωπικό.
Στα καθήκοντα των ρομπότ - νοσοκόμων θα περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων, η αποκομιδή των νοσοκομειακών αποβλήτων, η παρακολούθηση των ασθενών και το σερβίρισμα του φαγητού.
Σύμφωνα με το Διοικητικό Συμβούλιο του συγκεκριμένου νοσοκομείου, στόχος τους είναι να προσφέρουν στους ασθενείς την καλύτερη δυνατή φροντίδα.
Forth Valley Royal Hospital


Related Posts